Registeren Inloggen

Onterecht een lagere AOW? Dit kunt u doen

In mei 2020 besteden we aandacht aan stellen die wel getrouwd zijn, maar allebei een eigen woning hebben. Toch ziet de Sociale Verzekeringsbank (SVB) ze als samenwonend, waardoor ze honderden euro’s per maand minder AOW ontvangen. In dit artikel leggen we u uit hoe de regels werken en waar u terecht kunt als u het niet met de beslissing van de SVB eens bent.

Mijn man zit in Spanje

De 86-jarige Trudy Diaz – Van der Vlugt uit Hoon leeft al zo’n 36 jaar gescheiden van haar man. Hij woont al die tijd in het Spaanse Toledo. Toch krijgt Trudy een AOW voor gehuwden. Ze vindt zelf dat ze recht heeft op de hogere AOW voor alleenstaanden. Want ze heeft een eigen woning en betaalt haar eigen lasten. Ze tekent bezwaar aan bij de SVB, maar die blijft bij haar standpunt. Trudy bezoekt haar man en kinderen een paar keer per jaar in Spanje en belt hem dagelijks. Volgens de SVB en de bestuursrechter leeft ze daarom niet genoeg duurzaam gescheiden van haar echtgenoot.

Dit zijn de regels

De hoogte van uw AOW-pensioen hangt onder andere af van uw leefsituatie en burgerlijke staat. De AOW maakt onderscheid tussen gehuwden (of daarmee gelijkgestelden) en alleenstaanden. Gehuwden ontvangen per persoon een bedrag ter hoogte van 50 procent van het bruto minimumloon. Voor alleenstaanden is dit 70 procent. De AOW bepaalt dat gehuwden, die duurzaam gescheiden leven, ook recht hebben op het hogere alleenstaandenpensioen van 70%. De term ‘duurzaam gescheiden leven’ leidt bij veel klanten van de SVB tot misverstanden. Want aan welke voorwaarden moet je dan voldoen?

Eigen adres is niet genoeg

“Een veelgehoord misverstand is dat gehuwden die op een eigen adres wonen, duurzaam gescheiden leven”, zegt Bert van Laar van de SVB. “Een eigen adres is onvoldoende om als duurzaam gescheiden levend te worden aangemerkt. Omdat de wet niet zegt wat ‘duurzaam gescheiden leven’ inhoudt, heeft de hoogste rechter van Nederland het volgende bepaald. Gehuwden  – dus ook zij die gescheiden zijn van tafel en bed – worden als duurzaam gescheiden levend aangemerkt, als zij leven alsof men niet met de ander gehuwd is.”  De SVB doet daarom onderzoek naar hoe gehuwden met elkaar omgaan, of de financiën gescheiden zijn en of men voor elkaar zorgt. Op basis van alle verzamelde informatie neemt de SVB een besluit.

Rogier: “Pas de regels aan”

Volgens Rogier de Haan moet de wet worden aangepast. “Deze is onduidelijk en past niet meer bij deze tijd. Mevrouw Diaz leeft haar eigen leven, haar man ook. Alleen omdat ze elkaar bellen en zij een paar keer per jaar op bezoekt gaat, wordt ze gekort. Moet ze hem dan niet meer bellen? Moet ze alle contact verbreken, zodat ze een AOW voor alleenstaanden kan krijgen? Ik vind dat mensen niet tot dit soort afwegingen moeten worden gedwongen. Het is juist goed als mensen naar elkaar omkijken. Dat zou niet bestraft moeten worden met een lagere AOW.”

Ook de SVB wil het eenvoudiger

Ook de SVB vindt dat vereenvoudiging nodig is. “Het begrip duurzaam gescheiden leven is verwarrend. Het sluit niet aan bij de belevingswereld van onze klanten. Minister Koolmees van Sociale Zaken laat op dit moment onderzoek doen naar de gevolgen van manieren van leven op sociale zekerheidsuitkeringen, zoals de AOW. Hij wil bekijken op welke manier deze beter kunnen aansluiten op de maatschappelijke ontwikkelingen”, licht Van Laar toe. De SVB is daarbij nauw betrokken.

Bel de SVB met uw verhaal

De SVB komt graag in contact met stellen die denken dat zij onterecht een lagere AOW voor gehuwden ontvangen.

  • Heeft u in het verleden een verzoek gedaan om als duurzaam gescheiden levend te worden aangemerkt, maar is dit volgens u ten onrechte afgewezen?
  •  Of is uw woon- en leefsituatie inmiddels veranderd waardoor u mogelijk nu wél voldoet aan de voorwaarden voor een hoger AOW-pensioen?

Bel dan vanaf maandag 28 september naar uw SVB-kantoor. Een SVB-medewerker gaat dan, samen met u, opnieuw naar uw situatie kijken. Op deze website kunt u zien wat het telefoonnummer van uw SVB-kantoor is.

Geef een reactie

Reacties (3)

    Klaarblijkelijk is de enige manier om er vaart in te krijgen er nu al bij de 2e Kamer op aan te dringen de wetswijzging met terugwerkende kracht in te laten gaan!

    Kun je niet bij de rechter een voorlopige voorziening aanvragen waardoor je officieel gescheiden bent van tafel en bed.
    Of heeft dit consequenties voor een aanvullend pensioen van de partner waardoor de SVB vragen stelt over duurzaam gescheiden en je recht hebt op een gedeelte aanvullend pensioen de voorlopende voorziening .

    Uitkeringen en belastingen moeten per individu worden bepaald. Hoe mensen hun leefsituatie inrichten dat is hun eigen zaak. Dat opent de weg naar verschillende leefvormen en zal uiteindelijk veel zorgkosten besparen naast besparing op allerlei oneigenlijke inmenging van en controle door de overheid. Het huidige systeem is niet meer van deze tijd.