Registeren Inloggen

Hoe kunt u uw bankzaken veilig regelen?

Er zijn 2 manieren om uw bankzaken door iemand anders te laten regelen. Dat kan via een machtiging of via een volmacht. Die ander heeft meer of minder bevoegdheden om met uw geld om te gaan. Lees hier wat de verschillen zijn en hoe u veilig uw bankzaken regelt.

Wat kan bij een machtiging?

Bij een machtiging blijft de rekening op naam van de rekeninghouder staan en blijft de rekeninghouder ook verantwoordelijk en aansprakelijk voor die rekening. De gemachtigde kan geen producten wijzigen of aanvragen. Wel kan de gemachtigde eenvoudig betaalopdrachten en andere handelingen uitvoeren die gekoppeld zijn aan de betaalrekening. Het afgeven van een machtiging kan relatief eenvoudig via de app of online bankieren.

Gevolmachtigde kan financiële beslissingen nemen

Een volmacht kan alleen verkregen worden op basis van een notariële volmacht. Een volmacht uit notariële akte (bijvoorbeeld een levenstestament) wordt door de notaris opgesteld, zodat de gevolmachtigde namens de rekeninghouder kan handelen in financiële beslissingen. Het is ook mogelijk dat de rekeninghouder specifieke bepalingen en uitzonderingen heeft laten opnemen in de akte. Bijvoorbeeld: de volmacht treedt pas in werking nadat de volmachtgever dement raakt. Als de rekeninghouder wilsonbekwaam is geworden, is een reguliere machtiging onvoldoende om alle bankzaken te regelen. Met een reguliere machtiging kunnen geen adres- of andere productwijzigingen worden doorgevoerd. Producten openen of opheffen namens de rekeninghouder is ook niet mogelijk met een reguliere machtiging.  

Wie krijgt het beheer over een rekening

Hoe zit het als de rekeninghouder niet meer in staat is om bankzaken in beheer te geven en er geen volmacht aanwezig is? Dan kan er beschermingsbewind of curatele aangevraagd worden via het kantonrecht. Na uitspraak van de rechter krijgt een familielid het beheer over de financiële goederen. De familie mag verzoeken een professioneel bewindvoerderskantoor aan te wijzen om de financiële belangen te regelen.  

Maatregelen van banken om misbruik te voorkomen

Bij het aanvragen van een machtiging of een volmacht hebben banken diverse maatregelen ingebouwd om misbruik te voorkomen. Wilt u weten wat uw bank hierin doet, neem dan contact op met uw eigen bank.  

Banksysteem detecteert geen financieel misbruik

De Nederlandse Vereniging van Banken meldt dat banken detectiesystemen hebben om ongebruikelijke transacties te detecteren. Dat doen ze om hun klanten te beschermen tegen fraude, maar ook om witwassen en terrorismefinanciering te signaleren. Dit systeem kan helaas geen financieel misbruik herkennen. Het gaat in veel gevallen namelijk om kleine bedragen bovenop de boodschappen. Er wordt dan bijvoorbeeld iedere week 50 euro extra gepind door de financieel misbruiker, voor eigen gebruik. Hierdoor herkent de bank het niet als ongebruikelijk.

De bank kan wel alarm slaan als een geldopname of betaling vanuit het buitenland ongebruikelijk is voor de desbetreffende klant. De bank probeert een maximale bescherming te bieden aan hun klanten, dus ook voor ouderen. Maar helaas wordt dus niet alles gedetecteerd. Eigen oplettendheid is dus geboden als u uw eigen bankzaken uit handen geeft. Blijf zo lang mogelijk meekijken met uw eigen financiën. Vraag om papieren bankafschriften als online bankieren te ingewikkeld is.   

Banken kunnen niet zomaar ingrijpen bij twijfel

Ook kunt u een paslimiet instellen en eventueel een derde persoon machtigen. Banken kunnen namelijk niet zomaar ingrijpen bij een vermoeden. In de praktijk betekent dit dat ze in de meeste gevallen eerst met de klant in gesprek gaan en proberen te achterhalen met welke bedoelingen het geld is overgemaakt. Daarmee staat het privacybelang van de klant voorop. Pas als ermee wordt ingestemd, kan er melding bij Veilig Thuis worden gedaan.  

Geef uw pinpas en pincode niet mee

De Nederlandse Vereniging van Banken adviseert ouderen om, hoe goed bedoeld ook, nooit uw pinpas met pincode af te geven aan een ander. Als het niet anders kan, geef dan alleen de pinpas mee, zodat daar contactloos mee betaald kan worden. Daarmee kunnen dan wel kleine boodschappen betaald worden, en worden ongewenste opnames van grote bedragen boven de contactloze limiet voorkomen. Hou uw pincode geheim.   

Regel goed wie uw financiën doet

Leg uw bankzaken ook vast in een levenstestament. Daarin bepaalt u wie uw financiën mag regelen. Maak onderling afspraken als een gezins- of familielid u bij de financiën gaat helpen. Spreek bijvoorbeeld af dat iemand anders dan toezichthouder is. Degene die de zaken regelt, legt dan verantwoording aan die persoon af. Heeft u toch het gevoel dat er ongebruikelijke transacties op uw bankrekening zijn, bespreek het dan met uw familie of bankmedewerker.  

Deskundigen luiden de noodklok; meer financieel misbruik ligt op de loer

 (Foto: ANP Foto)

Geef een reactie

Reactie

    […] Regel uw bankzaken goed […]