Registeren Inloggen

Betaal niet voor onterechte incasso’s

Veel bedrijven maken gebruik van betaling via een automatische incasso. Maar soms wordt geld van uw rekening gehaald zonder uw toestemming. Of bent u het niet eens met de afschrijving. In dit artikel leest u wat u dan kunt doen.

Wat is een incasso?

Een incasso is een manier om een betaling te innen. Met een incasso geeft u een bedrijf of instantie, de incassant, toestemming om een bedrag van uw bankrekening af te halen. Het voordeel is dat u de factuur niet handmatig over hoeft te maken, de betaling loopt automatisch. Een eenmalige incasso wordt vaak gebruik om een geleverd product of dienst mee te betalen. Een automatische of doorlopende incasso wordt vaak gebruikt voor abonnementen, zoals een telefoonabonnement. Maar welke incasso het ook betreft, een klant moet hier altijd toestemming voor geven.

Geen incasso zonder toestemming

Het kan gebeuren dat een bedrijf onterecht geld van uw bankrekening afschrijft. Ga dan eerst na of de incasso terecht is. Een bedrijf mag niet in de voorwaarden of kleine lettertjes vermelden dat u het bedrijf machtigt als u een betaling doet. Een bedrijf moet altijd eerst van u toestemming krijgen om via uw bank automatisch een bedrag van uw rekening af te schrijven. Deze toestemming moet u schriftelijk of digitaal geven. Het bedrijf waaraan u deze toestemming geeft, moet de machtiging bewaren. Als er problemen komen, kan dit gebruikt worden als bewijs.

Wat als incasso onterecht is?

Er zijn verschillende mogelijkheden om een incasso tegen te houden.

Stornering 
Komt u er binnen 56 dagen achter dat er onterecht geld is afgeschreven? Dan kunt u het bedrag terugboeken. Dat doet de bank zonder zich in de discussie te mengen. Een uitzondering is de eenmalig machtiging. Deze kunt u helaas niet terugboeken. Neem in dat geval contact op met de incassant die het geld van uw rekening afhaalt.

Blokkeren
Als een bedrijf herhaaldelijk onterecht incasseert, vraag de bank dan om het rekeningnummer van dat bedrijf te blokkeren. Hierna kan er geen geld meer worden afgeschreven door de incassant.

Melding Onterechte Incasso
Is een afschrijving naar uw mening onterecht, bijvoorbeeld omdat u geen machtiging heeft afgegeven? Of is de termijn van 56 dagen verstreken? Dan moet u dit bij uw bank melden. Doe dit zo snel mogelijk. Tot 13 maanden na afschrijving van uw rekening kunt u via uw bank gebruikmaken van een Melding Onterechte Incasso (MOI-procedure). Als de incassant van een incasso geen geldige machtiging kan laten zien, wordt het bedrag alsnog teruggeboekt. Ontvangt een bank veel meldingen over één incassant, dan gaat de bank navraag doen bij het desbetreffende bedrijf of instelling.

Op de hoogte door alertering

Wilt u een melding krijgen dat er een incasso wordt afgeschreven? Banken kunnen u een een e-mail sturen zodra een bedrijf of instelling voor de eerste keer een incasso afschrijft. Neem hiervoor contact op met uw bank. U ontvangt de mail dan vaak 1 dag voordat de betaling wordt afgeschreven.

Let op bij buitenlandse datingssites

Jan Woldendorp kreeg ook te maken met een onterechte incasso. Een Duitstalige datingsite schreef 56 euro van zijn rekening af, vanwege een abonnement. Maar meneer Woldendorp zegt dat hij nooit lid is geworden. Benieuwd hoe dat is afgelopen? Kijk dan naar deze uitzending.

(Bron: Archief, Betaalvereniging Nederland, Nederlandse Vereniging van Banken. Foto: Shutterstock)

Geef een reactie

Reactie

    […] er de ‘onterechte’ automatische incasso’s. Daarbij wordt geld van uw rekening gehaald zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Daarnaast bestaat nog de mogelijkheid dat u het niet eens bent met de hoogte van de afschrijving, […]