Registeren Inloggen

Persoonsgebonden budget krijgt langere toekenning: van 2 naar 5 jaar

Er komt een langere toekenning voor een persoonsgebonden budget (pgb) op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dat maakt Minister Conny Helder voor Langdurige zorg en Sport bekend. De periode die nu maximaal 2 jaar is, en waarbij budgethouders voor verlenging alle formulieren opnieuw moeten invullen, kan nu in 1 keer voor 5 jaar gelden. Dat scheelt een hoop administratie.

Minder bureaucratie en regeltjes

Minister Conny Helder voor Langdurige zorg en Sport, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), belangenvereniging Per Saldo en beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) trekken hier samen in op. De stap past in het voornemen om tot minder bureaucratie en regeltjes te komen, ook bij de aanvraag (tot verlenging) van het persoonsgebonden budget. Wijkverpleegkundigen kunnen een indicatie langer dan 2 jaar, tot maximaal 5 jaar toekennen aan budgethouders. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Voorwaarde bij verlenging pgb: stabiele zorgvraag

Het gaat hier om budgethouders met een stabiele zorgvraag en een chronische behoefte aan verpleging en/of verzorging op basis van de Zvw. Dat heet een Zvw-pgb. Het voordeel is dat budgethouders minder vaak opnieuw een zorgaanvraag hoeven in te dienen. Dat scheelt een hoop administratie. Bovendien is het vaak nodeloos, aangezien er in hun medische situatie meestal niets veranderd is sinds de eerste keer. Kinderen met een intensieve zorgvraag vallen niet onder de regeling.

Vooral minder leed

Minister Helder verklaart op de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: “Budgethouders ervaren onnodig onzekerheid en frustratie als zij telkens opnieuw moeten aantonen dat zij vanwege hun beperking of chronische ziekte een zorgbehoefte hebben. Een langdurige vraag naar zorg moet simpelweg leiden tot een langere indicatieduur. Dit scheelt administratieve lasten maar vooral veel leed. Daarom zet ik in op lange beschikkingen waar dat kan, en kortere beschikkingen waar dat noodzakelijk is. Zo krijgen mensen rust, zekerheid en de juiste zorg.”

Hoe werkt verlenging pgb in de praktijk?

De langere indicatieduur is bedoeld voor budgethouders die langer dan 2 jaar stabiel dezelfde zorgbehoefte zullen hebben. In die periode kijkt de indicerend wijkverpleegkundige samen met de budgethouder of de zorgbehoefte nog passend is. Vanaf 15 mei 2023 kunnen budgethouders die een aflopende toekenning hebben, verlenging aanvragen bij hun zorgverzekeraar. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het reguliere aanvraagformulier bij de eerste toekenning dat ze niet opnieuw hoeven in te vullen. Voor nieuwe aanvragers wordt het mogelijk meteen voor 5 jaar aan te vragen.

Pgb voor kwart van ontvangers niet genoeg

(Bron: Ministerie van VWS, ANP. Foto: ANP)

Geef een reactie