Registeren Inloggen

Verlaging van pensioenen ligt op de loer

De kans is erg groot dat verschillende grote pensioenfondsen in 2020 de pensioenen van hun deelnemers moeten verlagen. Dat komt omdat eind 2018 de onrust op de financiële markten over de hele wereld toeneemt, waardoor veel belegd geld verloren gaat. Om dit verschil recht te trekken moet 2019 een bijzonder goed jaar worden, maar de kans daarop is niet heel groot.

Lage dekkingsgraad

Onder meer PME en PMT, beide pensioenfondsen voor mensen die werkzaam zijn of zijn geweest binnen de metaalsector, staan er niet zo goed voor. Dit geldt ook voor het grootste pensioenfonds van Nederland, het ABP, en het pensioenfonds Zorg en Welzijn. Alle genoemde pensioenfondsen hebben momenteel een dekkingsraad die lager is dan het wettelijk minimum van 104 procent waardoor er dus feitelijk niet genoeg geld in kas is om alles te betalen. Bij PME is de actuele dekkingsgraad 96,7 procent, bij PMT 101,9 procent, bij ABP 97 procent en bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn 97,5 procent. Als de dekkingsgraad 5 jaar op rij gemiddeld onder de 104 procent uitkomt, moeten de pensioenen worden verlaagd. Voor PME, PMT en ABP is dit een zeer plausibel scenario. Een financieel zeer goed 2019 is het enige wat het tij kan keren, maar het is niet heel waarschijnlijk dat dit gaat gebeuren. Als de pensioenen daadwerkelijk worden verlaagd, is dat niet alleen slecht nieuws voor de gepensioneerden, maar ook voor werkenden. Zij bouwen minder pensioen op door de verlaging van de pensioenen, maar hebben wel het voordeel dat hun geld nog jaren belegd kan worden. Mensen die al met pensioen zijn, merken wel direct iets van de verlaging.

Reacties

Ouderenbond ANBO heeft al laten weten dat zij niet blij zijn met de waarschijnlijke verlaging van de pensioenen. De organisatie wil dat het kabinet gaat nadenken over de regels rondom pensioenkortingen en noemt het ‘belachelijk’ dat er gekort moet worden als de dekkingsgraad onder de 100 procent komt. Ook ouderenorganisatie KBO-PCOB is het niet eens met de potentiële verlaging. Directeur Manon Vanderkaa: “Het kabinet moet nu met een handreiking komen om het overleg tussen werkgevers en werknemers vlot te trekken. Om zo samen tot een pensioenakkoord te komen dat weer ruimte biedt voor de broodnodige indexatie. Gepensioneerden leveren al dik 10 jaar in, daar moet een einde aan komen.” Zij laat weten dat minister Koolmees (Sociale Zaken) binnenkort met een plan komt over de pensioenen. “Vraag is of dit voldoende is voor onze leden, onder wie de onrust steeds verder toeneemt.”

Regels over dekkingsgraad

Zoals al gezegd is 104 procent de wettelijk vastgesteld minimale dekkingsgraad voor pensioenfondsen. Een dekkingsgraad geeft aan hoeveel geld er in kas is. Is de dekkingsgraad 100 procent? dan is er precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen. Er is dan echter niet genoeg geld om eventuele tegenvallers op te vangen of de pensioenuitkeringen in de toekomst te garanderen. Daarvoor moet de dekkingsgraad volgens de overheid minstens 120 procent zijn. Dit percentage wordt zelden bereikt, waardoor pensioenfondsen een herstelplan moeten indienen bij De Nederlandsche Bank. Hierin geven zij aan hoe zij denken de ‘veilige’ dekkingsgraad van 120 procent te behalen. De Nederlandsche Bank treedt vanuit de overheid op als toezichthouder op dit gebied.

(Bron: MAX Ombudsman, PME, PMT, De Nederlandsche Bank,NOS, ANP, archief)

Geef een reactie

Reacties (8)

  De grootste fout die gemaakt wordt is het beoordelen van de dekkingsgraad “op een bepaald moment” nu per 31december j.l. juist een “moment” dat de aandelenkoersen op een heel laag punt stonden. Nu per 25 januari is dat al weer praktisch hersteld. Momentopnames die een vals beeld geven voor het beoordelen van pensioenreserves en dus onnodig paniek zaaien zoals nu zou kunnen worden voorkomen door uit te gaan van gemiddelde koersen van bv aandelen in een bepaald jaar. Daarnaast zou ook de rekenrente op werkelijke lange termijn rendementen moeten worden gebaseerd in plaats van een vaste absoluut fictieve niet realistisch sombere rekenrente.

