Registeren Inloggen
  • Dit onderwerp is leeg.
Tiela en Huub
Tiela en Huub
meer dan een maand geleden

Pensioen ABP niet correct

meer dan een maand geleden

Aan: Meldpunt MAX
Venlo 7 januari 2022

Geachte ombudsman,

Hierbij vraag ik uw aandacht en mening aangaande mijn huidige ABP-pensioenuitkering.
Hierin is verweven een AMF (staatsmijnen) pensioenrecht, welke opgebouwd is in de periode dat ik werkzaam was als ondergronds bankwerker in de staatsmijn Emma.
Een opbouw van 76 maanden en in 1998 in beheer overgedragen naar het ABP.
Dit destijds onder voorwaarden, gesteld door het AMF, dat dit mij niet mocht schaden.

Vooraf:
Zoals gebruikelijk in de oostelijke mijnstreek rond 1955, ging je voor werken naar de kolenmijnen, voor mij was dat de Staatsmijn Emma.
Hier startte ik als 15 jarige mijn opleiding en werkzaamheden op 14 augustus 1959.
Functie/opleiding was “Ondergronds Bankwerker” in het steenwerk op de verdieping 546, staatsmijn Emma in Hoensbroek.

Vanaf dat moment start ook mijn pensioenopbouw bij het Mijnwerkers Pensioen Fonds (later AMF / AZL en nu bij Aegon ondergebracht.
Drijfveer was het niet onder militaire dienst te hoeven, goede loon als ondergronder en het daarbij behorende pensioen op 55 jarige leeftijd.

Echter; de mijnsluiting stond eraan te komen.
Om jonge krachten nog even “vast te houden” kwam er de regeling van een “Aanblijfpremie”.
Bij het volmaken van 400 ondergrondse “shifts” ; werd een bonus uitgekeerd van fl. 1000,=.

 14 augustus 1959 tot 22 februari 1965 staatsmijn EMMA.
 22 februari 1965 tot 27 september 1965 particuliere mijn ON III
– Gedetacheerd-uitgeleend;
– Deze maanden telden niet mee voor het 25- en 40 jarig overheidsjubileum/FPU

1e pensioenopbouw

 Pensioenopbouw / inleg mijnwerkersfonds AMF:
14-08-1959 tot 27-09-1965

Start pensioenopbouw bij het ABP.

In verband met de sluiting van de mijnen in Limburg, overgestapt naar de Overheid.

 Gemeentelijke Brandweer Heerlen. (27 september 1965 tot 1 maart 1972)
 Gemeentelijke Brandweer Venlo. (1 maart 1972 tot 1 juli 1979)
 Gewest Noord-Limburg, regionale brandweer (1 juli 1979 tot 1 april 2000)
– Functie chef RAC/CPA
(Regionale Alarmcentrale Brandweer en Centrale Post Ambulance).

2e pensioenopbouw:

 Pensioenopbouw ABP: 27-09-1965 tot 01-04-2000

De basis van mijn huidig ABP pensioen:

 Berust en is conform de destijds geldende regelgeving.
 Een vervroegde pensionering, zijnde VUT/FPU, bij 40 Overheidsjaren (28 maart 2000) ,
 Met een uitkering/pensioen van 70% van het laatst verdiende loon (laatste 3 jaar)

Conform deze regelgeving ben ik dan ook op 1 april 2000 met de pensioen gegaan.

Huidig pensioen vanuit ABP gezichtspunt:

 Pensioenrechten vanuit haar gezichtspunt, 70% laatst verdiende loon


Mijn visie:
Op aandringen van verzoeken ABP, mede doordat overstappen van pensioenfondsen zonder verlies van pensioenrechten mogelijk was gemaakt, is eind 1998 mijn AMF pensioenrecht ondergebracht bij het ABP.
Voorwaarden van de pensioenrechten-overdracht AMF naar het ABP waren, dat de overdracht niet mocht leiden tot minder pensioen(recht) van AMF-deel, ten nadele van mij.
Ik heb al eerder, bij het begin van mijn ABP-pensioen aangekaart, dat ik bij het gebruik van mijn destijds geldend recht tot VUT/FPU, van mijn AMF-deel nooit iets ontvangen heb, ook niet vanaf mijn pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar.

Persoonlijk vindt ik dat mijn rechten geweld wordt aangedaan:
1. Regeling van mijn opgebouwde pensioenrechten AMF en ABP.
2. Regeling van de VUT/FPU, door mij gebruikt per 1 april 2000.
Dit zijn autonome rechten. Mogen derhalve niet worden samengevoegd.

Mijn aanname:

Mocht in 1998 de pensioenrechten van het mijnwerkerspensioen (AMF) en het overheidspensioen (ABP) niet overgeheveld zijn (naast elkaar intact zijn gebleven), ben ik er bijna zeker van dat ik vanaf mijn pensioen bij 65 jaar, naast mijn pensioen (regelgeving 1 april 2000, 70% bij 40 overheidsjaren), óók een uitkering zou ontvangen vanuit mijn staatsmijn jaren.

Ik verzocht het ABP dan ook tot een aanvullende pensioenuitkering van mijn opgebouwde pensioenrechten bij AMF, onder haar beheer gegeven, onder destijdse overdracht c.q. overeenkomst aangaande zekerstelling.
Dit werd afgewezen.

Antwoord ABP was:
“de AMF tijd is opgeteld bij de ABP tijd, conform wordt uitgekeerd op basis 1 april 2000”.

Met vriendelijke groeten,

H.J. Mulders
Aan de Wassum 53
5925 HA Venlo
T. 0773821743
E. hjmulders@home.nl

ABP-Klantnummer 577 37 33