RegisterenInloggen
alberteman
alberteman
23 dagen geleden

ABP na betaling Pensioen

23 dagen geleden

Na aanleiding van u tv programma van afgelopen zaterdag over het onderwerp ABP na betalingsregeling Pensioen,
Ik en mijn vrouw zijn samen bij de Rijksoverheid dienst werkzaam geweest in de jaren 1985 – 1995 zij bij EZ en ik bij BUZA ik ga per 27 mei met Pensioen na 48 jaar werkzaam geweest te zijn bij BUZA,
Maar we zijn in 1997 gescheiden waarom vervalt dan de regeling nabetaling, we zijn allebei nog in leven.
Is dit onwil?
En er goedkoop van af willen komen?
Het lijkt mij een kwestie van verdeling!

Ik hoor graag van U,

Bvd

Met vriendelijke groet,
Albert Eman

  • hansoost
   22 dagen geleden

   Het ABP heeft een fout gemaakt bij de uitbetaling van pensioenen.
   Weliswaar wordt er nu nabetaald maar een groot aantal klanten lijdt financieel verlies o.a. door hogere belastingen en het wegvallen van heffingskortingen.
   Mijn inziens is het ABP juridisch aansprakelijk voor dit verlies en kan het verplicht worden dit te compenseren.. of zie ik dat verkeerd.?

   22 dagen geleden

   Geef een reactie

   • Piro
    22 dagen geleden

    Inmiddels ben ik al meer dan 6 maanden bezig om het ABP aansprakelijk te stellen voor mijn geleden schade zowel economisch als privé. Mijn laatste herzieningsverzoek is als het goed is 18 maart behandeld. Uitslag volgt eind maart / begin april. Ik verwacht er eerlijk gezegd na alle negatieve besluiten niet veel van maar ik blijf standvastig volhouden. Ik houd u allen via dit forum op de hoogte.

    22 dagen geleden

    Geef een reactie

  • hansoost
   22 dagen geleden

   Ik zou graag willen weten of het ABP juridisch aansprakelijk is.

   22 dagen geleden

   Geef een reactie

  • Piro
   22 dagen geleden

   Ik ben geen jurist, dus kan daar niet op reageren. Belangrijk is wel hoe ze voor mij nu reageren. Is een statement voor anderen. ( een vorm van jurisprudentie)

   22 dagen geleden

   Geef een reactie

  • Theo Kruijzen
   21 dagen geleden

   Beste forumleden en Rogier onze MAX ombudsman.
   Ik zou graag willen weten hoe m.b.t. “Samenvallende diensttijd” de nabetaling van het achterstallige en teveel ingehouden pensioen en ook de nabetaling van de rente hiervan/hierover berekend is/wordt.
   Ik zou graag een specificatie hierover ontvangen van het ABP. Rogier, onze MAX ombudsman en anderen hebben hierover m.i. tot nu toe voldoende informatie verstrekt, maar wij hebben nog steeds geen specificatie van ABP ontvangen.
   Een bruto/netto vermelding staan op de correspondentie van ABP wel opgesomd. Op onze betaalspecificatie van februari 2021 staat de uitbetaling vermeld als “correctie”, met daarbij de inhoudingen “loonheffing” en “bijdrage ZvW”, maar nergens dus een soort van analyseberekening, hoe men aan dit brutobedrag komt. Deze maand (maart 2021) staat op de betaalspecificatie een post “Eenmalig”, verder staat in de beschrijving “netto uitkering lopend jaar”, is dit dan het rentebedrag? Niet erg duidelijk allemaal en volgens mij ook een beetje schimmig hoe het ABP dit aan ons meldt.
   We hebben 19 maart een brief van ABP ontvangen met als onderwerp : “u krijgt een bedrag op uw rekening”. Het betreft dus de wettelijke rente over de afgelopen tijd. Hoe wordt dit berekend? In de brief staat dat we rond 19 maart de betaalspecificatie zouden krijgen, maar dit is dus de betaalspecificatie, min of meer regulier plus een post voor de rente-uitbetaling(?), maar nergens staat een echte specificatie van deze rente-uitbetaling. Ook dit keer weer schimmig en onduidelijk dus.
   Vandaag heb ik daarom gebeld met het ABP om een analyse/specificatie van de bedragen waar we recht op hebben en ook de specifieke methode van berekenen hoe men bij het ABP aan beide (uitgekeerde) bedragen is gekomen, zodat ik weet of ik hiermee akkoord ga en/of ik recht heb op meer dan tot nu toe is uitgekeerd, of dat ik door fiscale naïviteit van ABP nog naheffingsproblemen ga krijgen bij de aangifte in 2022, dus over belastingjaar 2021. De vriendelijke dame die ik sprak, moest naar aanleiding van mijn vraag aan haar even overleggen met “de achterban van ABP”, daarna kwam ze terug en meldde mij dat het antwoord op mijn vraag misschien wel 2 maanden kon gaan duren. Vandaar deze post van mij op het forum.
   Ik weet niet of anderen ook een specificatie willen hebben en/of die al misschien hebben gekregen, maar mij lijkt het wel interessant te weten hoe het ABP voor ons deze bedragen heeft berekend. Aangezien de dame die ik sprak even met de achterban moest overleggen, denk ik dat het ABP hiermee niet bezig is.
   Misschien kan onze MAX ombudsman Rogier hierover nog iets meer (na)vorsen bij ABP en dit aan ons via een mail, post en/of een melding in MELDPUNT doen.
   Vooralsnog wacht ik even af wat er gaat gebeuren.

   21 dagen geleden

   Geef een reactie

   • hansoost
    20 dagen geleden

    Een berekening lijkt mij logisch!

    20 dagen geleden

    Geef een reactie

   • MathildeD
    20 dagen geleden

    Ik heb ook nooit een berekening gehad voor de vaststelling van het pensioen. Daar heb ik zelf om moeten vragen. En daarna begreep ik het nog niet. Ik had o.a. meer franchisejaren dan pensioenjaren. Daarover heb ik toen opgbeld: ik wilde weten hoe het ABP die aantallen berekent. Maar na bijna een jaar nog steeds geen antwoord..

    20 dagen geleden

    Geef een reactie