Registeren Inloggen
  • Dit onderwerp is leeg.
KeesBoodt
KeesBoodt
meer dan een maand geleden

veilige ouderenzorg

meer dan een maand geleden

Mijne heren, dames,
Het verkrijgen van een boosterprik roept bij mij veel vragen op m.b.t. het functioneren van de overheid als eenheid.
Feitenrelaas over onze boosterprik. Mijn echtgenote (71 jaar) en ondergetekende (74 jaar) hebben tot 14 december 2021 geen uitnodiging gehad voor een boosterprik.
In de media werd steeds verteld dat op leeftijd uitgenodigd zou worden.
Omdat er inmiddels zestig jarigen werden uitgenodigd, ben ik maar eens gaan bellen naar een algemeen telefoonnummer van de GGD. Die verwezen mij door naar de RIVM voor een klacht of voor een afspraak op een onbereikbaar nummer. Op 25 december mogen, volgens de media, zelfs 40 jarigen een afspraak maken voor een prik.
Op 14 december maar snel via de website geprobeerd een afspraak voor ons beiden tegelijk te maken. In het menu is er weliswaar een knop waar je voor beiden een afspraak kunt maken, maar die knop werkt niet. Vervolgens ook een afspraak voor mijn echtgenote gemaakt, die komt dan pas twee uur later aan de beurt. Wij zijn pas 30 december aan de beurt. Gelukkig is men soepel bij de toegang verlening van ons beiden tegelijk.
Er zijn weliswaar ergere dingen, maar jammer door het te laat toedienen van de boosterprik, kan de wintersport vakantie met de kerst en nieuwjaar in Oostenrijk niet doorgaan.
De dame die het inentingspaspoort van mijn echtgenote verwerkt vergeet het stickertje van het vaccin en had grote moeite met het afhandelen van het paspoort. Is de dame wel voldoende gekwalificeerd en/of ingewerkt?
Pas op 28 december krijgt ondergetekende de uitnodiging voor de boosterprik en mijn echtgenote op 4 januari 2022.
Hoe is het mogelijk dat dan al op 20 december zestig jarigen zich kunnen laten boosteren en er ook al mensen van die leeftijd geboosterd zijn? Is dat democratisch en rechtvaardig? Is dat goed georganiseerd en gecoördineerd? Stelt de gemeente Alblasserdam geen eisen aan de organisatie(s) die haar burgers op tijd en veilig moet(en) inenten?
Het lijkt erop van niet, want lopend vanaf de parkeerplaats naar de priklocatie in Dordrecht is er geen duidelijke afgescheiden heen en terugweg, waardoor mensen zonder mondkapjes en de 1,5 meter voorschriften negerend door elkaar lopen (en dan maar niet te spreken over de smerige bouwplaats achtige parkeerplaats waar de auto na parkeren echt aan de binnen en buitenkant door de wasstraat moet). Dat zou toch door de GGD anno 2021 goed geregeld moeten zijn? En hoe is het mogelijk dat b.v. in Mercado winkelcentrum er regelmatig mensen zonder mondkapje, mensen de 1,5 meter voorschriften negeren (ook buiten Mercado) en mensen zich niet aan de looprichting houden en er geen BOA of wat voor toezichthouder dan ook te zien is om te waarschuwen of te handhaven? Wij hebben daardoor al heel lang een onveilig gevoel als wij ons buiten onze woning begeven.
op 4 januari had ik contact met een zakelijke relatie van 40 jaar die op dezelfde dag en dezelfde locatie is geboosterd. begrijpt u nog iets van deze gang van zaken.
Het wordt de hoogste tijd dat ‘de overheid’ het belang van burgers beter behartigd en beter gaat samenwerken met alle betrokkenen.