Registeren Inloggen

Systeem van wachtlijsten voor verpleeghuizen gaat op de schop

Er komt een einde aan het huidige systeem van wachtlijstregistratie voor verpleeghuizen. Er moet een nieuwe methode komen om de hulpbehoevendheid van mensen die wachten op een verpleeghuisplek in kaart te brengen. Het Ministerie van Volksgezondheid, de zorgverzekeraars Nederland en de zorgaanbieders werken hieraan.

Voorkeur dus niet urgent

Met de verandering zal waarschijnlijk een einde komen aan het bekritiseerde onderscheid tussen ‘actief wachtenden’ en ‘niet-actief wachtenden’. De laatste groep werden vroeger ook wel ‘de wenswachtenden’ genoemd. Dat zijn ouderen of mensen met niet-aangeboren-hersenletsel met een specifieke voorkeur voor één verpleeghuis, of een verpleeghuis in hun eigen woonplaats. De overheid ziet deze groep als minder urgent.

Accepteren moet

Wie geen voorkeur voor een verpleeghuis opgeeft, is ‘een actief wachtende’ en komt eerder in aanmerking voor verpleeghuisopname, vaak in de vorm van een crisis-opname. Bijkomend gevolg is dan wel dat deze mensen, in sommige gevallen, een verpleeghuiskamer in een andere woonplaats moeten accepteren, ver verwijderd van familie of mantelzorgers.

Kritiek

In diverse verpleeghuisdebatten in de Tweede Kamer is minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) aangevallen op dit onderscheid, omdat in de ogen van diverse fracties een voorkeur voor een specifiek verpleeghuis niet betekent dat de urgentie voor een opname minder groot is.

Term actief wachtend verdwijnt

Volgens Zorgverzekeraars Nederland wordt sinds half februari gewerkt aan een nieuw systeem dat nog in “een ontwikkelfase” zit. Het huidige systeem is “te grofmazig” en geeft “onvoldoende weer” waarom iemand op een verpleeghuisplek wacht, schrijft een woordvoerder van de koepel van zorgverzekeraars aan de redactie van Meldpunt “De wachtlijst met ‘actief wachtend’ en ‘niet actief wachtend’ geeft onvoldoende de situatie en de wensen weer. Deze twee termen zullen in de nieuwe wachtlijsten waarschijnlijk ook niet terugkomen”, aldus Zorgverzekeraars Nederland.

Geef een reactie