RegisterenInloggen

Dit onderwerp bevat 0 reacties, heeft 1 stem, en is het laatst gewijzigd door  nies 1 jaar geleden.

nies
nies
5 dagen geleden

Rutte en Wiebes laat de “klimaat” jeugd niet in de kou staan.

5 dagen geleden

TE GAST
Rutte en Wiebes vertel nog voor de verkiezingen de waarheid aan de “klimaat” jongeren.
Volgens deze twee bewindslieden hoeven jongeren zich voor de toekomst geen zorgen te maken. Volgens de klimaattafels komen er voor de komende decennia geen problemen en kan de bevolking, lees jeugd, rustig gaan slapen. Met een paar weken vorst, zonder aardgas zal in de toekomst helaas blijken dat dit onmogelijk is. Ik denk dat de vragen in het kabinet duidelijk maken dat niemand meer weet hoe de energie transitie voor de komende 20 jaar zal moeten plaatsvinden. Een klein groepje deskundigen die het wel weten houden wijselijk hun mond. Zij zijn degene die precies weten wat er vanuit de klimaat tafels als oplossing moet komen. Zouden zij dit uitspreken, zijn zij ook diegene die moeten aangeven wie dat gaat betalen. En daar juist wringt de schoen en doen ze niets met in het achterhoofd we tillen alles over de komende staten verkiezingen. Als het kabinet de rekenkamer verkeerde gegevens laat doorrekenen zullen er logisch geen problemen ontstaan. Dat deze paar bewindslieden daarmee de problemen niet serieus nemen is duidelijk. Economische groei is in hun ogen alleen maar belangrijk. Energie leveranciers en netbeheerders houden zich angstvallig stil in de wetenschap ze hebben ons straks toch wel nodig. Commissarissen en aandeelhouders gaan nog steeds voor bij het potverteren. Dat we daardoor mogelijke kostbare jaren verspelen in de “wereldwijde” klimaat doelstellingen, komt momenteel bij hun op de tweede plaats. Toch zullen ook zij over moeten stappen op fossielvrije alternatieven. Bedrijven als Shell en Esso en de NAM weten dat hun gas en aardolie minstens de komende decennia nog nodig zijn. Dit om bijvoorbeeld kozijnen, dubbelglas, isolatie materiaal, kabels, transportbuizen e.d. te kunnen produceren. Woningcorporaties moeten daarbij zorgen voor energie neutrale woningen voor onze jeugd, kosten volgens AEDES 100 miljard. De overige ruim 7 miljoen woningen zullen ook moeten worden aangepast. Uit een door de overheid te beheren “energie transitie fonds” moeten naar mijn mening leningen voor “energieneutraal” wonen worden verstrekt, waarbij aflossing van de lening na de woning aanpassing, meteen al weer gedurende de komende 20 jaar kan plaats vinden. De voeding in dit fonds kan uit de ruim 1100 miljard in de pensioen potten. De overheid moet daarbij zorgen dat er jaarlijks een voldoende geïndexeerd rendement aan deze leningen wordt toegevoegd. Zinvoller “tijdelijke” besteding van de voor ouderen bestemde pensioengelden is voor onze toekomstige jeugd niet te bedenken.
Nies Zondervan
Voormalig directeur woningcorporatie
Dronrijp