RegisterenInloggen
jayjay49
jayjay49
25 dagen geleden

AOW-hoogte uitkering voor een echtpaar, waarbij 1 partner slechts 28% opgebouwde rechten heeft

25 dagen geleden

Mijn probleem al eerder aangekaart met een teleurstellend, bureaucratisch antwoord van MAX:
Simplistisch gesteld zou het m.i. niet zo moeten zijn, dat het totaal van de AOW-bedragen van twee partners onder het bedrag uitkomt dat een individu ALLEEN heeft opgebouwd aan AOW rechten.”
Momenteel krijgen we samen – Ik en mijn Thaise vrouw – opgeteld samen ongeveer 2000 Euro minder, dandat ik alleenstaand aan AOW-rechten heb opgebouwd.
Ga ik scheiden of mijn vrouw overlijdt dan krijg ik vanaf volgende maand zo’n 145 Eurp meer AOW!!!
M.i. is dit onrecht!! ZO kan de AOW-berekening NOOIT bedoeld zijn!!

  • jayjay49
   25 dagen geleden

   Ik begrijp NIETS van deze ‘Loop’ op jullie website. IK wil een KLACHT melden!

   25 dagen geleden

   Geef een reactie

  • jayjay49
   25 dagen geleden

   HELP

   25 dagen geleden

   Geef een reactie

  • Gerard67
   25 dagen geleden

   Beste Jayjay49 . De hoogte van de AOW is afhankelijk , en wel van de jaren waarin u in Nerlanderland gewoond en belasting hebt betaalt , dus ingeschreven stond . Als je dus van geboorte tot aan de AOW leeftijd , tegenwoordig is dat 66 jaar of zelfs ietsjes hoger ingeschreven stond in Nederland heb je recht op 100% AOW .
   De bedragen die daarbij horen staan op de site SVB . Als je daarbij alleenstaand bent krijg je iets meer dan getrouwden . 2 getrouwden kunnen kosten delen en dat is goedkoper leven als een alleenstaand iemand . Alle informatie kun je vinden op de site SVB .

   25 dagen geleden

   Geef een reactie

  • jayjay49
   25 dagen geleden

   Pfffffff ……. WAAROM wil NIEMAND mijn frustratie begrijpen!!
   Simplistisch gesteld zou het m.i. niet zo moeten zijn, dat het totaal van de AOW-bedragen van twee partners onder het bedrag uitkomt dat een individu ALLEEN heeft opgebouwd aan AOW rechten.”
   ……….WAAROM krijgen we minder dan ik ALLEEN al aan rechten heb opgebouwd. De politiek moet dit mogelijk aanpassen in de AOW-berekeningsmethode. M.i. heb ik een valide probleem!! Graag zou ik je een Excel-overzicht meesturen om de verschillen te verduidelijken tussen de opgetelde AOW-bedragen t.o.v. de uitkering voor een alleenstaande AOW-er!. Maar helaas bied MAX geen optie om bijlagen mee te sturen!

   25 dagen geleden

   Geef een reactie

   • Dagmar27
    25 dagen geleden

    Ho ho Jayjay,
    Volgens mij hebben Gerard67 en ik u duidelijk willen maken hoe de Wet betreffende AOW werkt.
    Dat is waar dit forum voor is opgestart: elkaar helpen, kennis delen.

    U bent gefustreerd: dat kán en mág.
    U vindt dat u recht heeft op een véél hogeree AOW-uitkering: dat laat de wet niet toe.

    In mijn eigen omgeving ben ik vorig jaar geconfronteerd met het overlijden van een naaste die braaf 23 jaar had betaald voor zijn AOW maar omdat hij ongehuwd was vloeit zíjn geld in de staatskas. Daar kan ik boos om zijn en er heel veel energie in stoppen omdat ik die 23 jaar dat hij betaald heeft in de erfenis terug wil zien (ik ben geen erfgenaam)
    óf
    mijn energie steken in de verwerking van het verlies.

    Ik kies voor de laatste optie; wet is wet, voor iedereen.

    25 dagen geleden

    Geef een reactie

  • Dagmar27
   25 dagen geleden

   Jayjay49,

   De AOW bedraagt 2% van de volledige AOW-uitkering voor ieder jaar dat iemand in de periode van 50 jaar voorafgaand aan het bereiken van de AOW-leeftijd voor de AOW verzekerd is geweest. Het betreft behoudens uitzonderingen de periode waarin men in Nederland heeft gewoond en/of in Nederland heeft gewerkt en dienaangaande aan de loonbelasting onderworpen was, met dien verstande dat de tijd waarin men in Nederland woonde en in het buitenland werkte (grensarbeider was) niet meetelt, maar de tijd dat men in Nederland woonde en helemaal niet werkte wel. Het aantal jaren dat meetelt wordt individueel bepaald, dus de tijd waarin iemand in Nederland woonde terwijl zijn/haar partner in het buitenland werkte telt voor hem/haar wel mee. De totale tijdsduur wordt tot op de dag nauwkeurig bepaald en vervolgens naar boven afgerond op hele jaren.

   Criteria
   Het feit of er wel of geen premie is betaald is niet bepalend voor de AOW en ook niet voor de andere sociale wetten. De basis (van het recht) is namelijk of men vanaf zijn 15e levensjaar onafgebroken in Nederland heeft gewoond. Dat een werkgever mogelijk geen afdracht van de (wel) ingehouden heffingen heeft gedaan, doet helemaal niet ter zake.

   Inmiddels ontvangt ongeveer één op de vijf AOW’ers een gekorte AOW.
   Iets meer dan de helft van hen woont in Nederland, de rest in het buitenland.
   Voor ieder jaar dat uw partner buiten Nederland heeft gewoond, is er een korting van 2%.

