Registeren Inloggen

Heb ik recht op nabestaandenpensioen van mijn ex?

Veel mensen weten niet dat er misschien een pensioenpot klaarstaat wanneer hun ex-partner overlijdt. Wat is het ‘bijzonder partnerpensioen’ precies, en wanneer heeft u er recht op? Meldpunt vraagt MAX Ombudsman Rogier de Haan alles wat u moet weten over dit nabestaandenpensioen.

Rogier, wat is een bijzonder partnerpensioen precies?

Bij een echtscheiding heeft de ex-partner vaak recht op een zogenoemd ‘bijzonder partnerpensioen’. Dit is een nabestaandenpensioen voor de ex dat gaat uitkeren als de pensioengerechtigde zelf overlijdt en de ex nog in leven is. Ook als er tijdens de echtscheiding niets over het pensioen is geregeld, bestaat dit recht. Het bijzonder partnerpensioen is namelijk sinds 1973 in de wet vastgelegd. Veel exen weten dit niet.

Jij schrijft over dit pensioen een column in MAX Magazine. Wat voor reacties krijg je?

In korte tijd krijgen we meer dan 200 telefoontjes. Enkele tientallen bellers zetten we op het spoor van hun nabestaandenpensioen. Zoals mevrouw C. Zij neemt contact op met pensioenfonds PMT. Wat blijkt: er staat zo’n 200 euro per maand aan nabestaandenpensioen voor haar klaar. Ook mevrouw T. houdt aan 20 jaar huwelijk een aardig nabestaandenpensioen over. Omdat haar ex al enige tijd blijkt te zijn overleden, krijgt ze ook een nabetaling van 10.000 euro.

Leed
We merken dat dit onderwerp gevoelig ligt. Daarom noemen we de mensen die hierover bellen naar de MAX Ombudsman niet bij hun volledige naam. Achter een gestrand huwelijk gaat veel leed schuil.

Armoede
Mevrouw W. vertelt dat haar ex altijd weigerde haar deel van het verevende ouderdomspensioen aan haar over te maken. Ook de alimentatie krijgt zij niet. Ze leeft in armoede, maar dat is beter dan verder gaan met haar ex. Het nabestaandenpensioen is voor haar een doekje voor het bloeden. We horen verhalen over vreemdgaan, maar ook over mishandeling tijdens het huwelijk. Bij het horen van deze geschiedenissen raakt de pensioensores op de achtergrond.

Waarom gaan de pensioenfondsen zelf niet op zoek naar ex-partners?

Dat doen ze wel. Wij hebben contact met de 10 grote pensioenfondsen. Die geven aan dat zij actief op zoek gaan naar personen die recht hebben op een uitkering uit een fonds. Ze kijken bijvoorbeeld in de  Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), momenteel Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP). Maar de fondsen zeggen ook dat het niet lukt om iedereen op te sporen.

Mogen alle mensen wiens ex-partner inmiddels is overleden zich rijk rekenen?

Nee. In al die gesprekken valt ons nog iets op. Namelijk dat veel nabestaandenpensioenen de laatste jaren zijn uitgekleed.

Risico
Dat zit zo. Het “klassieke” nabestaandenpensioen werkt op opbouwbasis. Dit nabestaandenpensioen krijgt u gegarandeerd als uw (ex-)partner eerder overlijdt dan uzelf. Het nabestaandenpensioen op risicobasis is echter aan een opmars bezig. De premie hiervan is lager, maar de risico’s voor de nabestaande zijn hoger. Zo vervalt dit pensioen zodra de deelname bij het pensioenfonds eindigt. Bijvoorbeeld bij wisselen van baan. Ook bij een echtscheiding gaat het nabestaandenpensioen dat op risicobasis is opgebouwd, in rook op.

Controleer
Door deze versobering zal de (ex-)partner, denkend dat het pensioen goed geregeld is, in werkelijkheid steeds vaker berooid achterblijven. Wij maken ons hier zorgen om. We raden u aan om te controleren hoe het nabestaandenpensioen in uw geval geregeld is. We horen graag over uw ervaringen op ons forum.

Wat raadt je mensen aan die denken ook recht te hebben op zo’n bijzonder nabestaandenpensioen?

Als u denkt dat u zelf ook een vergeten ex bent, of als u uw eigen pensioen bent vergeten; bel ons. Leden van MAX kunnen met vragen, problemen of klachten gratis terecht op het telefonisch spreekuur van de MAX Ombudsman op nummer 035-6775511, elke werkdag van 10 tot 12 uur.

Verder lezen

Bekijk de video over Gerrie Oerlemans die het nabestaandenpensioen opvraagt van haar man bij KLM.

Geef een reactie