RegisterenInloggen
Schaminee
Schaminee
meer dan een maand geleden

Gehandicaptenparkeerkaart

meer dan een maand geleden

Op 12 december 2013 is er in uw uitzending van Meldpunt, aandacht besteedt aan gigantische warboel van regels voor het gebruik van de gehandicaptenparkeerkaart . Alle gemeenten in Nederland mogen hiervoor hun eigen regels bepalen. Dat was zo en is nog steeds zo.
Alleen is de warboel nog groter geworden, omdat in 5 jaar tijd het aantal gemeenten in Nederland is afgenomen van 428 naar 355.
Door deze samenvoegingen zijn de regels weer aangepast en wordt het steeds ondoenlijker voor deze groep mensen om zonder problemen van de gehandicaptenparkeerkaart gebruik te kunnen maken.
HET IS ER VOOR DEZE KWETSBARE GROEP HELAAS STEEDS MOEILIJKER OP GEWORDEN.
Is er dan niets in positieve zin verandert?
JAWEL, er is ondertussen door mij, als ervaringsdeskundige, een gids samengesteld met alle relevante gegevens die voor deze groep mensen belangrijk zijn. Gegevens die persoonlijk door mij verzameld zijn, bij gemeenten, politie, stadstoezicht en div.relevante sites om zoveel mogelijk de juiste, up to date, gegevens te kunnen verwerken.
Deze gids omvat, op alfabetische volgorde, alle gemeenten van Nederland met daarbij een overzicht van de regels in de betreffende gemeente.
De gids is momenteel verkrijgbaar en is met behulp van sponsoren
voor een redelijke prijs aan te schaffen. De prijs is inclusief verzendkosten € 12.50. (Betalen na ontvangst van de gids).
Inmiddels heeft publicatie over deze gids plaats gevonden in uw Max Magazine. Het overweldigende aantal aanvragen, door de lezers van uw magazine, geeft een indicatie over de zeer grote behoefte voor deze gids.
De groep gebruikers van de gehandicaptenparkeerkaart bedraagt inmiddels tussen de 300-en 350.000. Elk jaar komen er inmiddels +/- 20.000 nieuwe gebruikers bij.
Om alle gebruikers van deze kaart de gelegenheid te geven om deze gids aan te schaffen zou ik u vriendelijk willen verzoeken om hier tijdens een van uw uitzendingen van Meldpunt aandacht aan te besteden. Hiermee zult u een groot aantal mensen een groot plezier doen.
Deze gids kan besteld worden per email:
parkeergids@gmail.com
Met vermelding van naam,adres,huisnummer,postcode,woonplaats.
De gids wordt dan zo spoedig mogelijk opgestuurd.

Bij voorbaat dank,
P.S. Als u een voorbeeld van de gids wilt ontvangen om die tijdens de uitzending te kunnen tonen, dan hoor ik dat graag van u.

Groet
J.Schaminee