   Uw opmerking “Ga ik scheiden of mijn vrouw overlijdt dan krijg ik vanaf volgende maand zo’n 145 Euro meer AOW!!!” is onvolledig danwel onjuist.

   Ik zal u het proberen uit te leggen en daarbij ga ik er gemakshalve vanuit dat u 50 jaar in Nederland woonachtig bent geweest en derhalve een ongekorte (=volledige) uitkering ontvangt van de SVB.

   U ontvangt thans voor uzelf een AOW-uitkering voor een gehuwde/samenwonende van € 822,62 (bedrag met toepassing heffingskorting) resp. € 653,70 (bedrag zonder toepassing heffingskorting).
   Mocht u als alleenstaande worden aangemerkt gaat u € 1.201,42 (bedrag met toepassing heffingskorting) resp. € 954,67 (bedrag zonder toepassing heffingskorting) ontvangen.

   In beide situaties krijgt u mei uw AOW-vakantiegeld. De periode waarover vakantiegeld kan worden opgebouwd loopt van mei tot en met april. Elke maand dat u AOW ontvangt, bouwt u vanzelf vakantiegeld op.
    
   Let wel: uw eega ontvangt zélf haar AOW, op haar naam en bsn-nummer.
   Ook zij bouwt zélf het recht op vakantiegeld op.

   Een bezoekje aan de site van SVB kán geen kwaad en kán veel duidelijkheid brengen in deze kwestie.

   25 dagen geleden

   Geef een reactie

   • jayjay49
    25 dagen geleden

    Dagmar27

    Jammer dat jullie kennis zo beperkt lijkt en jullie blijkbaar ook niet kunnen rekenen

    Wij ontvangen nu: 822.62 + 28% van 822,62=230.24, Totaal samen 1052,86
    Allenstaanden krijgen 1201.52!!
    Dus wij krijgen samen 148,56 per maand minder dan een alleenstaande AOW-er
    JA, DAT is de wet……….., maar IK meen dat de wet dus moet worden aangepast, want IK krijg nu
    wel mijn volledige AOW, als ik ga scheiden of mijn vrouw overlijdt! En IK vindt dat belachelijk.
    Totnutoe krijg ik alleen maar starre bureaucratische reacties, terwijl het toch zichtbaar een kromme
    berekeningsmethodiek van de overheid betreft.
    Informeel heeft de Rechter en ook het5 SVB er begrip voor getoond, marr het eindigt iedere keer met ……….. ZO is de WET!! 🙁
    Die argumentatie vind ik triest!! En ook jullie schijnen het niet te willen begrijpen!!

    25 dagen geleden

    Geef een reactie

   • Dagmar27
    24 dagen geleden

    Jayjay,
    Ik (en ik denk dat ik ook voor Gerard67) laat mij niet door u noch een willekeurig ander schofferen.

    Ik doe een laatste poging om e.e.a. gebaseerd op de Nederlandse wet-en regelgeving die voor ie-de-reen geldt:
    U (=Jayjay49) krijgt 50% van de AOW uitkering voor een echtpaar (= €822,62 + € 822,62= € 1645,24), € 822,62 excl.vakantietoeslag.
    Uw eega (=geboren, getogen en een groot deel geleefd buiten Nederland) krijgt hier, omdat zij geen 50 jaar voorafgaand aan haar AOW-leeftijd in Nederland heeft gewoond (en dús geen volledig recht op heeft gebouwd), haar deel gekort betaald, zijnde 28% × 50% van de AOW uitkering voor een echtpaar= € 230,24 excl.vakantietoeslag.

    Onder voorwaarden kunt u als echtpaar in aanmerking komen voor een aanvulling uit de A(lgemene)B(ijstands)W(et), uw gezamenlijke uitkering wordt dan aangevuld tot maximaal € 1.526,54 excl.5% vakantietoeslag (uw aanvraag wordt beoordeeld door een beoordelaar ABW a.d.h.v. wet-en regelgeving).

    Voorts kunt u bij de Belastingdienst div.toeslagen aanvragen (uw aanvraag wordt beoordeeld door een Belastingmedewerker a.d.h.v. wet-en regelgeving).

    De Rechter, het SVB, Gerard67 en ik hebben begrip voor uw onvrede maar wij passen al-le-maal de wet toe die geldt voor iedere Nederlandse ingezetene.
    Daar moeten u en uw vrouw het mee doen.

    24 dagen geleden

    Geef een reactie

   • jayjay49
    24 dagen geleden

    Helaas, ofwel gelukkig, ben ik niet armlastig. Ik heb hard gespaard voor extra pensioenpotjes, dus ik kan geen beroep doen op de noodzaak voor nadere sociale bijstand, maar ik blijf erbij dat:
    Simplistisch gesteld zou het m.i. niet zo moeten zijn, dat het totaal van de AOW-bedragen van twee partners onder het bedrag uitkomt dat een individu ALLEEN heeft opgebouwd aan AOW rechten.”
    En m.i. is dat verzoek NIET onredelijk, want WIJ vragen dus niet om meer dan MIJN volledig opgebouwde AOW-rechten!! ……. inderdaad m.i. RECHTEN!
    🙂 maar ik zal bij julie Don Quichotte blijven, ondanks dat ik meen een valide probleem aan te kaarten van toepassing voor duizenden andere AOW-trekkers, die ook te maken krijgen met onvolledige AOW-rechten van 1 van de partners!!

    24 dagen geleden

    Geef een reactie

   • Dagmar27
    24 dagen geleden

    Prima hoor, dan doet u simpelweg afstand van de AOW-uitkering van uw eega en bent u zelf dik tevreden met dee 50% waar u recht op heeft als gehuwde.

