Registeren Inloggen

Steeds gebeld om nieuw energiecontract af te sluiten, hoe stop ik dit?

De 86-jarige Jan Nieuwstraten wisselt de afgelopen twee jaar 15 keer van energiemaatschappij. Via telefoon of aan de deur worden hem contracten verkocht. Als rasechte ondernemer denkt hij goedkoper uit te zijn, maar de overstappen kosten hem alleen al duizenden euro’s aan opzegkosten.

Kwetsbare ouderen benaderd door cowboys

Belachelijk, vindt zijn dochter Jacqueline. Zij komt hier tot haar grote schrik toevallig achter wanneer zij op de bankafschriften van haar vader hoge bedragen van verschillende leveranciers ziet staan. Zij is boos dat kwetsbare ouderen – haar vader is licht dementerend – op deze manier telkens worden benaderd. ‘Allerlei cowboys kunnen nu hun gang gaan en contracten aanbieden met alle financiële consequenties van dien.’

Misleidende werving

Zij is niet de enige die zich stoort aan verkopers van energiecontracten. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ontvangt regelmatig klachten van consumenten die op een onjuiste manier telefonisch worden benaderd met aanbiedingen van energiemaatschappijen. In het jaar 2021 ging 1 op de 5 klachten hierover.
De ACM doet momenteel onderzoek naar misleidende werving door zogenoemde intermediairs, bedrijven die contracten verkopen namens energiemaatschappijen.

Energieleveranciers verantwoordelijk

‘Intermediairs bieden energiecontracten aan, maar deze contracten worden uiteindelijk door de energiemaatschappijen geaccepteerd’, aldus een woordvoerder van ACM. ‘En het zijn ook de energiebedrijven die de intermediairs betalen voor het aanbrengen van nieuwe klanten en die de overstap administratief regelen en de relatie met de consument aangaan.’ De ACM pleit daarom voor een striktere controle van energieleveranciers op het gedrag van door hen ingezette intermediairs bij telemarketing.

Goed voorlichten is verplicht

Zo moet bij een verkoopgesprek voor een energiecontract de verkoper altijd een goed aanbod op maat doen en moet de consument goed voorgelicht worden over de prijs, betalingsmogelijkheden, duur en de bedenktijd. Daarnaast moet de leverancier aangeven hoe de consument kan opzeggen.

Verkoopcontract beëindigen

‘Een consument kan het contract altijd binnen 14 dagen beëindigen. Na deze periode kan dat ook als er sprake is van bijvoorbeeld misleiding of agressie’, aldus de ACM-woordvoerder. ‘Alleen het feit dat een consument zonder toestemming benaderd is, is geen grond om het contract te beëindigen. Bij de verkoop van energie geldt overigens het extra vereiste dat het contract pas geldig is als consumenten schriftelijk akkoord geven. Dat kan overigens ook digitaal zijn. De bedenktijd van 14 dagen gaat in na ontvangst van de overeenkomst.’

Mag een bedrijf mij bellen?

Het Bel-me-niet-Register bestaat sinds 1 juli niet meer. Een bedrijf mag u nu alleen bellen als u toestemming hebt gegeven. Dat is de hoofdregel. De afwijking is dat u wel gebeld mag worden als u langer dan 3 jaar geleden klant was (of nog klant bent).

Wanneer u niet meer gebeld wil worden door een bedrijf kunt u zelf ook altijd gebruik maken van uw recht van verzet. U kunt ieder moment tijdens het gesprek zeggen: ‘Ik wil dat u mij niet meer belt.’ Het bedrijf mag u daarna niet meer bellen. Als u gezegd heeft dat het bedrijf u niet meer mag bellen, mag het bedrijf dit ook niet meer doen. Gebeurt dit wel dan kunt u dit melden bij de ACM.

Meer informatie hierover is te vinden op de site van ACM Telemarketing: wanneer mag een bedrijf u bellen?

Hoe komen ze aan mijn telefoonnummer?

