Registeren Inloggen

Mag ING zomaar mijn loyaliteitsbonus afschaffen?

Pascal Frehé is al jaren trouwe klant bij ING. Maar dan komt hij er tot zijn ongenoegen achter dat de loyaliteitsbonus verdwijnt. Een extraatje dat hij in de loop van de jaren heeft opgebouwd bij de bank. In zijn geval gaat het om een bedrag van bijna 5000 euro. Mag de bank dit zomaar doen? MAX Ombudsman Rogier de Haan geeft uitleg.

Hoe zit het nu precies?

Tussen 2004 en 2012 bouwde iedereen met een woonhuishypotheek van ING loyaliteitsbonus op. Elk jaar stortte ING 0,2 procent van de hypotheekschuld op deze bonusrekening. Het opgebouwde bedrag, of een deel daarvan, kon gebruikt worden bij verhuizing, als betrokkene zelf, een kind of kleinkind daarbij (weer) een ING-hypotheek afsloot. De bonus gaf dan een korting op de afsluitprovisie van deze nieuwe hypotheek. Het bonustegoed bleef inzetbaar tot 2 jaar nadat de hypotheek was afgelost.

Provisieverbod

In 2013 werd het wettelijke provisieverbod ingevoerd. Per 2013 zijn volgens ING daarom ook de voorwaarden van de bonus veranderd. Vanaf 2013 geeft deze bij verhuizing geen korting meer op de afsluitprovisie, want dat mag niet meer, maar in plaats daarvan een korting op de hypotheekrente. Verder werkt alles hetzelfde. Maximaal 1 procent van het nieuwe hypotheekbedrag mag ingezet worden als bonuskorting.

Voorbeeld

U koopt bijvoorbeeld in 2007 een huis met een ING-hypotheek van 3 ton. Per jaar levert dat 600 euro loyaliteitsbonus op (0,2 procent van 3 ton). Na 6 jaar heeft u 3600 euro loyaliteitsbonus opgebouwd. Koopt u dan een ander huis met een ING hypotheek van 2 ton, dan mag u 2000 euro van uw bonus (1 procent van 2 ton) gebruiken voor korting op uw nieuwe hypotheekrente. De overige 1600 euro blijft staan, voor als uzelf, uw kind of uw kleinkind weer gaat verhuizen. Dhr. Frehé bijvoorbeeld gebruikte zodoende al een deel van het bedrag voor één van zijn kinderen. Het overige tegoed zou hij in de toekomst nog graag inzetten voor andere (klein)kinderen.

Bank laat tegoed vervallen

Tot zover niets aan de hand. Maar: ING stort vanaf 2013 geen nieuw tegoed meer op de bonusrekening. En daarnaast komt de al opgebouwde bonus per 1 januari 2021 te vervallen. De bank heeft dit in 2013 rechtstreeks aan haar klanten gecommuniceerd. Dhr. Frehé ontdekt pas dat de bonus wordt afgeschaft wanneer hij dit jaar voor het eerst hiervan gebruik wil maken. Pas als hij zich erin gaat verdiepen, leest hij tot zijn grote verbazing dat het overige bedrag vanaf 1 januari niet meer te gebruiken is.

Korting

‘Natuurlijk begrijpen wij dat het voor klanten prettig is om (klein)kinderen te kunnen helpen bij het kopen van een eerste huis’, zegt een woordvoerder van de ING. ‘Echter is er al, na het niet meer in rekening brengen van afsluitprovisie (waar de loyaliteitsbonus voor bedoeld was) vanaf 2013 een zeer lange coulanceperiode tot nu toe gehanteerd waarbij de klant geruime tijd gebruik kon maken van de waarde van de loyaliteitsbonus.’ Volgens ING vertegenwoordigt de loyaliteitsbonus ook geen geldwaarde. ‘Het was een loyaliteitsprogramma waarmee een korting kon worden verkregen op de afsluitprovisie.’

Mag ING dit doen?

De vraag is of ING het bonustegoed mag laten vervallen, nog voordat de hypotheekovereenkomst (die doorgaans een looptijd heeft van 30 jaar) ten einde is gekomen.

