Registeren Inloggen

Hoe krijg ik mijn rijbewijs verlengd?

Al lange tijd zijn er problemen bij het CBR met het toekennen van de rijbewijzen. De wachttijden zijn opgelopen door problemen met personeel en door nieuwe werkwijzen binnen de organisatie. Hoe krijgt u op deze manier uw rijbewijs verlengd?

Minister zegt nee

Het kabinet grijpt in en stelt het CBR onder verscherpt toezicht. Het departement moet dagelijks communiceren over de achterstanden. Als dat niks oplevert, vraagt de Kamer aan de minister om andere oplossingen, zodat mensen niet zonder vervoer komen te zitten. Verleng bijvoorbeeld de rijbewijzen met een aantal maanden als de huisarts zegt dat het veilig is om te rijden, is een voorstel. Onlangs kwam het lang verwachte antwoord van de minister. En dat was een nee. De minister twijfelt over de juridische houdbaarheid van het voorstel en vindt het vanuit het oogpunt van de verkeersveiligheid onwenselijk.

Spoedprocedure

Om toch sneller het rijbewijs te krijgen, biedt ze een andere mogelijkheid. En dat is een spoedrijbewijs aanvragen bij de gemeente. De kosten ervan (circa 35 euro) mag u terugvragen bij het CBR. Dit zijn de criteria om in aanmerking te komen:

 1. U bent zelf op tijd begonnen met de procedure. Negentig dagen of meer vóór de verloopdatum van het rijbewijs diende u een gezondheidsverklaring in bij het CBR en u werkte mee aan eventueel benodigde vervolgstappen. Zoals het ondergaan van een aanvullend medisch onderzoek of een rijtest.
 2. Het rijbewijs is verlopen of verloopt uiterlijk zeven dagen na dagtekening van de CBR-brief met de VvGmelding (Verklaring van geschiktheid). Hiervoor is gekozen omdat er anders voldoende tijd is voor een reguliere aanvraagprocedure voor een nieuw rijbewijs bij de gemeente.

De extra kosten van de spoedprocedure kunt u achteraf met het betaalbewijs van de gemeente bij het CBR declareren. Deze regeling geldt tot eind 2019.

Het probleem wordt verlegd

De minister zegt deze tijdelijke eenmalige tegemoetkoming passend te vinden “in het licht van het grote ongemak dat burgers door de uitvoeringsproblemen bij het CBR ervaren en het best passend bij de uitgangspunten zoals zij met de Kamer heeft besproken.” Wij vinden dit meer een gevalletje ‘probleem verleggen’. Als nu alle aanvragen via een spoedprocedure gaan, dan kunnen ze het daar toch ook niet meer aan? Toch kunnen we op dit moment niet anders dan u voorlichten over wat u kunt doen. We horen heel graag van u of het werkt of niet. Wilt u ons dat doorgeven in ons spreekuur?

Start op tijd

Voor mensen die denken dat ze nog ruim de tijd hebben voor de aanvraag van een nieuw rijbewijs: kijk het even na en begin minstens een halfjaar voordat het verloopt!

MAX-leden kunnen met vragen, problemen of klachten gratis terecht op het telefonisch spreekuur van de MAX Ombudsman op nummer 035-677 55 11, elke werkdag van 10 tot 12 uur.

Geef een reactie

Reactie

  Beste MAX Ombudsman,

  9 weken geleden heb ik de door de keuringsarts ingevulde gezondheidsverklaring opgestuurd aan het CBR. Vandaag kreeg ik een brief waarin stond dat de gezondheidsverklaring niet compleet was (de laatste pagina ontbrak) en dat ik die opnieuw moest laten invullen en opsturen. Ik heb van hetgeen ik 9 weken geleden heb opgestuurd een kopie gemaakt, en die is wel compleet. Dus is er bij het CBR, ergens bij het verwerken en opslaan iets niet goed gegaan. Ik heb vandaag gebeld, en kreeg deze keer wél iemand aan de lijn. Die mevrouw zei dat ik de papieren nog maar eens moest faxen of per post opsturen, en dan “ging ik weer opnieuw de molen in”. Op mijn vraag wat dat inhield zei ze dat de procedure dan gewoon opnieuw zou beginnen. Ik vroeg haar of ze geen uitzondering konden maken omdat dit tenslotte een fout van hun was, maar toen werd ze boos en zei dat ik “net als iedereen netjes mijn beurt moest afwachten” en “dat kan wel weer 3 maanden duren”.
  3 juni verloopt mijn rijbewijs. Ik kan niet pijnloos staan en lopen en ik ben in het dagelijks leven volkomen afhankelijk van mijn auto en dus van mijn rijbewijs. Mijn man (rijdt door TIA’s geen auto meer) en ik moeten bijna wekelijks naar artsen en ziekenhuis.
  Ik ben radeloos en doodmoe van het zoeken naar een oplossing. Ik weet niet waar ik moet zijn of wie ik moet spreken om dit geregeld te krijgen.
  De achterstandsproblemen bij het CBR lijken niet minder te worden, ook al zijn deze problemen al zo’n twee jaar bekend. Voor de beroepschauffeurs is inmiddels, terecht, een noodoplossing. Maar de grote groep 75-plussers laten ze in de kou staan. Terwijl ook wij in grote mate afhankelijk zijn van de auto.
  Kunt u helpen?