Registeren Inloggen

Gevaar bij verwijdering asbest ‘verwaarloosbaar’

Het verwijderen van asbest in de woon- en werkomgeving brengt minder gezondheidsrisico’s met zich mee dan eerder gedacht. Dit blijkt uit onderzoek van TNO, de Universiteit Utrecht, de Radboud Universiteit en Crisislab. Zij noemen het gevaar in veel gevallen ‘verwaarloosbaar’.

In dit onderzoek worden een aantal scenario’s rondom asbest beschreven. In de meeste gevallen zijn de risico’s lager dan toelaatbaar tot nihil. Een van de scenario’s is de verwijdering van asbest op asbestcement daken, ook hierbij zijn de gezondheidsrisico’s erg laag.

Gevaar

Er zijn ook situaties waarbij er wel meer gezondheidsrisico’s zijn bij de aanwezigheid van asbest in je woon- of werkomgeving. Bijvoorbeeld als een monteur meerdere malen in een plafond dat asbest bevat boort.

Hoog risico op kanker

Slechts bij één scenario is sprake van een zeer hoog risico op kanker. Dat is wanneer werknemers zonder persoonlijke bescherming elke dag asbest-plafondplaten slopen. Maar hier is in Nederland strenge regelgeving over opgesteld. En dit is volgens de organisaties die het onderzoek doen dan ook volledig op zijn plaats.

Onmeetbaar klein

Professor Ira Helsloot is één van de onderzoekers die mee werkt aan het onderzoek. Zij laat aan de NOS weten dat de vergaande bescherming die wordt getroffen bij de verwijdering vaak overbodig is. “Als je elke dag een asbestplafond sloopt, is er een groot risico en moet je vooral zo’n wit maanpak dragen. Maar als je bijvoorbeeld asbestdaken verwijdert, is het risico nul. Het risico is dan zo onmeetbaar klein dat er geen beschermingsmaatregelen nodig zijn.”

Wilt u nou ook weten of er asbest in uw huis zit en wat u doen moet doen? Met dit stappenplan komt u er achter.

(BRONNEN: NOS, Crisislab, Radboud universiteit, Universiteit Utrecht, TNO)

Geef een reactie