RegisterenInloggen
Kees van Laarhoven
Kees van Laarhoven
21 dagen geleden

Fiscale schade door samenvallende diensttijd

21 dagen geleden

Vorig jaar hebben wij in het kader van de regeling “Fiscale schade door samenvallende diensttijd” een eenmalige uitkering (+ rente) ontvangen van het ABP. Hierdoor is mijn jaarinkomen aanzienlijk hoger dan vorig jaar. N.a.v. de MAX-uitzending over de mogelijk financiële gevolgen van deze regeling heb ik de volgende vraag. Tot medio 2018 had ik, naast mijn ABP-uitkering en AOW-uitkering een bijbaan waardoor ik een extra inkomen had. Nadat ik met deze baan gestopt was hield ik alleen mijn ABP-uitkering over (plus A.O.W). In 2020 kreeg ik een eenmalige nabetaling (vanwege de samenvallende diensttijd) waardoor ik weer een hoger jaarsalaris had dan het jaar daarvoor. Ik weet dat MAX bezig is met een regeling om deze schade vergoedt te krijgen door het ABP. In afwachting daarvan heb ik zelf contact gehad met het ABP waar mij verteld werd dat ik maar een middelingsverzoek moest indienen bij de belasting dienst. Zelf heb ik op een website een berekening kunnen maken over de laatste drie jaren waarbij ik de inkomsten onder Box 1 moest invullen. Het programma meldde daarna dat de inkomensverschillen niet hoog genoeg waren om voor middeling in aanmerking te komen. Dit verbaasde mij in hoge mate omdat ik over 2019 nog een bedrag terugkreeg van de belasting van 2504,-. Als gevolg van de ABP-nabetaling moet ik over 2020 volgens mijn accountant een bedrag van 4598 euro BETALEN.
Van de middelingsregeling verwacht ik niet veel en dus heb ik mijn hoop gevestigd op de door omroep MAX afgedwongen regeling. In middels heb ik via het meldpuntABP op de OmroepMax-site mijn probleem al gemeld.