RegisterenInloggen
  • This topic is empty.
Inge Schelvis
Inge Schelvis
18 dagen geleden

Kadaster onkosten

18 dagen geleden

T.a.v. de heer Kees Grimbergen,
Beste heer Grimbergen,
Onlangs heb ik telefonisch contact gehad met MAX Ombudsman en de medewerkster adviseerde mij mijn vraag aan u te stellen. Het gaat om het volgende: mijn moeder bezit garageboxen en wil nu jaarlijks boxen ter waarde van € 120.000,00 (dat mag zij jaarlijks schenken) aan mijn broer en mij schenken. Dit is 1 keer in 2019 gebeurd. Nu wil zij dit jaar weer zo’n schenking doen. Alleen de boxen waar het nu om gaat, vallen onder 1 kadastraal nummer, wat betekent dat het Kadaster deze eerst moet afsplitsen.
De ene locatie is Amersfoort: een rij boxen van 15 aaneen, allen dezelfde afmetingen.
De andere locatie is Voorhuizen: een rij boxen van 7 aaneen en een rij ertegenover van 6 boxen, ook allen dezelfde afmetingen.
Nu vraagt het Kadaster hiervoor: 17 reguliere splitsingen x € 440,00 = € 11.880,00 . Wij zijn enorm geschrokken van dit bedrag. Ik heb met het Kadaster gebeld en gevraagd wat zij voor dit bedrag doen? Hierop krijg ik geen antwoord alleen dat dit een standaard tarief is. Mijns inziens is dit misschien 2/3 werkdagen werk, op locatie inmeten en administratief verwerken. De overdracht bij notaris moeten wij ook nog zelf betalen.
Mijn vraag aan u is: heeft u eerder een vraag hierover gehad? En vindt u deze kosten in verhouding staan met het te verrichten werk?
Ik hoor heel graag van u wat u hierover denkt.
Bij voorbaat hartelijk dank!
Met vriendelijke groet,
Inge Schelvis, Soest
06 497 300 60