Registeren Inloggen

Senioren onzeker over financiële toekomst

Senioren maken zich grote zorgen over hun financiële toekomst. Dit blijkt uit het jaarlijkse koopkrachtonderzoek van ouderenorganisatie KBO-PCOB. De zorgen komen vooral door de gevolgen van de coronacrisis en het nieuwe pensioenstelsel.

Hoge kosten, weinig buffer

Volgens het onderzoek ligt bijna 20 procent van de senioren wel eens wakker over hun financiële situatie. De zorgen gaan met name over het stijgen van de kosten en de grote onzekerheid dat het nieuwe pensioenstelsel met zich meebrengt. Daarnaast heeft 30 procent van de senioren nauwelijks vermogen, geen hoog banksaldo of een eigen huis. Van de 70 procent die dat wel heeft, heeft 1 op de vijf mensen te weinig buffer om financiële tegenslagen op te vangen.

“Het beeld is nog steeds dat senioren hun schaapjes wel op het droge hebben. Maar de verschillen zijn heel groot”, vertelt Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB, in het NOS Radio 1 Journaal. Er zijn senioren bij wie het financieel goed gaat. Maar de groep die geen vermogen heeft, komt volgens Vanderkaa snel in de problemen.

Verdeling van lasten

De meerderheid van de senioren vindt dat er momenteel te veel nadruk ligt op ondersteuning van ondernemers en mensen met werk en te weinig op koopkracht van ouderen. Maar de coronacrisis heeft ook financiële gevolgen voor senioren. Vanderkaa: “De overheid trok de afgelopen maanden ruim de portemonnee om de negatieve gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden. Maar straks komt de vraag: hoe verdelen we de lasten. Dat is een vraag die veel senioren bezighoudt”

Economie

Bijna alle respondenten verwachten dat de economie zal verslechteren. De overheid geeft veel geld uit om bedrijven en sectoren overeind te houden, maar ondertussen worden de pensioenen niet geïndexeerd en stijgen de uitgaven. Misschien komt er wel een tweede golf en dat heeft grote gevolgen voor de economie. Senioren zijn bang dat er na alle overheidssteun weinig voor ze overblijft.

Zorgen over pensioenen

Hoewel het nog een paar jaar duurt voordat het nieuwe pensioenstelsel ingaat, brengt dat voor veel senioren onzekerheid. De pensioenuitkering zal meebewegen met de economie. Als het goed gaat, krijgen gepensioneerden er iets bij, maar wanneer het slecht gaat met de economie, gaat er iets van af. Met een economische recessie voor de deur, ziet dat er niet rooskleurig uit. In het jaarlijkse onderzoek over de koopkracht, is de zorg over het pensioen iets wat vaker terugkomt, meldt de KBO-PCOB. Maar omdat er nu sprake is van een nieuw stelsel, lopen de gemoederen hoger op.

Niet vergeten worden

Het belangrijkste, volgens de KBO-PCOB, is dat ouderen in deze coronacrisis niet vergeten worden. Vanderkaa: “Senioren spelen een belangrijke rol in de economie. Of ze zijn nog actief op de arbeidsmarkt, of ze zijn een belangrijke consument. Het is van belang dat de koopkracht van senioren op peil blijft.” Volgens Vanderkaa moeten we kritisch kijken naar hoe we de kosten van de crisis gaan verdelen. “We moeten goed kijken waar de kwetsbaarste groepen zitten. Die zitten niet alleen bij de ondernemers en werknemers, maar ook bij gepensioneerden.”

Bron: KBO-PCOB, NOS Radio 1 Journaal

Geef een reactie