Registeren Inloggen

Coronapaspoort, wat is het en wat kunt u ermee?

Om in de zomer van 2021 veilig te kunnen reizen, wordt er hard gewerkt aan het zogeheten Digitaal Groen Certificaat (DGC). Met dit coronapaspoort kunt u gemakkelijk laten zien geen gevaar te vormen voor de volksgezondheid. Toch heerst er veel onduidelijkheid over het paspoort. Wat is het precies en hoe werkt het? En bovenal: Wanneer kunt u het gaan gebruiken?

Wat houdt het coronapaspoort in?

Het certificaat wordt gekoppeld aan de CoronaCheck-app. Deze app, van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport(VWS), wordt nu al gebruikt voor binnenlandse testevenementen. Het coronapaspoort (DGC) houdt in dat u met een QR-code in de app kunt aantonen dat u gevaccineerd bent, een negatieve testuitslag heeft of recentelijk corona heeft gehad. De precieze vereisten over bijvoorbeeld de recentheid van een testuitslag, kan per lidstaat gaan verschillen. Dit zal de tijd ons leren. Informeer uzelf te zijner tijd goed als u deze zomer op reis gaat!

Een geprinte versie van zo’n QR-code volstaat overigens ook, mocht u dat prettiger vinden of niet in het bezit zijn van een smartphone. Daarnaast werkt de overheid nog aan een alternatieve route om gegevens om te zetten in een DGC, wanneer u geen beschikking hebt over internet en/of een smartphone.

Wat kunt u ermee?

Het hoofddoel van het coronapaspoort is makkelijker reizen binnen de Europese Unie. In veel lidstaten, waaronder Nederland, zal de CoronaCheck-app 2 soorten QR-codes ontwikkelen. De eerste is voor internationaal gebruik: het reizen naar andere landen binnen de Europese Unie. De 2e is voor gebruik in eigen land: toegang krijgen tot bepaalde activiteiten en locaties, zoals theatervoorstellingen, musea en restaurants.

Discussiepunten

De afgelopen periode zijn er veel discussies geweest over de invoering van het paspoort, onder andere over verdere quarantaineverplichtingen. Het Europees Parlement pleit voor het laten vervallen van deze verplichtingen, maar lidstaten willen de quarantaineregels zelf in de hand houden. Daarnaast kunnen EU-landen reizigers vragen nog een test te ondergaan, maar dit zal niet de standaard zijn.

Het bekostigen van coronatesten is eveneens een discussiepunt. De Europese Commissie wil de testen in alle lidstaten gratis maken, aangezien degenen die reeds gevaccineerd zijn hier sowieso niet voor betalen. Vooralsnog kunnen lidstaten echter zelf bepalen in hoeverre ze overheidsgeld beschikbaar stellen voor testen. Een meerderheid van de Nederlandse Tweede Kamer is in ieder geval voorstander van een gratis coronatest.

Waarborgen privacy

Het waarborgen van de privacy is een belangrijke voorwaarde bij het invoeren van het coronapaspoort. Slechts relevante informatie, namelijk of iemand een gevaar kan vormen voor de volksgezondheid, moet een beperkte tijd in bewaring worden genomen. Het is niet de bedoeling dat bijvoorbeeld de reisbewegingen van individuen worden gevolgd. Er is dan ook geen database die alles bijhoudt. De CoronaCheck-app verbindt enkel en alleen met de prik- of testlocatie om de echtheid van uw paspoort te controleren.

Toch bevat het coronapaspoort uiteindelijk meer gegevens dan Nederland graag had gezien. Met name bij internationale reizen worden veel persoonsgegevens opgenomen. Zo geeft het paspoort dan niet alleen informatie over of iemand gevaccineerd is, maar ook wanneer, met welk vaccin en het aantal doses. Aangezien bij medische gegevens alleen relevante informatie mag worden vastgelegd, is het nog niet zeker of het coronapaspoort in deze vorm in gebruik wordt genomen.

Achterstallige registratie

Er is nog een ander probleem. Ongeveer een miljoen Nederlandse vaccinaties zijn niet bekend bij het COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem (CIMS). Wanneer u niet bekend bent bij het CIMS, kunt u ook geen coronapaspoort krijgen. De onduidelijkheid rondom vaccinatieregistratie zorgt voorlopig voor de nodige problemen bij het realiseren van het paspoort.

Wanneer is het paspoort klaar voor gebruik?

De EU-landen en het Europees Parlement hebben een compromis gesloten. Op 1 juli 2021 wordt het paspoort ingevoerd, waarna lidstaten nog 6 weken de tijd hebben om het certificaat in gebruik te nemen. Het is dus nog maar de vraag welke landen echt klaar zijn voor toerisme deze zomer.

EU-landen mogen het coronapaspoort overigens niet verplicht stellen. Afhankelijk van de eisen van een specifieke lidstaat kan een negatieve test en/of in quarantaine gaan ook voldoende zijn om naar het land te mogen reizen. Zoals eerder gezegd, informeer u goed voor u op reis gaat. Kijk voor de meest actuele informatie op nederlandwereldwijd.nl.

Bron: MAX Vandaag

Geef een reactie

Reactie

  Helaas wordt er een oude schoen (gele vaccinatieboekje) weggegooid voordat er een nieuwe is.
  Het gele vaccinatie boekje wordt wereldwijd erkend door onder andere de WHO, maar ook door het RIVM.
  Er zijn jammer genoeg ook mensen die verder reizen dan de evenementen en horeca in Europa.
  Voor het reizen buiten Europa hebben veel mensen dit boekje gewoon nodig, en moet het samen met het paspoort kunnen worden getoond.
  De tekst in het boekje is ook in Frans en Engels, terwijl het papiertje van de GGD alleen Nederlandse tekst bevat.
  Er is vorige week in de 2de kamer een motie aangenomen die het mogelijk moet maken om de coronavaccinatie toch weer in het gele boekje te vermelden, als de gevaccineerde hierom verzoekt.
  Helaas wordt hier niet in alle GGD-regio’s gevolg aan gegeven, en bestuurd elke GGD zijn eigen Koninkrijkje.
  Ikzelf was verbaasd toen na mijn 1ste vaccinatie de GGD Oost Gelderland pertinent weigerde de prik in mijn gele boekje bij te tekenen.
  Na tientallen telefoontjes, en ook brieven naar de 2de kamer fracties en het RIVM (welke ook op schriftelijke klachten weigert te reageren), is het in een aantal regio’s nog steeds niet mogelijk om de prik te laten bijschrijven in het gele boekje.
  Ook is het niet mogelijk om de vaccinatie afspraak te verplaatsen naar een andere regio, waar de prik wel wordt bijgeschreven.
  Dit is weer een voorbeeld, waar een “klein land groot in kan zijn”.
  Het gele boekje is voor o.a. zeevarenden, en ander wereldreizigers nog steeds een noodzakelijk bezit.
  Ik hoop dan ook dat alle GGD’s uitvoering gaan geven aan de laatste 2de kamer motie over dit onderwerp, en dat ook Minister De Jonge tot inkeer komt.