Registeren Inloggen

Slapeloze nachten van naheffing zorgkosten

Jan Harms blijkt zonder het te weten jarenlang een te lage eigen bijdrage te betalen voor de zorg van zijn vrouw. Dus krijgt hij een naheffing van 6000 euro. SP Kamerlid Maarten Hijink vindt dat het bedrag van duizenden euro’s moet worden kwijtgescholden.

Jan Harms uit Nieuw Amsterdam ligt al een tijdje in de clinch met het Centraal Administratie Kantoor (CAK) over een forse naheffing van ruim zesduizend euro. Het CAK int de eigen bijdragen voor de overheid. Met MAX ombudsman Rogier de Haan probeert hij deze naheffing van tafel te krijgen. Jan heeft slapeloze nachten van deze zaak die hem nu al jarenlang achtervolgt.

Wat is er precies aan de hand? Mevrouw Harms verblijft sinds 2011 in een verpleeghuis, nadat ze in 2009 haar heup breekt, waar ze niet goed van herstelt. Een maand na het overlijden van zijn vrouw volgt de naheffing van het CAK. Deze heeft namelijk de lage eigen bijdrage in rekening gebracht, terwijl dat de hoge had moeten zijn. Het CAK vordert het resterende bedrag alsnog, met een terugwerkende kracht van 24 maanden. De maximale termijn die het CAK mag toepassen.

In november spreekt de rechtbank een vonnis uit in de zaak-Harms. Hij krijgt geen gelijk. Wel stelt de rechtbank vast dat de omstandigheid – dat niet de hoge maar de lage eigen bijdrage in rekening is gebracht – het gevolg is van een fout van het CAK.

Een maand later reageert minister Hugo de Jonge op Kamervragen inzake een soortgelijk verhaal. Hij belooft een onmiddellijke wijziging van het beleid. In de beantwoording zegt hij onder meer: “Daarom heb ik besloten de terugwerkende kracht van herzieningen, die ontstaan naar aanleiding van een ernstige tekortkoming of ernstige vertraging aan de kant van het CAK, te verkorten naar twaalf maanden. Daarnaast ga ik meer ruimte voor het CAK creëren om in zeer specifieke gevallen maatwerk te leveren.

Deze twee maatregelen vereisen een Algemene Maatregel van Bestuur. Het kost enige tijd voordat die in werking treden. Daarom stuur ik het CAK een brief met het verzoek alvast zodanig te handelen vooruitlopend op toekomstige regelgeving.”

Daarnaast stelt de minister dat er vijf vergelijkbare gevallen bij het CAK bekend zijn. Daar hoort Harms waarschijnlijk niet bij, want begin vorige maand krijgt hij een aanmaning van het CAK: of hij nu die 6200 euro wil betalen.

SP Kamerlid Maarten Hijink, die eerder Kamervragen stelde over de opstelling van het CAK, buigt zich op verzoek van Max over de zaak van Harms. Hem valt direct op dat in de uitspraak wordt erkend dat het CAK in de fout is gegaan bij het vaststellen van de hoogte van de eigen bijdrage.

‘Dat is een belangrijk feit. Het betekent namelijk dat meneer Harms geen blaam treft en dat er dus een oplossing moet worden gevonden die hem niet teveel schaadt. De rechter toetst alleen of het CAK procedureel in het gelijk staat. Dat is dan misschien zo maar dat wil niet zeggen dat het moreel ook in orde is, zeker niet na de reactie van de minister op de andere zaak.’

Hijink is van mening dat het CAK meneer tegemoet moet komen en het bedrag moet kwijtschelden. ‘En als ze dat niet willen dan is wel het minste wat ze kunnen doen het bedrag terugbrengen tot terugbetaling tot 12 maanden terug in de tijd, vooruitlopend op het besluit van de minister.

De SP stelt dit ook omdat juist de regering stelt dat de overheid zelf minder juridische procedures zou moeten voeren tegen burgers. ‘Er zou vaker gekeken moeten worden om te kijken of dure proceskosten voorkomen kunnen worden. Het CAK zou daar een voorbeeld aan kunnen nemen.’

Vooralsnog verandert er echter niks voor Jan Harms en is hij samen met onze MAX ombudsman De Haan in afwachting van zijn hoger beroep.

Heeft u ook problemen met het betalen van een naheffing? Laat een bericht achter op ons forum.

Geef een reactie