Dat staat of valt met het antwoord op de vraag of de bonusafspraak onderdeel uitmaakte van de hypotheekovereenkomst. Zulke afspraken zijn namelijk bindend, en mogen niet zomaar eenzijdig worden geschrapt. De ING-klant mag bijvoorbeeld ook niet op eigen houtje bepalen dat hij geen boete meer is verschuldigd als hij te veel aflost. Voor hypotheken afgesloten vanaf 2004 lijkt het erop dat de bonus inderdaad onderdeel was van de overeenkomst. In dat geval moet ING de opgebouwde bonus ook ná dit jaar laten staan.

Laat de bonus voortbestaan

Overeengekomen of niet, het zou ING hoe dan ook sieren om de loyaliteitsbonus te laten voortbestaan zolang het hypotheekcontract nog loopt. Geen enkele wet of regel belet ING om trouwe klanten op die manier ook vanaf 2021 te belonen.

ING laat nog weten op dit moment geen nieuw loyaliteitsprogramma te hebben voor hypotheken. ‘Mocht ING in de toekomst een nieuw loyaliteitsprogramma voor hypotheekklanten invoeren, dan worden onze bestaande klanten hierover uiteraard tijdig geïnformeerd.’

Heeft u dit ook? Meld het bij Rogier

Heeft u ook een loyaliteitsbonus en wilt u dat MAX verder actie onderneemt? ‘Het kan zijn dat ING klanten denken: laat maar, mijn volgende hypotheek breng ik gewoon niet meer bij ING onder’, zegt Rogier de Haan. ‘In dat geval zal ik het niet meer over de loyaliteitsbonus hebben, en laat ik het rusten. Maar melden zich voor minimaal 1 miljoen aan loyaliteitsbonussen, dan gaan we verdere actie ondernemen richting ING.’

Aanmelden kan zo

Wilt u zich aanmelden? Beantwoord dan de volgende vragen in een mail naar meldpunt@omroepmax.nl.

Wanneer werd de ING-hypotheek afgesloten?
Hoeveel loyaliteitsbonus hebt u opgebouwd?
Hebt u hier gebruik van gemaakt en zo ja voor welk bedrag?
Hebt u kinderen of kleinkinderen?
Is het mogelijk dat u de bonus in de toekomst had willen gebruiken voor uzelf, uw kinderen of kleinkinderen?
Wat vindt u van de beslissing van ING om de bonus te laten vervallen?
Wat zou ING volgens u moeten doen?

Geef een reactie

Reacties (11)

  Wanneer werd de ING-hypotheek afgesloten? 2004
  Hoeveel loyaliteitsbonus hebt u opgebouwd? 2470.06 Euro
  Hebt u hier gebruik van gemaakt en zo ja voor welk bedrag?Nog niet
  Hebt u kinderen of kleinkinderen? Ja
  Is het mogelijk dat u de bonus in de toekomst had willen gebruiken voor uzelf, uw kinderen of kleinkinderen? Ja, waarschijnlijk in 2021 of 2022 voor een hypotheek bij de ING
  Wat vindt u van de beslissing van ING om de bonus te laten vervallen? Niet fair en eerlijk
  Wat zou ING volgens u moeten doen? Gedurende de looptijd van de hypotheek dit bedrag laten staan

  Hypotheek afgesloten in 2006. Loyaliteitsbonus bedrag in 2013 van € 2806,08.
  Heb 2 kinderen . Wilde deze bonus voor mij zelf gebruiken in 2021 voor aankoop eigen huis. ING had ook zijn klanten moeten inlichten dat dit zou aflopen. Vindt het niet goed dat de opgebouwde bedragen niet meer gebruikt mogen worden. Zij zouden deze bonus toch op een betere manier als loyaliteit moeten inzetten en bij een hypotheek zelf moeten aangeven.

  Hypotheek in 2006 afgesloten, opgebouwd bedrag is € 4973,21. Nog geen gebruik van gemaakt. In de toekomst wellicht wel voor de kinderen of kleinkinderen. Vind het oneerlijk dat het bedrag vervalt. ING zou de bonus in stand moeten houden gedurende de looptijd van de hypotheek.

  2004 loyaliteitsbonus begonnen opgebouwd € 2207,56
  wij hebben 2 kinderen en 2 kleinkinderen.
  In de toekomst kunnen de kinderen het misschien wel gebruiken.
  Niet fair dat de ING het laat vervallen.

