Registeren Inloggen
Theo van der Linde
Theo van der Linde
meer dan een maand geleden

ABP en het korten op het pensioen

meer dan een maand geleden

Ook wij kregen 4 februari een brief van het ABP waarin werd aangegeven dat wij 179 € gekort zouden worden op het pensioen en dat wij 9000 € in 3 jaar tijd terug moesten betalen. Op basis van de hoogte van mijn inkomen worden er allerlei financiële beslissingen genomen. Veelal kleine beslissingen, zoals het doen van de boodschappen. Soms ook grote die onherroepelijk zijn zoals in december 2018. Het betrof hier het afsluiten van een hypotheek in verband met de aankoop van een huis. Het is zeker in zo’n fase dan ook cruciaal dat wij er op moeten kunnen vertrouwen dat mijn inkomen ook écht mijn inkomen is. Aan de hand van uw informatie is immers die hypotheek aan ons verstrekt. De wetgever speelt daar ook op in door in artikel 48 Pensioenwet te stellen dat de informatie die de pensioenuitvoerder verstrekt “correct” is. Vanzelfsprekend dat in deze casus de hypotheekverstrekker daar ook vanuit is gegaan.
Vraag: Is het, gezien de uitzending zojuist, mogelijk om collectief een vuist te maken tegen de handelswijze van het ABP.