Registeren Inloggen

Waarom is mijn ziekenhuisrekening zo hoog?

Een bezoek aan het ziekenhuis kost geld, maar hoe komt een ziekenhuisrekening tot stand? In de meeste gevallen krijgt u geen rekening van het ziekenhuis maar een declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar. Die bedragen kunnen behoorlijk oplopen terwijl lang niet altijd duidelijk is hoe de kosten zijn opgebouwd.

Dure telefoontjes

Jo van Santvoort uit Goirle vertelt in onze televisie-uitzending van 21 februari 2020 dat hij enorm schrikt van de rekening van het ziekenhuis. Hij moet maar liefst 245,09 euro betalen voor een kort telefoongesprek met zijn medisch specialist. Ingrid Ellermann uit Emmen mailt ons dat zij voor een telefoontje met haar arts van nog geen twee minuten 185 euro moet betalen. Hoe kan dat? We leggen u uit hoe de rekening voor ziekenhuiskosten is opgebouwd.

U betaalt per pakket

Niet iedere foto, telefoontje of bezoek aan de polikliniek wordt apart afgerekend. U betaalt de zorg in een ziekenhuis per pakket. Dat zit zo. Bij het eerste polikliniekbezoek opent uw arts een Diagnose Behandelcombinatie, een DBC. Dit is het pakket van zorg dat hoort bij een bepaalde diagnose, bijvoorbeeld een gebroken been. Van de ene patiënt worden soms meer foto’s gemaakt dan van de andere. Dat maakt voor de prijs niet uit. De prijs van zorg voor uw gebroken been is het gemiddelde van alle zorgkosten die meestal komen kijken bij zo’n breuk.

Telefonisch consult

Sinds 1 januari 2018 kan een telefoongesprek (of email) van uw specialist ook geld kosten. Een telefonisch consult is alleen mogelijk als u al eerder bij uw arts bent geweest. Tijdens het telefoongesprek moet u wel dezelfde zorg krijgen als tijdens een bezoek aan uw arts in het ziekenhuis. Het voordeel is dat u niet meer naar het ziekenhuis hoeft voor iets kleins. Daarbij is het ziekenhuis een dure omgeving, als er meer telefonische consults plaatsvinden in plaats van een bezoek aan de poli gaan de zorgkosten omlaag.

Telefoontje zit in DBC-pakket

De prijs van het telefoontje van de arts aan meneer van Santvoort is een onderdeel van de totale vaste prijs van de behandeling. Het bedrag van 245,09 euro dat meneer van Santvoort betaalt voor het telefoongesprek is dus eigenlijk een deelbetaling van de gehele behandeling die hij krijgt.

ziekenhuisrekening

Per ziekenhuis en verzekeraar verschilt de prijs

De zorgverzekeraars onderhandelen met de ziekenhuizen over de tarieven van  verschillende behandeltrajecten. Die tarieven kunnen per ziekenhuis en per zorgverzekeraar verschillen. Daarom kost het telefoontje van mevrouw Ellermann met haar arts minder dan het telefonisch consult van meneer van Santvoort.

Dit moet duidelijker

Voor patiënten is dit heel onduidelijk. Want op de rekening van meneer van Santvoort staat wel degelijk ‘kosten voor telefonisch consult in plaats van herhaalbezoek aan de polikliniek’. Directeur Dianda Veldman van de Patiënten Federatie vindt dat dit moet veranderen en stelt een oplossing voor. Vaste tarieven tot het maximale bedrag van het eigen risico van 885 euro voor veelvoorkomende zorg. Zoals een telefoongesprek, een bezoek aan de poli, een injectie of bloedprikken.

Zorgeconoom Wim Groot wil ook meer duidelijkheid, maar vindt het juist onhandig als de patiënt aparte eigen bijdragen moet gaan betalen voor bijvoorbeeld bloedonderzoek of een telefonisch consult. Er is juist een eigen risico over het hele DBC bedrag om deze rompslomp niet te hebben, zegt hij. Ook de Tweede Kamer fracties van de VVD, CDA en PVDA willen dat rekeningen van patiënten begrijpelijk zijn. Het CDA gaat hierover Kamervragen stellen bij het eerstvolgende debat.

