Registeren Inloggen

U wacht te lang op een verpleeghuisplek. Dit kunt u doen.

De wachtlijsten voor het verpleeghuis zijn op veel plekken veel te lang. Als u op zo’n wachtlijst staat, wat kunt u dan doen om druk te zetten zodat u snel geplaatst wordt? Meldpunt legt uit wat uw rechten zijn en uw mogelijkheden.

Binnen 6 weken

Zodra u met een CIZ indicatie op de wachtlijst voor een verpleeghuisplek staat, moet u binnen 6 weken een plek krijgen. Dit heet de ‘treeknorm’. Het kan wel zijn dat dit niet de plek van uw voorkeur is. U kunt er natuurlijk voor kiezen langer te wachten op een plek van uw voorkeur. Maar als het echt niet langer gaat, heeft het zorgkantoor een zorgplicht. Dit betekent dat het zorgkantoor u moet helpen met het vinden van een juiste plek.

Klacht bij het zorgkantoor

Lukt dit niet, en staat u al veel langer dan zes weken op de wachtlijst, dan kunt u een klacht indienen. U kunt hiervoor contact opnemen met het zorgkantoor. Op deze website kunt u het telefoonnummer vinden van het zorgkantoor van uw regio.

Melden Zorgautoriteit

Wordt u niet goed geholpen, of vermoedt u dat een zorgverzekeraar of zorgaanbieder de regels overtreedt? Dan kunt u dit ook melden bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze instantie houdt toezicht op de zorgkantoren. De NZa kan individuele zaken niet oplossen, maar kan wel ingrijpen als er structureel iets misgaat bij een zorgaanbieder of zorgverzekeraar. Dus melden is belangrijk.

Advocaat inschakelen

Blijft het probleem bestaan, dan is er nog een zwaardere stap. U neemt een advocaat in de arm. Er zijn twee verschillende procedures die u kunt starten. Een civiele procedure en een bestuursrechtelijke procedure. We leggen ze allebei uit.

Civiele procedure tegen zorgkantoor

Via een civiele procedure kunt u eisen dat het zorgkantoor zich houdt aan de regels om mensen op de wachtlijst voor het verpleeghuis op tijd te plaatsen. U eist dat het zorgkantoor voldoet aan de zorgplicht en een oplossing voor u zoekt. De rechter bepaalt of u gelijk krijgt. Hiervoor kunt u het beste een advocaat zoeken die gespecialiseerd is in gezondheidsrecht. Deze procedure is wel duur. Houd rekening met ongeveer 5.000 euro als u de kosten van de procedure zelf moet betalen.

Bestuursrechtelijke procedure tegen NZa

Via een bestuursrechtelijke procedure kunt u eisen dat de NZa of gezondheidsinspectie de zorgplicht handhaaft. U stelt dan dat uit het niet op tijd creëren van voldoende verpleeghuis-voorzieningen een gebrek aan handhaving blijkt. Zo’n procedure gaat dus niet zozeer over uw individuele situatie, maar over het falen van het systeem. Een procedure als deze werkt het beste wanneer u zich met meerdere mensen verenigt.

Geef een reactie