    Er is nog wel een oplossing hoor om in aanmerking te komen voor een AOW-uitkering o.b.v. de norm voor een alleenstaande: google maar hoe dát in het werk gaat. Iets met alleen wonen, alleen leven etc.

    24 dagen geleden

    Geef een reactie

   • Dagmar27
    24 dagen geleden

    U vergeet te melden dat u en uw eega netjes vakantietoeslag ontvangen in mei van ieder jaar.

    24 dagen geleden

    Geef een reactie

  • jayjay49
   25 dagen geleden

   Nogmaals, we willen helemaal niet MEER!!!! Maar stellen dat:
   “Simplistisch gesteld zou het m.i. niet zo moeten zijn, dat het totaal van de AOW-bedragen van twee partners onder het bedrag uitkomt dat een individu ALLEEN heeft opgebouwd aan AOW rechten.”
   ……..is dat nu zo onredelijk??

   25 dagen geleden

   Geef een reactie

   • Dagmar27
    24 dagen geleden

    Jayjay,

    U kunt het draaien zo u wilt maar ik lees bij dit specifieke topic ZES bijdragen (incl.topicstarter) waarin u dramt dat ie-de-reen het fout doet, de wet niet deugt, u als echtpaar veel te weing AOW ontvangt etc.

    U en uw eega hebben ieder RECHT op een AOW-uitkering o.b.v. de AOW-norm voor gehuwden.
    U heeft 2% per jaar RECHT opgebouwd gedurende 50 jaar, uw eega heeft heeft 2% per jaar RECHT opgebouwd gedurende 14 jaar.

    Toch wilt u;
    50% van de totale AOW-norm voor gehuwden voor u
    EN
    50% van de totale AOW-norm voor gehuwden voor uw eega

    Dit draait dus wel degelijk om geld………..(dat is niet erg maar wees daar dan eerlijk over en schoffeer geen andere forumdeelnemers, de Rechterlijke macht of SVB-medewerkers).

    Om uw vraag “is dat nu zo onredelijk??” te beantwoorden: ja, dat is onredelijk.

    Hetgeen u en uw eega nu ontvangen is hetgeen u en uw eega recht op hebben conform Wet-en regelgeving: daar moeten u en uw vrouw het mee doen.

    24 dagen geleden

    Geef een reactie

   • Dagmar27
    24 dagen geleden

    Jayjay49,
    U leest de info niet die u is aangedragen alhier: dat is buitengewoon onredelijk van u.

    Onder voorwaarden kunt u als echtpaar in aanmerking komen voor een aanvulling uit de A(lgemene)B(ijstands)W(et), uw gezamenlijke uitkering wordt dan aangevuld tot maximaal € 1.526,54 excl.5% vakantietoeslag (uw aanvraag wordt beoordeeld door een beoordelaar ABW a.d.h.v. wet-en regelgeving).

    Voorts kunt u bij de Belastingdienst div.toeslagen aanvragen (uw aanvraag wordt beoordeeld door een Belastingmedewerker a.d.h.v. wet-en regelgeving).

    Niet (blijven) klagen over de AOW welke u en uw eega conform Wet en regelgeving is toegekend maar dragen én evt.aanvullende mogelijkheden verkennen/aanvragen.

    24 dagen geleden

    Geef een reactie

  • Gerard67
   24 dagen geleden

   Exact meer kan ik daar ook niet aan toevoegen . Kortom als jij Jahjah denkt dat er fouten zitten de manier waarop de AOW is gebaseerd en berekent was dit al heel lang boven tafel gekomen . Voor elk persoon word er persoonlijk naar gekeken hoeveel jaar je ingezetene was van Nederland , dat is simpel na te gaan via je Bsn nummer daar heeft getrouwd zijn even nog niets mee te maken . Ook voor je vrouw wordt idem dito er naar gekeken . Voor elk jaar dat je niet voldoet aan de eis van 50 jaren zoals Dagmar ook zegt , word je procentueel gekort . Daarna wordt pas bekeken of je nog alleenstaand bent of getrouwd . Waterdicht systeem die voor ons allemaal geld .

   24 dagen geleden

   Geef een reactie

  • Gerard67
   24 dagen geleden

   Wat ik aan neem is dat jij verwacht waarschijnlijk , dat je Vrouw uit Thailand ook de vereiste volle 100% zorgpremies en loonbelasting heeft betaalt over die 50 jaren .Ik denk dat daar je foute redenering vandaan komt

   24 dagen geleden

   Geef een reactie

  • Dagmar27
   24 dagen geleden

   Beste Gerard67,

   Ik vind dit zo’n scheve redenering van de topicstarter.
   Alsof je je bijdrage aan de staatskas t.b.v. “kinderbijslag” kunt vorderen als je (ongeacht de reden) geen kinderen hebt.
   Alsof je je bijdrage aan de staatskas t.b.v. “toeslagen” kunt vorderen als je (ongeacht de reden) geen RECHT hebt op toeslag.
   Alsof de erfgenamen (kids van > 18 jaar) van mijn ongehuwde neef die vorig jaar stierf zijn bijdrage aan de de staatskas t.b.v. “AOW” kunnen vorderen.
   Etc.etc.

   Neen, je krijgt het RECHT uitbetaald conform de Wet- en regelgeving die in Nederland geldt.
   Daar moeten we het ALLEMAAL mee doen.

   24 dagen geleden

   Geef een reactie

  • Gerard67
   24 dagen geleden

   Ik vermoed dat je denkt dat AOW voor getrouwden het bedrag is wat op de site staat vermeld . Echter dat geld voor 2 personen die allebij individueel sociale premies hier gedurende die halve eeuw in Nerderland hebben betaald . Korter kan ik het niet uitleggen , en als dat niet zo is vind er een evenredige korting op plaats . Dit is de wet en daar zult u het met mee moeten doen geld voor ieder individu .