Hoe weet ik hoe duur het is?

Op de websites van ziekenhuizen staat informatie vermeld over tarieven en wat er in rekening gebracht wordt. Als u vragen heeft over uw rekening kunt u het beste bellen met de financiële administratie van uw ziekenhuis. Zij kunnen u een indicatie geven van wat uw behandeling gaat kosten. Ook kunnen zij andere vragen beantwoorden. Houd er rekening mee dat de arts en het ziekenhuis u alleen persoonlijk hoeven te informeren over tarieven als u zelf de ziekenhuisrekening moet betalen, bijvoorbeeld omdat de zorg niet wordt vergoed.

Wat kunt u zelf doen tegen hoge ziekenhuisrekeningen?

Vóór ziekenhuisbezoek
Kijk uit met een vrijwillig hoger eigen risico. Een keer naar het ziekenhuis en u bent dit bedrag vaak meteen kwijt. Realiseert u zich dat alles wat er in het ziekenhuis gebeurt geld kost. Ook al bent u er maar heel kort. Denk dus altijd: “heb ik dit bezoek echt nodig?”

Tijdens bezoek
Als u in het ziekenhuis komt, stelt de arts een behandeling voor. Beslis samen met de arts wat u precies nodig heeft. U heeft hier zelf een stem in en mag hierover ook vragen stellen. De hoeveelheid en duur van de zorg heeft invloed op de rekening.

Achteraf
Na dit eerste bezoek aan de polikliniek kunt u de financiële administratie bellen. Zij kunnen u een schatting geven van de kosten van het DBC-pakket dat is geopend. Dus het bedrag dat u waarschijnlijk gaat betalen. Ook kunnen zij vertellen welke zorg er in het pakket zit.

[npo_player prid=”WO_MAX_15983524″]

Meer informatie

Voor meer uitleg bij het begrijpen van uw ziekenhuisrekening kunt u ook kijken op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit. Ook op de website van uw eigen ziekenhuis vindt u meer informatie over kosten en tarieven.

Geef een reactie

Reacties (4)

  Ik heb ook een buitensporig hoge rekening gekregen: €497,54 voor een consult van nog geen half uur. bij een specialist. Ik heb hierover een klacht ingediend bij de zorginstelling maar die verschuilt zich achter landelijke regelgeving. Hoe kan het dat zorginstellingen wegkomen met dit soort praktijken? Wat kunnen we doen tegen deze kongsi van zorgverzekeraars en zorginstellingen?

  De ziekenhuisrekeningen zijn te hoog door: 1) teveel managementlagen; 2) daardoor teveel salariskosten om de managers (directies) te betalen; 3) te slechte afstemming tussen afdelingen/inhuis zijnde apothekers; 4) te slechte of geen samenwerking tussen ziekhuizen (bijv. Hoorn, alkmaar, den helder en VU/AMC); 5) communicatie tussen zogenaamd samenwerkende ziekhuizen gebeurt per postduif en niet mbv een modern communicatiemiddel. Dus in het algemeen teveel managers en slechte communicatie

  Beste,

  Ik wil bezwaar maken voor een telefonisch consult! De reden is als volgt, ik heb 2 korte gesprekken gehad van nog geen 2 minuten over hoe een opereatie ging na aanleiding van foto’s. Het enige wat er werd gezegd is: het ziet er goed uit, als je verder geen last hebt en geen vragen dan spreken we elkaar over 2 jaar weer.

  Ik moet €321,37 betalen voor een kort gesprek wat eigenlijk verder niks voorstelde.
  Natuurlijk baal ik enorm. Daarnaast heb ik gesproken met de zorgverzekeraar en het ziekenhuis. Maar zij gaven aan dat een telefonisch consult gewoon duur is.

  Wat kan ik hier nog aan veranderen? gaat een bezwaarschrift helpen?

  Hier ook een telefonisch consult van juni van 220,95
  voor een telefoon gesprek van maar 4 minuten, zowel bij zorgverzekeraar als bij behandeld arts geven ze aan dat het NZA de tarieven maakt.
  Het mooie van het verhaal is dat ik helemaal niet behandeld word.
  waar kan ik bezwaar maken.