  Wanneer werd de ING-hypotheek afgesloten? 1997
  Hoeveel loyaliteitsbonus hebt u opgebouwd? € 4500
  Hebt u hier gebruik van gemaakt en zo ja voor welk bedrag? Nee, nog niet.
  Hebt u kinderen of kleinkinderen? Ja.
  Is het mogelijk dat u de bonus in de toekomst had willen gebruiken voor uzelf, uw kinderen of kleinkinderen? Ja, voor onze kinderen, dit jaar.
  Wat vindt u van de beslissing van ING om de bonus te laten vervallen? Spelregels veranderen tijdens de wedstrijd…
  Wat zou ING volgens u moeten doen? Regeling aanhouden gedurende de looptijd van de hypotheek.

  Ik heb vanaf 2006 een loyaliteitsbonus opgebouwd in totaal een bedrag van 2025,00.
  Ik heb hier nooit gebruik van gemaakt. Ik zou het graag willen gebruiken alsnog, voor mijzelf of voor ,als mijn kinderen een ING hypotheek gaan afsluiten.
  Graag zou ik zien dat dit bedrag gewoon blijft staan. Ik vind het niet erg klantvriendelijk, om dit zomaar in te trekken.

  Wanneer werd de ING-hypotheek afgesloten? 1988
  Hoeveel loyaliteitsbonus hebt u opgebouwd? €3.949,42
  Hebt u hier gebruik van gemaakt en zo ja voor welk bedrag? Nee
  Hebt u kinderen of kleinkinderen? Zeker
  Is het mogelijk dat u de bonus in de toekomst had willen gebruiken voor uzelf, uw kinderen of kleinkinderen? Wellicht.
  Wat vindt u van de beslissing van ING om de bonus te laten vervallen? Bijzonder. Het leek een mooi gebaar, maar is nu wel een teleurstelling.
  Wat zou ING volgens u moeten doen? Het destijds geboden voordeel handhaven. Geen nieuwe loyaliteitskorting meer sinds 2013, maar deze destijds toegezegde korting zou moeten worden gehandhaafd.

  ING-hypotheek afgesloten in 2004.
  Opgebouwde bedrag 5150 euro.
  Nog geen gebruik van gemaakt.
  2 kinderen, 4 kleinkinderen.
  Planning was bedrag in te zetten voor kind en kleinkind
  Klantonvriendelijk, eenzijdig laten vervallen van deze bonus, bovendien obv onjuiste argumenten
  Voorstel : naar rato vanaf januari 2021 korting op hypotheekrente.

  hypotheek afgesloten in 2002.
  Opgebouwde loyaliteitsbonus €.5.280,-
  Geen gebruik van gemaakt.
  Wij hebben kinderen en kleinkinderen
  Had u de bonus willen gebruiken voor uzelf ja. Had gekund in 2014
  En ook voorde kleindkinderen

  Mij eerste honoreren met een bonus i.v.m. het afsluiten van een hypotheek bij de ING en
  mij daarna eenzijdig straffen door mijn bonus ineens op 0 te zetten.
  Doe zo iets met je eigen directie c.q. raad van bestuur.

  Hypotheek afgesloten 2007.loyaliteitsbonus op 20-01-2012 € 1700,- heb nog geen gebruik van gemaakt wilde dit jaar gebruiken voor een nieuwe hypotheek, ivm verhuizing, en ik wil gewoon dat de de loyaliteitsbonus blijft , omdat ik ga niet bij een andere bank hypotheek afsluiten omdat al mijn zaken doe ik bij ING en ING moet het bedrag gewoon laten staan.

  Wij hebben onze hypotheek afgesloten in 2003. Destijds werd de loyaliteitsbonus gebruikt als verkoopargument. De bonus bedroeg eind 2009 €6.782,40. Een leuk extraatje zou je denken. Nu lopen wij met de gedachte nog een keer een stapje te doen op de huizenmarkt, maar blijkt de bonus vervallen te zijn. Een hard gelach. Onze zoveelste vervelende ervaring in de hypotheekwereld. De ING bank moet de loyaliteitsbonus in stand houden voor lopende hypotheken. Lijkt me wel.