   24 dagen geleden

   Geef een reactie

   • Dagmar27
    24 dagen geleden

    Gerard,

    Dat heb ik hem voorgerekend:
    -zijn deel
    -deel van de (Thaise) eega

    Ik heb zelfs nog evt.aanvullende mogelijkheden aangedragen om het gezinsinkomen “op te krikken”.

    24 dagen geleden

    Geef een reactie

  • Gerard67
   24 dagen geleden

   Tja zou lekker zijn , snap hem wel maar zo zit de wereld niet in elkaar . Stel je had vlak voor je pensionering zeg maar een jaar ervoor een bruid of bruidegom van precies dezelfde leeftijd als jezelf hier in Nederland naar binnen gehaald uit een buitenland die dan mee eet van dezelfde voorziening . Dus 50 jaar en 1 jaar als partners , samen is dat 51 jaar meebetaalt aan de AOW voorziening tja dat wil iedereen natuurlijk wel , terwijl volledig AOW partners die beiden 50 en nog eens 50 jaar beide 100 jaar de staatskas hebben moeten vullen om daarvoor in aanmerking te komen hetzelfde krijgen . Nee de regering is natuurlijk niet op z’n achterhoofd gevallen .🤔🤔🤔

   24 dagen geleden

   Geef een reactie

  • jayjay49
   24 dagen geleden

   Dank Dagmar27 en Gerard67 voor jullie geduldige, maar starre inbreng.
   Ook bij jullie slaag ik er niet in om mijn “bottom-line”-probleem duidelijk te maken!
   IK vraag helemaal niet om meer AOW voor mijn Thaise vrouw. Ze heeft nooit gewerkt in Nederland, dus inderdaad qua sociale kosten ook niets bijgedragen, maar daarom vraag ik ook helemaal niets!! Desondanks suggereert het SVB dat zij AOW krijgt van de Nederlandse staat (die 28% van 822.62), maar er wordt voorbij gegaan dat wij samen nu minder ontvangen dandat IK alleen zou hebben ontvangen als ik vrijgezel-AOW-er was gebleven, dus eigenlijk betaal ik voor haar AOW, want IK wordt gekort. Dus de staat betaalt minder AOW aan ‘ons adres’ , omdat wij getrouwd zijn dandat ik rechtmatig zou hebben ontvangen, als ik alleen op adres zou wonen.
   Waarom komen jullie ook niet verder dan dat “dit de regels zijn”! Alsof de de wetgeving zalig makend is. M.i. hebben we daarom een Tweede Kamer om wetgeving c.q. regelgeving aan te passen wanneer daarin onrechtvaardigheden worden onderkend c.q. onvoorziene omstandigheden vragen om aanpassingen!!
   Jullie hoeven niet verder te reageren, want ik ken jullie starre, ambtelijk mening nu. Gelukkig heb ik eindelijk contact met een senator . Pieter Omtzigt, die al heeft laten blijken begrip te hebben voor mijn situatie. Geen garantie voor wettelijke aanpassingen, maar ik zie het als een begin!

   24 dagen geleden

   Geef een reactie

   • Dagmar27
    24 dagen geleden

    Jayjay,
    “Jullie hoeven niet verder te reageren, want ik ken jullie starre, ambtelijk mening”; dat kunt u dan willen maar ik laat mij de mond door u niet snoeren.

    Dat bedankje van u wordt wederom gevolg door een opsomming wat Gerard67 en ik allemaal verkeerd doen/schrijven/voorrekenen/uitleggen etc.
    Prima dat u nu aan mag kloppen bij de heer Omtzigt, ik hoop dat hij gediend is van uw toon. Hij zal (net als Gerard67 en ik) best begrip voor u op kunnen brengen maar ook dhr. Omtzigt moet “binnen de lijntjes kleuren” die in de Nederlandse Wet-en regelgeving zijn vastgelegd.

    NIET ALLEEN VOOR U wordt de 50% gehanteerd maar voor eenieder die getrouwd of als dusdanig wordt aangemerkt én 50 jaar RECHT heeft opgebouwd.

    Eenieder die getrouwd of als dusdanig wordt aangemerkt én 50 jaar RECHT heeft opgebouwd zou volgens uw inzichten persoonlijk recht hebben op een AOW-uitkering t.h.v. 70% oftewel de alleenstaandennorm.
    En natuurlijk wilt u dan ook vasthouden aan de jaarlijk een indexatie (=aanpassing van de AOW, veelal een verhoging) per 01.01 en 01.07.

    Hoe denkt u dit te gaan financiëren?
    Mogen de mensen die nog geen AOW hebben nog even zo’n 5 jaar of meer doorwerken?
    Denkt u daar draagkracht voor te vinden? (zoals mijn AOW datum er nu voor staat, zou dit inhouden dat ik >55 jaar heb gewerkt).

    Dream on daar trapt niemand in (ook dhr.Omtzigt niet).

    24 dagen geleden

    Geef een reactie

  • Gerard67
   24 dagen geleden

   Beste Dagmar , ik denk dat bij JayJay het kwartje nu is gevallen want ik lees er niks meer over . Desondanks mocht hij soms een verzekerings-maatschappij kennen b.v die altijd 100 % uitbetaald zelfs als je er nog nooit 1 euro premie voor in gelegt hebt , dan hoop ik dat ie dit met ons op dit forum wil delen simplistisch gesteld dat dan weer wel 😉.

