RegisterenInloggen
  • This topic is empty.
riamax47
riamax47
21 dagen geleden

correctie WAO-aanvulling en WAO-gat pensioenfonds

21 dagen geleden

Ik heb uw programma gezien over de compensatie van het ABP vanwege een eenmalige nabetaling. Op grond daarvan heb ik aan mijn pensioenfonds horeca & Catering verzocht om op vergelijkbare wijze gecompenseerd te worden. In 2020 heb ik een éénmalige extra uitkering ontvangen als correctie voor mijn WAO-aanvulling en WAO-gat. Hierdoor heb ik over 2020 mijn zorgtoeslag moeten terugbetalen en ontvang ik in 2021 geen huurtoeslag. Het pensioenfonds geeft het volgende antwoord:

In het verleden ontvingen wij geen aanvraag van u. In het verleden informeerden wij deelnemers over de regelingen bij arbeidsongeschiktheid. Zo stuurden wij een brief over de WAO-regelingen nadat wij van het GAK/ UWV een melding ontvingen over de arbeidsongeschiktheid van een deelnemer. Volgens het reglement was een aanvraag nodig om tot toekenning van een WAO-aanvullings- en/of WAO-gatuitkering over te gaan. Wij ontvingen van u geen aanvraag. Om deze reden is aan u in het verleden geen WAO-aanvullings- en/ of WAO-gatuitkering toegekend. Het bestuur besloot deze WAO-aanvullings- en WAO-gatuitkeringen alsnog met terugwerkende kracht toe te kennen: het recht op deze uitkeringen gold nog steeds. Om deze reden kenden wij het toe zonder aanvraag te hebben ontvangen. Wij vroegen hiervoor arbeidsongeschiktheidsgegevens op bij UWV. Na een interne beoordeling schreven wij u aan over de WAO-aanvullings- en/of WAO-gatuitkering. Nadelige gevolgen van de nabetaling vergoeden wij niet
Wij informeerden deelnemers in het verleden over de mogelijkheden bij arbeidsongeschiktheid. Als dit in het verleden niet tot een aanvraag leidde, kenden wij in 2020 de WAO-aanvullingsuitkering en/of WAO-gatuitkering alsnog toe. Helaas vergoeden wij niet de mogelijke gevolgen van deze nabetaling op bijvoorbeeld toeslagen of inkomstenbelasting.
Het besluit van ABP om schade te vergoeden leidt voor ons niet tot een ander standpunt. De situatie bij ABP is niet vergelijkbaar met die van ons fonds.
VRAAG:
Stelt het pensioenfonds Horeca & Catering terecht dat de situatie niet vergelijkbaar is met die van het ABP?