  Helemaal eens met de reactie van Arie van Esch, die volkomen theoretische rekenrente heeft niets te maken met de economische werkelijkheid. Met de rendementen die de pensioenfondsen maken staan de meeste er prima voor, ook als je voldoende voorzichtigheidsmarge inbouwen.
  In feite wordt ons dus nu geld onthouden wat er is en waar we recht op hebben.
  Vandaar mijn actie om via een claim nu de indexatietekorten te claimen. Kijk daar voor op http://www.pensioenclaim.com. Maar het zou nog beter zijn een collectieve actie te ondernemen. Ik ga hiervoor de MAX ombudsman benaderen.

  Steeds komt de vraag weer naar boven, korten of niet! Zijn de beleidsmakers doof als er wordt gezegd dat de rendementen veel hoger zijn dan de inflatie. Er komt ook meer geld aan premie binnen dan er aan pensioenen wordt uitgekeerd. En elk jaar groeit het vermogen ver boven de inflatie. Hoe is het mogelijk dat jongeren tegen ouderen worden opgezet terwijl er wel voor 100 jaar vermogen in kas is om aan iedere aangesloten deelnemer een goed pensioen te verstrekken. Het vervelende is dat het pensioen politiek is geworden terwijl de politiek hier niet over behoort te gaan. Ik denk dat dat komt omdat de overheid twee petten op heeft een als grootste werkgever en twee de bijdrage die ze moeten leveren aan de pensioenfondsen. Ze maken op deze manier miljoenen mensen afhankelijk en mogelijk is dat de onderligger.

  Wat mij verbaast bij het hele pensioen gebeuren dat niemand het heeft over de overheid die in het verleden vond dat er teveel geld in de pensioenpotten zat en dit toen heeft afgeroomd. Waar is dat gel gebleven?
  Wij ouderen waaronder ik en mijn man werken al vanaf ons 15 jaar en hebben al die jaren betaald voor ons pensioen. Het pensioen was een spaarpotje voor de oude dag. De meeste jongeren van nu studeren langer en gaan pas op latere leeftijd geld verdienen en dus ook dan pas voor hun pensioen sparen.
  Ik zelf ben een beetje klaar met deze regering die alleen maar neemt en niets terug doet.
  Ja de AOW gaat volgend jaar omhoog maar het pensioen gaat meer dan de AOW verhoging omlaag.
  Maar de regering blijft maar zeggen de ouder en gepensioneerde gaan erop vooruit.
  Niet dus.
  Volgens mij laat de Nederlander alles maar gebeuren zonder in opstand te komen.
  Zo heb nu eens lekker mijn hart gelucht op mijn 71 ste.

  WIJ SENIOREN, WORDT NU VOOR
  ONS TIJD OM OOK
  NAAR HET MALIEVELD TE GAAN,WIE HEEFT ZIN OM ZOIETS
  TE ORGANISEREN!!!!

   we weten,er is geld genoeg in kas,als de jongeren ook een pensioen verzekering afsluiten en ook de ZZP,

  wat heeft de regering te maken met mijn pensioen. Het is toch mijn geld. Handen af van mijn geld

  Het is ridicuul om te verwachten dat de rente de komende jaren zullen stijgen. Zonder die rentestijging laten de pensioenfondsen zien gemiddeld een resultaat uit beleggingen te kunnen realiseren van minstens 7 % . Je zou dus verwachten dat er niet meer op renteverhoging wordt gewacht. Maar nee een kwart van het pensioen-vermogen wordt in rente belegd. Op dit moment barsten de meeste fondsen uit dat pensioenvermogen. Onze overheid trekt een veel te grote broek aan in de beslissingen over het uitbetalen, zij hebben slechts recht op ongeveer 20% van dit geld zijnde de afdracht belastingen ik zou ze direct afkopen. Ten slotte zou ik de toekomstige pensionado’s willen adviseren een pensioen via een verzekeringsmij te nemen Voor mijzelf is dat goed uitgekomen.