Registeren Inloggen

Vergoedingen bij medicatie, supplementen en hulpmiddelen: hoe zit het?

Als u als patiënt een medicijn nodig heeft, dan wordt dit medicijn in principe alleen vergoed als het voorkomt op een lijst met te vergoeden medicijnen. De vergoeding valt dan onder het basispakket. Dat bepaalt de overheid. Het Zorginstituut Nederland geeft advies over te vergoeden middelen, die op de lijst zouden moeten staan, of die van de lijst af moeten.

Basisregels medicijnen

Staat een middel niet op de lijst, dan kan het zijn dat de verzekeraar dit middel toch vergoedt via de aanvullende verzekering. Dat verschilt per verzekeraar. Daarnaast kennen we in Nederland het preferentiebeleid medicijnen. Dit betekent dat als er voor een merkmedicijn een goedkoper alternatief is – we noemen dat een generiek medicijn – dat dat dan voorgeschreven moet worden. Daarvan afwijken kan alleen als de patiënt niet tegen (een bestanddeel van) het generieke middel kan. Dat zal de behandelend arts dan moeten onderbouwen. Daarbij verklaart de arts dat er een medische noodzaak is voor dat specifieke merk of middel.

Vergoedingen

Voor veel middelen geldt een maximum vergoeding die de overheid betaalt voor dat medicijn. Daarbij bepaalt uiteindelijk de gemiddelde prijs van bijvoorbeeld tientallen bloeddrukmedicatie-middelen het te vergoeden bedrag. Kost uw bloeddrukmiddel meer, dan moet u dat zelf bijbetalen. Voor sommige medicijnen, supplementen of hulpmiddelen, moet u niet bij uw eigen apotheek zijn, maar bij de apotheek van het ziekenhuis.

Zelfhulpmiddelen niet (meer) vergoed, of toch wel?

In Nederland zijn veel medische producten als pijnstillers, laxeermiddelen en sinds 1 januari kalium, magnesium, zink en Vitamine D, die u in principe niet (meer) vergoed krijgt. Dit zijn de zogenaamde zelfhulpmiddelen. Toch zijn er patiënten die deze middelen absoluut nodig hebben voor hun medisch noodzakelijke behandeling. Daarvoor gelden soms uitzonderingen waardoor de middelen alsnog voor vergoeding in aanmerking komen. Inmiddels is het zo dat Zorgverzekeraars Nederland (ZN) aangeeft een bepaalde groep mineralen-geneesmiddelen van kalium, magnesium en zink toch te gaan vergoeden voor patiënten met een medische noodzaak voor die middelen. Maar dat geldt niet voor alles.

In de toekomst medisch professional bepalend?

Voor veel patiënten is het iedere keer een strijd om een medicijn, supplement of medisch hulpmiddel te krijgen en het vergoed te krijgen. De SP wil dat in het vervolg alles eronder valt wat hoort bij een medisch noodzakelijke behandeling. Of dat nu een medicijn is, een supplement of een hulpmiddel als een klysma of katheter. Dat zou veel stress voorkomen bij patiënten en uiteindelijk minder geld kosten dan nu het geval is. Als patiënten medicijnen of supplementen niet kunnen betalen en daardoor niet nemen, bestaat het risico op verslechtering van de ziekte, met dure behandelingen of ziekenhuisopnames als gevolg.

De SP wil dat de medisch professional weer de gang van zaken gaat bepalen. Deze besluit dan of iets voor verstrekking – en daarmee automatisch ook of het voor vergoeding – in aanmerking komt. “De arts bepaalt dan de totale medisch noodzakelijke behandeling en wat daarvoor nodig is. De verzekering betaalt en krijgt vervolgens zelf betaald vanuit de premies en de overheid. Maar beide partijen gaan dan niet meer over of iets verstrekt of vergoed moet worden.”

Bekijk hier de hele uitzending van Meldpunt.

Zorgverzekeraars vergoeden alsnog mineralen-geneesmiddelen

(Foto: MAX)

Geef een reactie

Reacties (3)

  Het is natuurlijk sowieso van de zotte dat verzekeraars bepalen welk medicijn etc er wel of niet vergoed wordt.
  Verzekeraars zijn GEEN arts en hebben dus NIET de medische kennis om te kunnen bepalen welke medicatie een persoon nodig heeft en/of waar hij/zij wel zonder zou kunnen.
  Dit soort dingen bewijst maar weer eens dat de zorg géén zorg meer is maar gewoon pure commercie is geworden.

  Het draait NIET meer om het welzijn van de mens maar om de winsten die verzekeraars denken te kunnen binnen halen.
  En dat alles ten koste van de gezondheid en welzijn van de burgers.

  Goede zorg is straks uitsluitend nog beschikbaar voor de rijken.
  Een grove schande voor een ooit zo welvarend land als Nederland.
  Puur politiek wanbeleid !!

   Het is idd van de zotte, onacceptabel zelfs. Helaas stemmen de meeste mensen nog steeds niet voor partijen waar we allen echt beter van worden. Het zou zo eenvoudig kunnen zijn. Kennelijk willen we het niet.

  […] Vergoedingen bij medicatie, supplementen en hulpmiddelen: hoe zit het? […]