Registeren Inloggen

Weerstand tegen sollicitatieplicht tijdens corona

De sollicitatieplicht voor werklozen stuit bij veel senioren op weerstand. Helemaal nu de kans op een baan door de coronacrisis nog kleiner is. Verplicht solliciteren zorgt bij werkloze 50-plussers voor klachten en kwalen, blijkt uit nieuw onderzoek onder het MAX Opinie Panel.

IJsberg aan werklozen

Het is nog maar een paar maanden geleden dat de werkloosheid historisch laag was. Maar de coronacrisis slaat bressen in de economie. Sommige sectoren, zoals de horeca en de sportscholen, komen met een schok tot stilstand. De overheid geeft ruim 20 procent van de 9,5 miljoen werkenden financiële steun. Zonder die steun zouden veel van die mensen al zijn ontslagen. Er drijft dus een ‘ijsberg aan werklozen’ rond.

Leeftijd verkleint kans op baan

Werkloos zijn is voor niemand leuk. De leden van het MAX Opinie Panel balen er bovendien van dat ze als oudere minder kans hebben op een nieuwe baan. Dit zegt tweederde van de werkloze ouderen in ons onderzoek. Hieraan doen 3.000 mensen mee. Dik driekwart is gepensioneerd, ongeveer één op de zeven werkt nog. Bijna één op de tien is werkloos of wordt dat binnenkort.

Minder werk door corona

Opvallend is hoe lang de werklozen al zonder werk zitten. Voor bijna de helft is dat al 3 jaar of langer zo. En weer werk vinden is niet alleen lastig door de leeftijd. Ook gezondheidsproblemen spelen 2 op de 5 werkzoekenden parten. En door corona is er minder werk in mijn branche, zegt 1 op de 7 oudere werkzoekenden.

Niet altijd sollicitatieplicht

Dit verklaart de weerstand die veel ouderen hebben tegen de sollicitatieplicht. Die plicht geldt overigens niet altijd. Bijvoorbeeld als de werkloze zinnig vrijwilligerswerk doet dat niet ten koste gaat van betaald werk. Ook ouderen die minder dan een jaar voor hun pensioen zitten, kunnen vrijstelling krijgen van de sollicitatieplicht.

Verplicht werk zoeken: allerlei kwalen en klachten

Maar wat als je wel moet blijven solliciteren, zelfs als het al jaren niet lukt om een baan te krijgen? Dat is voor heel wat ouderen in ons onderzoek een bron van ellende. Bijna de helft van de werkzoekenden krijgt stress en wordt onzeker. Een kwart kampt met slapeloze nachten. 1 op de 5 heeft er lichamelijke klachten door. Slechts één op de vijf heeft geen problemen door de sollicitatieplicht.

Werklozen tijdens corona minder op de nek zitten

Een deel van de politici geeft deze Panelleden gelijk en wil werkzoekenden minder op de nek zitten. Opschorten die sollicitatieplicht. En geen sancties voor werkzoekende die tijdens de coronacrisis niet solliciteren, zegt Tweede-Kamerlid Gijs van Dijk van de PvdA. 50Plus wil bovendien dat werklozen langer een WW-uitkering krijgen. En meer mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen, zonder bijvoorbeeld gekort te worden op de uitkering.

Sollicitatieplicht blijft, er zijn nog banen

Maar de sollicitatieplicht blijft gewoon, laat staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) weten. De kansen op een baan nemen tijdens iedere crisis voor alle werkzoekenden af. Ook al zijn de kansen op een baan nog verder geslonken, gewoon blijven solliciteren. Want het kán lukken, die baan.

‘Geef jongeren liever een kans’

De Panelleden denken hier anders over. Zoals de 64-jarige Zwolse die na jaren werken in de zorg nu alweer al een paar jaar zonder baan zit. Ontsla ouderen, zeker tijdens corona, van de sollicitatieplicht, is haar oproep. Zeker als die ouderen vrijwilligerswerk doen of mantelzorgen. Geef jongeren een kans op de arbeidsmarkt.

‘Verplicht solliciteren is pesten’

Een 61-jarige werkloze man uit het Drenthse Annen vindt een sollicitatieplicht voor ouderen niks anders dan ‘pesten’. ‘Ronduit belachelijk.’ Hij krijgt bijval van een een werkloze servicemonteur van 56 jaar uit de gemeente Leidschendam-Voorburg. Hij is al meer dan 3 jaar werkloos en krijgt geen hulp bij een broodnodige omscholing. Met 300 sollicitaties was het al voor de corona-crisis een lastig verhaal. En nu? ‘Compleet kansloos.’

Geef een reactie

Reacties (11)

  Is er misschien een instantie die hiervoor al handtekening of een petitie is gestart?

   Ik teken!

  Ook ik doe vrijwilligers werk. Ben mantelzorger van mijn 85 jarige moeder en werk als gastvrouw 10 tot 15 uur in de week in een verpleeghuis. Bij mijn vorige baan werkte ik 24 uur. Voor de resterende uren die ik nu” tekort” kom
  moet ik alsnog solliciteren. Daarbij ben ik ook nog eens diabeet geworden en
  ondervindt hierdoor nogal eens lichamelijke klachten. Door de diabetes heb ik
  poly-neuropathie in m’n voeten, waardoor ik heel slecht loop. Dus U begrijpt
  wel dat ik niet zit te wachten op op nog meer werk. Ik heb al een arbeids verleden van 46 jaar, dus ik vind de sollicitatie plicht ronduit belachelijk!!!!!!
  Hartelijke groet, Annelies Derksen

   Ja Annelies, het is in feite schandalig hoe je behandeld wordt.
   Het ontbreekt staatssecretaris Van Ark en minister Koolmees gewoonweg aan begrip, lef en inzicht om doeltreffende maatregelen te treffen. Ze voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering van de participatiewet, maar kijken de andere kant uit nu blijkt dat deze wet niet de gewenste resultaten brengt.

