Registeren Inloggen

Let op: geld krijgen kost geld

In ons spreekuur worden we veel gebeld door mensen die menen dat ze ten onrechte geen of te weinig pensioen ontvangen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een vergeten pensioen van een overleden familielid of om pensioenreparatie en nabetalingen aan mensen die ooit arbeidsongeschikt uit dienst zijn gegaan.

In deze pensioendossiers hebben we al veel voor elkaar gekregen. Om zo veel mogelijk mensen te kunnen blijven helpen, laten we de bellers waar het even kan zelf het werk doen. We helpen ze om het probleem zelf bij het pensioenfonds aan te kaarten. We blijven beschikbaar voor verder overleg, en daarnaast bellen we geregeld mensen terug om te vragen hoe het is afgelopen.

Succesverhalen

Laatst deden we weer zo’n belrondje. Dit is een greep uit onze ‘pensioenoogst’: Mevrouw De Hond werkte bij de Belastingdienst toen ze in 2001 arbeidsongeschikt raakte. Hoewel ze in aanmerking had kunnen komen voor een premievrije pensioenopbouw én een aanvullend invaliditeitspensioen, heeft ze beide nooit ontvangen. Via ons spreekuur kaartte ze dit aan bij het pensioenfonds. Toen we haar terugbelden over de afloop, vertelde ze ons dat ze een nabetaling van een ton (inderdaad: 100.000 euro!) had ontvangen. De heer Van Hurk werd in 2000 arbeidsongeschikt als vrachtwagenchauffeur. Ook hem hielpen we op weg richting pensioenfonds. Toen wij hem weer belden, vertelde hij dat hij inmiddels 27.000 euro nabetaling had ontvangen van het pensioenfonds. Mevrouw Ouwehand ontving via onze bemiddeling meer dan een ton aan vergeten pensioen van haar overleden echtgenoot.

Opgelet

Dit zijn geen uitzonderlijke gevallen; veel vaker lopen de nabetalingen op tot tienduizenden euro’s. Dat komt doordat het om pensioenen gaat waar men al vele jaren recht op had, maar die nu in één keer worden uitbetaald. Elke keer is dat weer geweldig nieuws, maar er zit ook een andere kant aan. Zo’n nabetaling gaat namelijk ten koste van eventuele toeslagen en kan een flinke naheffing van de Belastingdienst opleveren. Daarom een paar tips voor een ieder die ineens een flink bedrag ontvangt:

  • Ontvangt u zorgtoeslag, overweeg dan om deze voor het lopende jaar onmiddellijk stop te zetten. Zo voorkomt u een terugvordering in het volgende jaar.
  •  Ontvangt u huurtoeslag, dan kan de eenmalige betaling aangemerkt worden als bijzonder inkomen. In dat geval is de nabetaling niet van invloed op de huurtoeslag. U dient daar wel zelf een verzoek over in te dienen. De Belastingdienst heeft hier een speciaal formulier voor. Let op: voor de zorgtoeslag is dit niet mogelijk!
  • Overweeg een verzoek tot middeling van uw inkomen. De Belastingdienst berekent uw belastingplicht dan achteraf op basis van uw gemiddelde inkomen over een periode van 3 jaar. Dit kan honderden tot duizenden euro’s aan belastingteruggave opleveren. Eén ding blijft echter onvermijdelijk: geld krijgen kost geld. Verdere informatie vindt u bij de Belastingdienst

MAX-leden kunnen met vragen, problemen of klachten gratis terecht op het telefonisch spreekuur van de MAX Ombudsman op nummer 035-677 55 11, elke werkdag van 10 tot 12 uur.

Geef een reactie