   24 dagen geleden

   Geef een reactie

   • Dagmar27
    24 dagen geleden

    Gerard67,
    Scroll even naar boven en beneden onder deze reactie van u.
    Topicstarter is “uiterst vriendelijk, voorkomend en dankbaar” t.a.v. uw en mijn reacties.
    Een willekeurige quote luidt:
    “Jullie hoeven niet verder te reageren, want ik ken jullie starre, ambtelijk mening”
    Topicstarter gaat nu naar dhr. P. Omtzigt (CDA).

    24 dagen geleden

    Geef een reactie

  • jayjay49
   24 dagen geleden

   Hallo Gerard67! 🙂 Jij bent van de generatie die niet kan hoofdrekenen zonder calculator.
   De bottomline is dat IK minder AOW ontvang, omdat ik getrouwd ben!!
   En de staat heeft dan nog de brustaliteit om te suggereren dat mijn Thaise vrouw OOK AOW krijgt uitbetaald!!
   De Nederlandse staat heeft NOOIT iets hoeven te betalen voor mijn vrouw. IK heb dus ook NOOIT enige sociale lasten voor mijn vrouw in rekening gebracht. Dus ik probeer helemaal niet extra te profiteren van onze sociale uitkeringen!!!!!!
   …..maar de bottomline is, dat we worden gekort t.o.v. van de de hoogte van een AOW-uitkering van een alleenstaande AOW-er.
   Pfffffff ………. genoeg gestreden. Ik verwacht geen wijziging in jullie starre houding!
   …..maar dank voor jullie pogingen om mij tye overtuigen van mijn onrecht, ondanks dat jullie geen enkel nieuw argument hebben kunnen bedenken!

   24 dagen geleden

   Geef een reactie

   • Dagmar27
    24 dagen geleden

    Jayjay49,
    Uw toon wordt met iedere reactie van uw zijde minder beleefd .

    Ik quote even de titel van dit topic:
    “AOW-hoogte uitkering voor een echtpaar, waarbij 1 partner slechts 28% opgebouwde rechten heeft”
    En uit een van uw voorgaande reacties;
    “Wij ontvangen nu: 822.62 + 28% van 822,62=230.24, Totaal samen 1052,86”

    Ik heb u meerdere keren uitgelegd hoe de AOW individueel voor degene die getrouwd of als dusdanig wordt aangemerkt.
    N.b. Om in aanmerking te komen voor AOW hoeft men niet gewerkt te hebben o.i.d.

    24 dagen geleden

    Geef een reactie

  • jayjay49
   24 dagen geleden

   “binnen de lijntjes kleuren” die in de Nederlandse Wet-en regelgeving zijn vastgelegd.”

   ????? Dagmar, gelukkig hebben een Tweede Kamer, die niet uitgaat van een statische wetgeving, maar met enige regelmaat de wetgeving amendeert, omdat er gewijzige omstandigheden zijn of onvoorziene ‘kronkels’ in de wet/regelgeving blijken voor te komen!!

   24 dagen geleden

   Geef een reactie

   • Dagmar27
    24 dagen geleden

    Jayjay49,

    Die kronkels worden dan voor íedereen recht getrokken, niet alleen voor bijv.Jayjay49.
    In alle jaren van de huidige AOW is er echt wel iets aangepast.

    Maar joh, ga er voor bij dhr. Omtzigt en “make alsso my day” want over ruim 10 jaar mag ik misschien, bij leven en welzijn, van mijn oude dag gaan genieten en heel misschien bestaat er dan nog zoiets als AOW voor mijn man en mij.

    24 dagen geleden

    Geef een reactie

  • Gerard67
   24 dagen geleden

   Oke , ik kan een heel eind met je reactie mee gaan JayJay en ik ben beslist niet star hoor ben je gek , anders was ik er met jouw niet dieper op in gegaan dat begrijp je . Je schrijft :
   Desondanks suggereert het SVB dat zij AOW krijgt van de Nederlandse staat (die 28% van 822.62), maar er wordt voorbij gegaan dat wij samen nu minder ontvangen dandat IK alleen zou hebben ontvangen als ik vrijgezel-AOW-er was gebleven, dus eigenlijk betaal ik voor haar AOW, want IK wordt gekort. Dus de staat betaalt minder AOW aan ‘ons adres’ , omdat wij getrouwd zijn dandat ik rechtmatig zou hebben ontvangen, als ik alleen op adres zou wonen.
   Dat klopt helemaal Jayjay daar hebt je gelijk in , ikzelf hebt ook met datzelfde bijltje gehakt , ben zelf 68 en op weg naar de 69 . Ook wij hebben en keuze moeten maken partners blijven of juist niet , en dat was een zeer moeilijke zaak . Maar als 1-ling kunnen we niet op tegen de overheid dat is als David tegen Goliath . Een wetswijziging dat zou een mogenlijkheid kunnen zijn , dat gaat stroperig ten minste duurt een lange tijd en misschien liggen we tegen die tijd dan al onder de groene zoden . Nobody Knows .

   24 dagen geleden

   Geef een reactie

   • Dagmar27
    24 dagen geleden

    Gerard67,
    “Een wetswijziging dat zou een mogenlijkheid kunnen zijn” die dan ook voor alle andere AOW-gerechtigden geldt.
    Vraag blijft dan natuurlijk: wie gaat dat betalen???

    24 dagen geleden

    Geef een reactie

  • Gerard67
   24 dagen geleden

   Het is natuurlijk en vaststaand gegeven dat heel veel mensen al voor hun Aow leeftijd komen te overlijden . Maar al die jaren ervoor hard gebuffeld hebben alsmede Aow premie hebben betaalt niewaar .
   Nabestaanden de partner dus kan geen gebruik meer maken van de opgebouwde rechten van de overleden Partner zijn deel komt in de staatskas terecht . Evenzo mocht een eventueele wetswijzing van kracht worden duurt dit op zijn minst denk ik velen jaren . Ook daarna is er geen betaling met terug werkende kracht op mogenlijk . Dus of we daar nu echt wat mee opschieten dat betwijfel ik .

