RegisterenInloggen
sm de leeuw
sm de leeuw
meer dan een maand geleden

huurverhoging vrije sector

meer dan een maand geleden

kunt U Uw invloed aanwenden bij de politiek om huurders in een vrije sector woning enigszins te beschermen tegen ongebreidelde huurverhoging waartegen je niets kunt doen. Er is geen wettelijk maximum waaraan de verhuurders zich moeten houden. Vorig jaar 40 euro p. maand verhoging nu 50. waar moet dat heen?
Als particulier heb je geen toegang tot beleidsmakers

  • Dagmar27
   meer dan een maand geleden

   Geachte Sm de Leeuw,

   Bij vrije sector vindt de huurverhoging plaats;
   1. via een indexeringsclausule in het huurcontract
   Staat in het huurcontract een indexeringsclausule? Dan is de jaarlijkse huurverhoging al aan het begin van de huur overeengekomen.
   In het huurcontract staat dan vermeld voor welk percentage of welk inflatiepercentage is gekozen. Is de indexeringsclausule in uw huurcontract gebaseerd op de consumentenprijsindex van het CBS? Dan kunt u de huuraanpassingen berekenen met de Indexeringsmodule huurprijsaanpassing.
   Bij een indexeringsclausule hoeft de verhuurder geen huurverhoging voor te stellen. Door de huurovereenkomst te ondertekenen, bent u immers al aan het begin van de huur akkoord gegaan met de huurverhoging. De verhuurder hoeft alleen te laten weten met welk bedrag de huurprijs omhoog gaat. En hoe de verhoging is berekend. Er is geen termijn waarbinnen de verhuurder u deze informatie moet geven.
   Bezwaar maken tegen huurverhoging

   U kunt mondeling of schriftelijk bezwaar maken  bij de verhuurder als deze een ander (hoger) percentage gebruikt dan in het huurcontract is vermeld. De verhuurder komt dan namelijk het contract niet na.

   2. Huurverhoging via een nieuw huurcontract
   Staat er geen indexeringsclausule in het huurcontract? Dan kan de verhuurder alleen de huur verhogen door u een nieuw huurcontract aan te bieden  met (onder andere) een hogere huurprijs. Hierbij geldt er geen maximum aan de huurverhoging.
   Niet akkoord met nieuw huurcontract
   Stemt u niet in met dit aanbod voor een nieuw huurcontract voor dezelfde woning? Dan kan de verhuurder het huurcontract om die reden opzeggen. Als u vervolgens niet schriftelijk instemt met de huuropzegging, kan alleen de rechter het huurcontract beëindigen.
   De rechter zal dan beoordelen of het aanbod voor een nieuw huurcontract redelijk is.
   *Vindt de rechter het een redelijk aanbod? Dan zal hij het huurcontract beëindigen en moet u de woning verlaten.
   *Vindt de rechter het aanbod niet redelijk? Dan blijft het oude huurcontract (dus zonder de huurverhoging) in stand en mag u in de woning blijven wonen.

   In alle gevallen geldt voor vrije sector huurwoningen;
   De huurprijs mag maar eens in de 12 maanden worden verhoogd.
   Een tussentijdse huurverhoging na verbetering van de woning mag wel.
   Het puntensysteem voor huurwoningen en de maximale huurprijzen zijn niet van toepassing.
   De verhuurder is niet verplicht u binnen een bepaalde termijn op de hoogte te brengen van de huurverhoging.
   De verhuurder kan het huurcontract opzeggen, als u weigert huurverhoging te betalen.
   Stemt u niet schriftelijk in met de opzegging, dan kan alleen de rechter de huur beëindigen.

   Ik wens u veel succes.

   meer dan een maand geleden

   Geef een reactie