  Een bijdrage zou kunnen zijn onbetaalde 65 plussers geen vrijwilligerswerk meer doen , maar dat overlaten aan o.a. werkelozen 65 miners , maar die wel fatsoenlijk betaald worden ! Dat noemen wij ook Solidariteit !!

  Ik heb 41 jaar en negen maanden gewerkt bij V&D tot het faillissement toen was ik 60 jaar. Nu nog zonder werk en in september wordt 65. Wel vier keer in de maand solliciteren. Heb alle politieke partijen per mail aangeschreven, een aantal is het met mij eens. Je moet blijven solliciteren ook in deze crisistijd, maar als je op 64 jarige leeftijd zonder werk komt hoef je niet meer te solliciteren. Dit is ongelijke behandeling. Je komt op deze leeftijd niet meer aan het werk. Regering wees eerlijk tegen deze werklozen op oudere leeftijd en stop de verplichting om te solliciteren.

  Mijn leeftijd is 62 jaar. Gelukkig nog gezond. Wel medicatie tegen hypertensie. Aanstaande dinsdag heb ik de verplichting om mij (fysiek) te melden voor een sollicitatietraining die daarna een aantal weken vervolg krijgt. Laten we hopen dat alle preventieve maatregelen m.b.t het covid-19 besmettingsgevaar zijn genomen. In een reactie op de uitnodiging voor (verplichte) deelname, heb ik de organisator in ieder geval verantwoordelijk gesteld voor de veiligheid. De afgelopen weken moest ik ook al deelnemen aan (rommelige) online bijeenkomsten, die naar mijn mening weinig opleverden. Tussen de vele storingen door werd duidelijk dat het niet vinden van een baan vooral aan de werkloze ligt. De brief, het cv en de persoonlijke presentatie; het kan en moet allemaal beter. Overigens, een check op je actuele wijze van solliciteren was er niet; men gaat er gewoon van uit dat je het niet goed doet. De huidige economische toestand, en de afwijzende houding van werkgevers naar oudere werknemers werden niet belicht. Ook over (bij)scholingsmogelijkheden werd geen woord gerept.
  Ik ontvang nu een IOAW uitkering via de gemeente. Bij aanvang van WW (via het UWV) werd mijn vraag om een scholingsvoucher niet gehonoreerd. Bij inschrijving op een omscholingsproject werd ik afgewezen; het zat vol.
  Ik doe nu met veel plezier nuttig vrijwilligerswerk bij de Voedselbank en daarnaast ben ik als vrijwilliger actief in een bewonerspanel van een seniorencomplex. Per week ben ik 20 tot 25 uur bezig met vrijwilligerswerk. Mijn situatie, de problematiek rondom corona en de achteruithollende economie zijn volgens de coördinerende ambtenaar “algemene factoren die u niet vrijstellen van de sollicitatieplicht”.
  Meer dan 40 jaar heb ik gewerkt en ik verloor mijn baan na een reorganisatie bij mijn laatste werkgever.
  Sinds 3 april jongstleden ontvang ik de bescheiden uitkering; ik kan er mee leven. Inmiddels heb ik met circa 8 personen te maken gehad die bij de gemeente bezig zijn om mij naar een betaalde baan te krijgen. Mijns inziens kunnen ze hun energie beter steken in de coaching van een groeiend aantal jongere werklozen.
  Overigens, de uitvoering van de (mislukte) participatiewet is niet eenduidig bij de verschillende gemeenten; je kan ook het geluk hebben dat je in een gemeente woont waar menselijke waarden en empathie een belangrijke plaats innemen bij de bestuurders. Groningen, Tilburg en Rotterdam zijn enkele voorbeelden.
  Ik heb twee weken geleden nog een brief gestuurd naar B&W; nog niets gehoord.

   Een kleine wijziging:

   Gisteren schreef ik dat er een VERPLICHTE deelname is aan een (fysieke) bijeenkomst en vanavond kreeg ik het bericht dat na ontvangst van mijn bezwaar (per e-mail) en na intern overleg bij ZichtOpWerk besloten is om mij hiertoe NIET te verplichten.

   Update: vandaag, 9 juli, weer oproep gekregen voor VERPLICHTE deelname aan 5 Summerschool online bijeenkomsten als vervolg op eerdere online trainingen.
   (Om gek van te worden)

  Bestaat er een instantie of protestbeweging om de sollicitatieplicht aan te laten passen vanwege Covid-19?
  Het lijkt alsof deze site niet meer actief is terwijl Covid nog steeds om zich heen grijpt.

  Ik ben ruim 2 jr geleden door een reorganisatie mijn werk verloren. Sinds 1-1-2019 ontvang ik ww.

  Ik word begin februari 2021 65 en mijn adviseur UWV heeft mij in december 2020 verzocht om bij relevante vacatures eerst naar de werkgever te bellen met ‘slimme’ vragen, zodat ik meer kans heb op werk en mijn solli brief toegevoegde waarde kan hebben.

  Ook als ik word afgewezen, dan te gaan bellen naar de reden.

  Uiteraard heb ik aangegeven dat het waarschijnlijk (!) aan mijn leeftijd kan liggen en tevens door de corona periode.

  Het is toch merkwaardig dat de uwv nog denkt dat je als 64 jarige kans maakt?