   24 dagen geleden

   Geef een reactie

   • Dagmar27
    24 dagen geleden

    Gerard67,
    Ik weet het: rechtopbouwende dood, zijn centjes in de Staatssloot.

    En ik denk echt niet dat dit wijzigt noch dat de topicmaterie zal wijzigen, zeker niet op korte termijn.

    Ik durf zélfs te stellen dat ík bang ben dat de AOW nog verder uitgekleed wordt en ik, over ruim 10 jaar, misschien niets meer of i.i.g. niet veel krijg uit de AOW-kas.

    Ik gun iedereen een onbekommerde “oude dag” met een basisuitkering, nu en in alle jaren die gaan komen.

    24 dagen geleden

    Geef een reactie

  • Gerard67
   24 dagen geleden

   Jawel jij gekort en zij een beetje erbij . Ik weet precies wat je bedoelt . Feitenlijk ga je 3 stapjes achteruit en 2 stapjes vooruit beiden ik weet het . Dat betekent dat je 1 stap beide gerekent achteruit gaat klopt als een bus .

   24 dagen geleden

   Geef een reactie

  • Gerard67
   24 dagen geleden

   Ik heb hetzelfde dillema ondervonden namelijk totaal ga je samen een=1 stap achteruit .
   Dat is ook een reden dat veel mensen gescheiden gaan wonen ipv gehuwd blijven .
   En dat geld zeker voor mensen die het al niet breed hebben .

   24 dagen geleden

   Geef een reactie

  • jayjay49
   24 dagen geleden

   🙂 Bizar, ………. maar ik meen nu toch enig begrip c.q. empathie bij jullie te zien/bespeuren?? Of kan ik niet meer goed lezen??
   JA, ik weet dat alleen een wetswijziging kan leiden tot de door mij gewenste aanpassing!!
   En ik denk te zien dat jullie toch ook de redelijkheid van mijn verzoek zijn gaan inzien???

   Informeel vond ik dat begrip o.a. eerder bij de rechter en zelfs bij een SVB-medewerker. Maar allen beroepen zich op de WET, want inderdaad ZO zijn momenteel de regels. En inderdaad kan een wetswijziging kostbaar uitpakken, omdat er waarschijnlijk duizenden zin, die dan ook aangeven tegen hetzelfde probleem op te lopen!

   Vraagje! In eerste instantie vond ik geen enkel begrip bij jullie en nu voorzichtig wel enig begrip, als ik jullie commentaren goed denk te lezen.
   HOE had ik mijn punt beter kunnen beargumenteren vanaf het eerste begin in deze discussie?? Hebben jullie adviezen HOE dat beter te communiveren en beargumenteren??
   Dank voor jullie inbreng.
   En ik hoop dat jullie mijn laatste vraag(je) ook nog willen beantwoorden c.qq toelichten!
   Fijne avond.
   Ik hoop volgende week telefonisch contact te hebben met de heren Omzigt en Slootweg (AOW-specialist CDA). Dus adviezen van jullie hoe dat aan te pakken worden gewaardeerd!!

   24 dagen geleden

   Geef een reactie

  • jayjay49
   24 dagen geleden

   Dit is mijn belangrijkste argumentatie:
   ” Simplistisch gesteld zou het m.i. niet zo moeten zijn, dat het totaal van de AOW-bedragen van twee partners onder het bedrag uitkomt dat een individu ALLEEN heeft opgebouwd aan AOW rechten.”

   Zouden jullie een sterker/ander argument adviseren??

   24 dagen geleden

   Geef een reactie

   • Dagmar27
    24 dagen geleden

    Jayjay49,
    Na al hetgeen u mij heeft aangewreven bij dit topic pas ik er voor om u een advies te geven.
    Dagmar

    24 dagen geleden

    Geef een reactie

  • jayjay49
   24 dagen geleden

   Jammer! Ik meen niet beledigend te zijn geweest. Ik liep alleen op tegen een star, formeel onbegrip!!
   Daarvoor had ik inderdaad weinig begrip, maar ik ben blijven proberen woorden te vinden om mijn mening te verduidelijken! 🙁
   En blijkbaar heb ik daarmee toch iets bereikt! 🙂

   24 dagen geleden

   Geef een reactie

  • jayjay49
   24 dagen geleden

   ……maar eigenlijk had ik gehoopt op de steun van MAX, maar blijkbaar is wat dat betreft MAX een ‘gebakken lucht’ organisatie?? In ieder geval niet van meerwaarde voor senioren!!

   24 dagen geleden

   Geef een reactie

   • Dagmar27
    24 dagen geleden

    Jayjay49,
    U plaatst uw vraag op het Meldpunt-forum.

    En dit schrijfr MAX over het forum (quote);
    Wat is het Meldpunt-forum?
    Heeft u een klacht of een vraag over een consumentenkwestie? Dan is meldpunt de plek waar u terecht kunt. Het is een openbaar forum, waarop deskundigen en bezoekers (de community) antwoord geven. Steeds meer bedrijven doen aan ‘webcare’ en beantwoorden ook vragen op ons forum. Om mee te doen moet u eerst een account aanmaken, waarna u kunt inloggen.