Hoe komen bedrijven die u bellen om over te stappen naar een andere energie-aanbieder aan uw nummer? ‘De gegevens kunnen van de energieleverancier komen’, zegt een woordvoerder van Energie Nederland, de branchevereniging voor energiebedrijven. ‘Consumenten mogen tot drie jaar na afloop van hun laatste overeenkomst nog gebeld worden met de vraag of er interesse is in een nieuwe overeenkomst. Ook is het mogelijk dat consumenten gegevens hebben achtergelaten bij organisaties die bijvoorbeeld prijsvragen of loterijen organiseren. Helaas kan het ook zo zijn dat wederverkopers die het niet zo nauw nemen met de regels gebruik maken van in omloop zijnde lijsten met gegevens, vaak met onbekende oorsprong.’

Geef een reactie

Reacties (3)

  Heel eenvoudig. Vraag het adres en tel nr., ook als je het kunt uitlezen op de eigen telefoon. Zeg dat je niet langer gestalkt wilt worden.

  Twee jaar geleden kreeg ik iedere drie maand bericht dat ik mijn analoge meter moest laten omwisselen. Bij de derde brief die ik gesloten terug gestuurd heb met blokletters op de envelop stop met stalken. retour afzender. Toen was het over. De eerste brief met mijn motivatie met vermelding van de fouten in de meter terug gezonden had geen effect.
  Nu zijn ze weer een actie gestart, dat ik de slimme meter moet nemen.
  Met de volgende leugens
  a. Iedereen moet een meter hebben die terug telt. Ook al heeft men geen zon panelen.
  b. U heeft geen meter die niet teug telt; Leugen 2.
  Een slimme meter registreert wat iemand met zon panelen terug levert. dan krijg je 5 cent per kWh. terug. betaald 25 cent.
  Een draaischijf meter is analoog en draait gewoon terug . Dus betaal je GEEN 25 cent.om later 5 cent terug te ontvangen, De cent is bij benadering .de verhouding klopt.

  Op TV programma Radar was een gezin die ik kende. Heb ze een schets gegeven . na jaren steggelen en rechtszaken hebben ze met die schets gewonnen. Een andere meter gekregen en honderden € terug ontvangen. Wat ze niet beseften, dat ze 420= € voor die meter betaalden.

  Feit :. er is jurisprudentie. Vragen stellen, graag. Ga nu mijjn kennis ventileren bij de consumenten bond. Dit moet stoppen. De Nuts bedrijven hebben voor 4, 2 miljard in deze meters geïnvesteert. dat mag de consument betalen. Ook als je hem “gratis”aangeboden krijgt. Groet, Henk.

  “De afwijking is dat u wel gebeld mag worden als u NIET langer dan 3 jaar geleden klant was (of nog klant bent)” toch?

  Mijn moeder van 86 heeft het afgelopen jaar te maken gehad met 5 telemarketeers die haar van Engie naar Mega-Energie, naar Innova (Gewoonenergie), weer naar Engie, naar Greenchoice brachten.
  Dan vergeten we nog 2x naar Greenchoice die geannuleerd zijn. Nu wordt haar een boete opgelegd bij Gewoonenergie van €1.300,- en de telemarketeer “Ikzitvariabel.nl” neemt de telefoon niet op, en reageert nergens op.

  Waar moet je dan je recht nog halen?

  Ondertussen blijven we verder speuren, via Kvk, Linkedin, net zolang ik iemand hierop kan aanspreken.
  Het gaat ons niet eens meer om het geld maar het principe.
  Bevestigingen waarin door verschillende tele-marketeers mijn moeder ineens bij leeftijd/verjaardag 10 jaar jonger is genoteerd (dus onder de 80).
  Dit laatste doet men omdat er afspraken zijn gemaakt om mensen boven de 80 niet te verleiden voor een nieuw energiecontract.

  Waar zijn de tijden gebleven dat we nutsbedrijven hadden….. Als hier een item op tv aan wordt besteedt bieden we ons graag aan, in de hoop dat deze praktijken per direct stoppen.