RegisterenInloggen
  • This topic is empty.
baronsaturday
baronsaturday
7 dagen geleden

De belastingdienst en geemigreerde Nederlander

7 dagen geleden

In juni 2011 zijn mijn vrouw en ik in Zweden gaan wonen. We leven van een bedrijfspensioen uit Nederland en in 2015 kwam daar de AOW-uitkering bij. Van beide uitkeringen doe ik aangifte bij de Nederlandse Belastingdienst. Aan het CAK betalen we een nominale bijdrage voor de ziektekostenverzekering, welke wordt ingehouden op mijn pensioen, en later op de AOW. We zijn hiermee in Zweden verzekerd voor de ziektekosten. Alles goed geregeld, dachten wij. Tot ik vorig jaar een brief ontving van de Nederlandse Belastingdienst met de mededeling, dat ik sinds 2018 verkeerd bezig ben geweest. Ik had namelijk sinds dat jaar mijn bedrijfspensioen moeten aangeven in Zweden; conform Europese regelgeving. (dag heffingskorting!) De logica hiervan ontgaat me nog steeds, maar alles is, na veel correspondentie en fouten van de Belastingdienst, aan Nederlandse kant gecorrigeerd. Ik heb nu hier in Zweden aangifte gedaan van de afgelopen drie jaar en ga hier dan belasting betalen. Dat houdt dan ook in dat ik hier verzekerd ben voor de ziektekosten. Dus, denk ik, kan de inhouding van de nominale premie door het CAK stoppen. Verkeerd gedacht! Deze instantie reageert als volgt:
U woont in een land van de Europese Unie, in Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland en u ontvangt een pensioen of uitkering uit Nederland. Op grond van Europese verdragsregels is het CAK dan verantwoordelijk voor uw zorgkosten. U bent hiervoor een verdragsbijdrage verschuldigd. Wij laten deze bijdrage inhouden op uw pensioen of uitkering.
Het verdragsrecht is gebaseerd op het ontvangen van het AOW-pensioen. De bijdrage voor de Zvw is geen inhouding in het kader van de belastingheffing in Nederland of Zweden. Waar u belasting betaalt is niet relevant. U blijft gewoon de verdragsbijdrage betalen.
Na de diefstal van de heffingskortingen moet ik nu ook dubbel betalen voor mijn ziektekosten verzekering. Dit kost mij op jaarbasis ruim 2.000 euro! Het is triest om te zien, dat je met een klein inkomen, zo veel moet inleveren.
Mijn vraag aan u: is hier iets aan te doen. Heeft de Belastingdienst of het CAK fouten gemaakt? Heb ik fouten gemaakt? Ik weet het niet meer. Schiet mij maar lek!