    Klachten plaatsen en reageren op klachten en vragen:
    U kunt actief zijn als de vragensteller of met een klacht. Óf u kunt mensen helpen door antwoord te geven op de vragen van anderen. Vind u het leuk om anderen te helpen? Heeft u kennis op een breed terrein, of juist heel specifiek? Doe mee en geef antwoord!
    (unquote)
    Deze laatste opmerking van u vind ik voor Omroep MAX én forumleden schofferend en toont duidelijk ‘uw ware gezicht’.

    Een laatste advies; matig uw toonen verbeter uw interactie indien u in gesprek gaat met de heren Omtzigt en Slootweg.
    Mij is geleerd: Men vangt meer vliegen met stroop dan met azijn.

    24 dagen geleden

    Geef een reactie

  • Gerard67
   24 dagen geleden

   Feit is dat je als partners onder de 100% alleenstaande AOW kunt belanden , dit is waar het eigenlijk om draaidt na veel verwarrende discussie . In 2 regels heb ik dus de hele discussie samen gevat . En deze stelling klopt dit kunt u dus aan de minister vertellen kort en krachtig . Maar we vallen onder wet en regelgeving anno 2020 . Dus als dan iemand zegt dit is volgens de wet , is dit correct . In de wet is een hoop dicht getimmert ivm fraude e.d . Dat daarin niet in alles 101% is voorzien is ook een feit . Ertegen vechten kan , alleen alles moet eerst door de 2 kamer en daarna nog eens de 1e kamer bij wetswijziging , tot zover mijn bijdrage aan deze episode .

   24 dagen geleden

   Geef een reactie

  • Gerard67
   24 dagen geleden

   Nog 1 ding dit verschil komt omdat de grens voor 100% alleenstaande AOW hoger ligt dan voor partners , en als je een partner hebt die maar heel miniem gedeelte heeft bijgedragen dan ga je er zelfs dus ietsjes op achteruit zo simplistisch ligt het . Kan je er mee eens zijn of niet , dan moet je een wel zeer hele lange ademmmmmm hebben om een wetswijziging te bewerk stellen , succes .

   24 dagen geleden

   Geef een reactie

  • jayjay49
   24 dagen geleden

   Nogmaals dank Gerard67!!
   Ik ben 70 en verwacht ook geen wonderen van een snelle wetswijziging.
   Dit is blijkbaar een langzaam proces dat jaren kan duren, van een Don Quichotte-achtig probleem naar een valide onderkend probleem en dan het verhelpen van het probleem!
   Jammer dat Dagmar27 over te lange tenen beschikt en niet kan/wil bevestigen dat ze toch empathie heeft gekregen voor mijn situatie. De huidige Corona-tijd zal het ook niet makkelijk maken om een kamermeerderheid te vergaren achter een ‘dure’
   aanpassing van de regelgeving van de AOW! Ik ben al blij als het op de kaart wordt gezet en ik volksvertegenwoordigers kan overtuigen van deze m.i. onrechtvaardigheid!
   Triest is dat MAX als organisatie hierin geen meerwaarde lijkt te hebben, dus voor senioren niet van meerwaarde!
   Laten we hiermede deze woordenwisseling beeindigen. Blijf gezond, houdt afstand en zorg dat je kunt genieten van een rechtvaardige AOW

   24 dagen geleden

   Geef een reactie

  • Dagmar27
   23 dagen geleden

   Jayjay49,

   Behoorlijk ongepast om een forumgebruiker (mij dus) zo onbehoorlijk af te schilderen.
   Dat heeft niets met Corona te maken, dít (=uw beschrijving) is ronduit stuitend.

   U stelt hier een vraag en slaakt hier een noodkreet, ik antwoord u a.d.h.v. mijn (professionele) kennis.
   U en ik zijn het niet eens.
   U en ik zullen het nooit eens worden.
   U vindt mij emphatieloos, ik vind uw gedrag ‘buitenproportioneel ongepast’ voor een ‘heer’ op leeftijd.
   U denkt anderen bot en onheus te kunnen bejegenen, ik accepteer geen bot en onherus gedrag.
   U denkt anderen het zwijgen op te kunnen leggen, ik laat mij door u het zwijgen niet opleggen.
   U bent een ‘man’, ik ben een ‘vrouw’ die haar mannetje staat.
   U wil afwijken van wet-en regelgeving, ik volg wet- en regelgeving.
   U vindt dat u gedupeerd wordt door de overheid, ik vind dat u net zo behandeld wordt als anderen.
   U vindt dat u recht heeft op een uitzonderingspositie, ik vind dat een (wets)wijziging niet alleen voor u geldt.
   U vindt dat ‘financiële dekking’ voor de beoogde wijziging bijzaak is, ik vind ‘financiële dekking’ onlosmakelijk verbonden is aan een wijziging.
   Etc.

   Maar hoe-dan-ook IK heb u netjes bejegend, dat kunt U van uw antwoorden jegens mij (maar ook jegens een andere forumgebruiker én Omroep MAX) NIET zeggen.

   Ik ben klaar met dit topic en distantieer mij van uw beschrijving omtrent mijn persoon en uw ongepaste gedrag.

