Registeren Inloggen

Doorstart Leidse medicijnfabriek vermindert kans op medicijnentekort

Alle hoop leek verloren. Op 17 januari 2023 sloot de failliete Leidse medicijnfabriek InnoGenerics namelijk voorgoed. Maar de curator meldt nu toch een onverwachte doorstart. Ofichem Groep, een leverancier van grondstoffen voor medicijnen uit Ter Apel, neemt het bedrijf over. Het gevreesde medicijnentekort en de te grote afhankelijkheid van medicijnen uit China en India zal zo alsnog uitblijven.

Nederland blijft ook medicijnen maken

Kennelijk is definitief slecht nieuws van een sluiting hét middel om die alsnog te voorkomen. Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) sloot bij het faillissement medicijnentekorten al niet uit. InnoGenerics stond namelijk bekend als de laatste grote fabriek voor generieke geneesmiddelen in pilvorm. Zulke pillen gelden als een goedkoper alternatief voor merkmedicijnen. InnoGenerics maakte de laatste jaren bijvoorbeeld medicijnen tegen epilepsie, diabetes, jicht, depressie en hart- en vaatziekten.

‘Doorstart Light’

Het hele bedrijf is overgenomen, maar Ofichem Groep moet bepaalde productielijnen nu eerst opnieuw gaan opstarten. Noodgedwongen is het dus tijdelijk actief in afgeslankte vorm. Daarom spreekt Ofichem ook van een “Doorstart Light.”

Weite Oldenziel, directeur van Ofichem zegt: “Wij zijn al enkele jaren van plan om zelf generieke medicijnen te gaan produceren. Door de grote prijsdruk is het echter niet eenvoudig om in deze markt te stappen. Dat het nu wel lukt, is omdat wij kansen zien om de productie van InnoGenerics te integreren met onze andere activiteiten. Ik vind dat de medicijnproductie in Europa versterkt moet worden.” Met die laatste opmerking doelt hij op het risico van te grote afhankelijkheid van medicijnen uit China en India. Dat gevaar is nu geweken.

Zakelijke en maatschappelijke belangen

Behalve de grote zakelijke belangen, bestaan er de maatschappelijke belangen, want niemand is gebaat bij een medicijnentekort. Curator Bentfort van Valkenburg zegt tot op het laatste moment in gesprek te zijn geweest om een oplossing te vinden. Het ministerie van VWS ondersteunt de overname met een bijdrage aan InnoGenerics. In 2020 werd het bedrijf met overheidsgeld nog overgenomen van de Indiase fabrikant Aurobindo Pharma. Ook de rechter-commissaris gaat akkoord met deze overname. Want die is in het belang van schuldeisers.

Medicijnentekort minder groot

Al met al is het goed nieuws in tijden waarin medicijnentekorten dreigden te ontstaan. Apothekers en MIND, de organisatie die opkomt voor cliënten en hun naasten in de geestelijke gezondheidszorg, spraken onlangs nog hun “ernstige zorgen” uit. Dat draaide vooral om medicatie voor de behandeling van bipolaire aandoeningen en een bepaald kalmeringsmiddel. Deze specifieke medicijnen kenden in InnoGenerics namelijk de enige Nederlandse producent. Die vrees voor het verdwijnen van deze middelen is door de tamelijk plotselinge overname door Ofichem Groep afgenomen. Maar het zal nog wel een tijdje duren voordat de fabriek weer op zijn volle capaciteit zal draaien.

Leveringszekerheid

Lucas Wiarda, directeur van InnoGenerics, is verheugd over de overname: “Natuurlijk betreur ik de gang van zaken in de opmaat naar ons faillissement en de gevolgen daarvan voor veel betrokkenen. Maar de opluchting overheerst. Deze fabriek is van groot belang voor de leveringszekerheid van generieke medicijnen in Nederland.”

Medicijnentekort dreigt na sluiting Leidse medicijnfabriek

(Bron: Ofichem Groep, ANP. Foto: Shutterstock)

Geef een reactie