Registeren Inloggen

Verpleeghuizen en zorgpersoneel niet klaar voor tweede golf

Minister Hugo de Jonge wil in verpleeghuizen vaker testen en meer gebruik maken van mondkapjes. Maar het is de vraag of dat ook kan. Uit onderzoek van NU’91 en Meldpunt blijkt dat veel verpleeghuizen nu al te maken met een tekort aan beschermende middelen. Ook het zorgpersoneel is mentaal nog niet goed voorbereid.

Situatie voorjaar

In het voorjaar overlijden naar schatting 2000 verpleeghuisbewoners als gevolg van de corona-epidemie. Net als 14 verpleegkundigen en verzorgenden die in die eerste periode vaak onbeschermd hun werk doen. De situatie is nijpend, zo ook voor verpleeghuis De Oranjehoeck in Bergschenhoek. Er is een groot tekort aan beschermingsmiddelen en de testcapaciteit is beperkt. In De Oranjehoeck overlijdt in korte de tijd de helft van de bewoners en driekwart van het personeel wordt ziek. “We hebben met elkaar een trauma beleeft”, vertelt verzorgende Corine van Riel.

Mentaal niet voorbereid

Meldpunt was in mei al eerder op bezoek bij de zorginstelling. Er stonden toen veel kamers leeg. Inmiddels is de rust weer teruggekeerd maar het virus kan zo weer oplaaien. De vraag is dan: zijn de aanvullende maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd voldoende? Nico Huijts, de teamleider in De Oranjehoeck zegt:”Organisatorisch zijn we er klaar voor, mentaal weet ik niet.” Voor Corine was die eerste periode traumatisch. “Het is een kras op de plaat.”

Virus mee naar huis

Het zorgpersoneel maakt niet alleen een heftige tijd door op de werkvloer, maar loopt ook het risico om hun eigen leefomgeving te besmetten. “In een hele korte tijd zijn er heel veel mensen ziek geworden”, vertelt Huijts. “Dat virus is waarschijnlijk toch meegenomen naar huis. Naar partners, naar kinderen. Dat heeft best veel impact gehad, niet alleen intern, maar ook in de eigen leefomgeving.”

Onderzoek NU’91

De mentale dreun die zorgmedewerkers in verpleeghuizen hebben opgelopen, komt ook naar voren in het onderzoek dat Meldpunt samen doet met vakorganisatie NU’91. Hier doen 743 verpleegkundigen en verzorgenden in verpleeghuizen en thuiszorg aan mee. Bijna de helft geeft aan erg vermoeid te zijn en c.a. 1 op de 4 zorgmedewerkers heeft last van spanning en of stress. Op de vraag of ze voorbereid zijn op een mogelijke tweede golf, zegt meer dan de helft (55 procent), ‘ja’. Maar voor een groot aantal zorgmedewerkers, namelijk: 35 procent, is het antwoord ‘nee’.

Zijn de verpleeghuizen voorbereid

Hoe is de situatie voor de verpleeghuizen, zijn die beter voorbereid op een opleving van besmettingen? Slechts iets meer dan de helft zegt volmondig ‘ja’. Ruim een derde weet het niet en 13 procent zegt ‘nee’. Het kabinet kondigde deze week aan dat beschermingsmiddelen vaker op voorhand moeten worden gebruikt. Maar zijn er dan wel genoeg mondkapjes, schorten en handschoenen op voorraad? ‘Ja’, zegt iets meer dan de helft van de instellingen. Aan de andere kant zegt maar liefst 30 procent ‘nee’, of er ‘wordt aan gewerkt’.

Ondergewaardeerd

Ondanks de spandoeken, het ‘applaus voor de zorg’ en de geuzennaam: ‘zorgheld’, voelt maar liefst 70 procent van de medewerkers zich ondergewaardeerd. Personeelstekort in de zorg was voor de coronacrisis al een probleem. Maar nu verplegend personeel uitvalt, vallen er steeds meer gaten in de rooster. Het probleem wordt nu alleen maar groter. Zijn er straks wel voldoende handen aan het bed als het coronavirus (en de griep) weer opleeft? In de studio praten we hierover door met Conny Helder van branchevereniging ActiZ en Stella Salden van vakorganisatie NU’91.

Lees ook:

Lotte werkte op een corona-afdeling: “Het was angstig, bizar en chaotisch

 

Geef een reactie

Reactie

    Ik heb geen zin meer om te reageren ben alleen maar boos.
    In maart heb ik het RIVM meerdere malen Gewaarschuwd voor het onbeschermd werken . Ook in de thuissituatie als mantelzorger moeder van 95 en tante 93 heeft het maanden geduurd voordat er met beschermingsmateriaal gewerkt werd op aandringen van naasten.
    Er werd steeds naar RIVM gewezen en de slechte richtlijnen
    Voor mij mag er een parlementair onderzoek komen en ik hoop dat de overleden collega.s schadeloos gesteld worden .
    Ik ga niet meer op deze manier werken