Registeren Inloggen

PostNL reageert op uitzending Meldpunt briefbezorging

In de uitzending van Meldpunt op 1 maart 2019 komt naar voren dat PostNL de briefbezorging nog steeds niet voldoende op orde heeft. PostNL herkent zich niet in de resultaten van de steekproef van Meldpunt.

Reactie PostNL

“We willen graag vooropstellen dat iedere klacht er voor ons een te veel is. Als mensen ontevreden zijn over onze dienstverlening willen we dat graag weten, zodat we ervan kunnen leren en een oplossing kunnen zoeken.

 De resultaten van jullie onderzoek verbazen ons echter zeer omdat ze erg afwijken van andere onderzoeken naar de kwaliteit van postbezorging door PostNL. We vinden het ook jammer dat er geen inzicht is gegeven in de gehanteerde methodiek. Zo is het voor ons niet te verifiëren of de ervaringen daadwerkelijk over PostNL gaan en of de ervaringen een jaar of een heel leven betreffen.

We laten zelf ieder jaar onafhankelijk onderzoek (door GFK) doen naar de kwaliteit van onze postbezorging. Daaruit blijkt dat ruim 95% van de consumentenpost op tijd bezorgd wordt en 99,8% op het juiste adres wordt bezorgd. Die 95% is overigens een wettelijke eis (vanuit de Postwet) waar toezichthouder ACM ook op toeziet. Daarnaast voert de Vereniging Grootgebruikers Postdiensten (VGP) jaarlijks onderzoek uit naar de kwaliteit van de postbezorging in Nederland. Ook daaruit blijkt dat de kwaliteit van de totale dienstverlening in de postmarkt in Nederland in 2018 ten opzichte van 2017 stabiel is gebleven. Dat geldt voor zowel de ‘bezorgzekerheid’ als de ‘bezorging op tijd’.

Post bezorgen blijft echter mensenwerk en dat betekent dat er soms wel eens wat fout gaat. We begrijpen goed dat dit vervelend of – in het geval van mevrouw De Graaf – erg verdrietig is. Wanneer er iets fout gaat, bieden we daar graag onze oprechte excuses voor aan maar dat doen we liever direct, door persoonlijk contact te leggen met de betrokkenen.”

Geef een reactie

Reactie

    Zelfs bij een klacht wordt er niet gereageerd door post.nl en nog steeds raken poststukken zoek, post stukken gescheurd en open gemaakt, postpakketten die een handtekening bij ontvangst moeten hebben, worden gewoon in het portiek gegooit. Anno 2021 is de service van post nl alleen slechter geworden, Een zeer kwalijke ontwikkeling. Opvallend is wel dat bij te weinig postzegels op eenn brief gelijk 600% bij geplakt moet worden. SCHANDALIG en schaam je voor jullie beperkte dienstverlening, die deze naam niet eens verdient!!