   23 dagen geleden

   Geef een reactie

  • jayjay49
   23 dagen geleden

   Dank Dagmar,
   Je laatste reactie is bijna literair, historisch en de moeite waard om op te hangen aan de muur!
   Uiteindelijk heb je, met tegenzin, toch omslachtig je empathie voor het probleem laten winnen.
   Toegeven is een groot woord, maar je laatste reacties bewijzen dat je integer bent.
   Ik zou zeggen slaap lekker en heb er vrede mee, en ik hoop dat je ook van een verdiende AOW mag genieten. En, inderdaad, ik ben bang dat de wet niet op korte termijn zal worden aangepast. Dus voor mij komt het mogelijk al te laat!! 🙁 🙁

   Ik zie je bijna deze uitspraak doen in de Tweede Kamer: ” Met pijn in mijn hart ga ik nu toch akkoord met de noodzakelijke aanpassing van de AOW-wet”

   Moge het een troost zijn, dat op korte termijn (hopelijk) de constitutie zal worden aangepast in Thailand en de malversaties van Trump zullen in de VS ook ongetwijfeld leiden to wetswijzigingen. M.a.w. wetgeving is dynamisch, nooit statisch! 🙂

   Als je toch vindt dat ik in ons meningsverschil niet netjes heb gereageerd dan heb ik geen moeite om daarvoor mijn excuses aan te bieden.
   Ik strijd al 9 maanden voor mijn ‘recht’ en heb tot nu toe slechts bureaucratische reacties van instanties ontvangen, die niet verder komen dan ” ZO is het in de wet geregeld”! En inderdaad, dat frustreert en maakt mij feller, maar nooit buitensporig beledigend of sexistisch!!
   Dus eigenlijk heb ik van jullie beiden al meer empathie ervaren dan vele andere partijen!

   Het ga je goed Dagmar. Blijkbaar kom je ook op leeftijd? 🙂 Dus pas op voor Corona, houdt afstand en laat je ook online niet gek maken!! 🙂

   23 dagen geleden

   Geef een reactie

  • Gerard67
   23 dagen geleden

   Klopt dat ze direct zeggen dit is de wet dat krijg je namelijk direct te horen en ben je gelijk uit gelult want ontkennen heeft geen zin . Alleen de wet aanpassen en ombuigen is een mogelijkheid , maar met dat rare stelletje in de 2e kamer een hels karwei ..

   23 dagen geleden

   Geef een reactie

  • Gerard67
   23 dagen geleden

   En met de tijd die jij alsook ik nog te leven hebben zou ik me daar maar niet te druk over maken want dan krijg je dadelijk er nog een hartkwaal van ook .

   23 dagen geleden

   Geef een reactie

  • jayjay49
   23 dagen geleden

   🙂 Dank Gerard67, volledig met je eens, maar dat punt heb ik al bereikt. Ik leef al met kanker, dus eigenlijk leef ik met twee frustraties. I.p.v. dat ik me 100% kan richten op mijn gezondheid moet ik ook nog knokken voor mijn rechten (ondanks, dat ik inmiddels besef dat de WET niet achter me staat), die me ontnomen worden. Maatschappelijk heb ik breed begrip, sympathie en empathie, maar het doorbreken van de bureaucratische, starre, halstarrigheid is schijnbaar een groot probleem. Zelfs de Rechter had informeel begrip voor mijn zaak, maar moest me afwijzen, omdat ik niet binnen de formele periode van 6 weken heb geprotesteerd bij het SVB! …….ten tijde lag ik in het ziekenhuis na een fietsongeluk met schedelbasisfractuur en gebroken heup. DAT was echter geen verzachtende verontschuldigiong voor het SVB.
   Het ‘rare stelletje’ 🙂 probeer ik nu al 9 maanden te bereiken, maar tot voor kort ben ik niet verder gekomen dan assistenten! 🙁
   …….IK blijf hopen dat er wel ‘recht’ bestaat en dat ‘kronkels’ in de wetgeving kunnen worden aangepast, ook als het geld kost, want m.i. blijft onrecht onrecht ……… en NIEMAND heeft mij een beter tegen-argument kunnen geven dat de verwijzing naar “Zo-staat-het-in-de-Wet”.
   🙂 ………maar ik weet nu hoe Don Quichotte zich gevoeld moeten hebben, met dat verschil dat ik ook nog meen een valide probleem aan te kaarten. 🙂
   P.S. Dhr. Slootweg was vandaag weer niet bereikbaar! 🙁 Ook bizar dat de telefoon van de Tweede Kamer regelmatig niet overgaat of niet wordt opgenomen! 🙁
   Ciao! Dank! 🙂

   23 dagen geleden

   Geef een reactie

  • Gerard67
   22 dagen geleden

   Ik onderken je gevoelens en frustratie we verschillen maar 2 jaar in leeftijd dus ik snap absoluut wat je bedoelt . We leven in een bizarre tijd momenteel , als ik Rutte zo hoorde vertellen gisteren dan heb ik het idee dat de totale boel dadelijk in elkaar stort als een soort einde der wereld en we met zijn allen worden terug geworpen naar een soort stenen tijdperk . Als je de 65 hebt bereikt zijn we voor de regering in Nederland niet meer van waarde of interessant en word je als het ware afgeserveerd . We gaan dan alleen meer geld kosten dan opbrengen zo simpel word erover gedacht . Ze zeggen dit wel niet recht in je gezicht maar je gaat het wel merken en ondervinden aan veel dingen . Voor de regering ben je dan een kosten baten analyse , daar deugt niets van uiteraard maar is wel de realiteit . Denk jij dat die minister je terugbelt ik heb er zelf een hard hoofd in . En vermoed dat ie denkt die ouwe lullen kunnen het heen en weer krijgen omdat ik ook gedurende me leven ervaring hebt op gedaan met dat soort volk . Het zou mij verbazen als die het wel doet .

   22 dagen geleden

   Geef een reactie

  • Gerard67
   22 dagen geleden

   Ikzelf zou de eigen kosten en baten van mezelf bereken of je het zelf nog wel waard vind om dit helemaal tot op de bodem opgelost te krijgen namelijk en je gelijk te krijgen . Stel je haalt het jaar waarin je 80 wordt , dat zou dan betekenen dat je nog 10 jaren te gaan hebt . 80-70 = 10 , en 80 jaar is dan 100% . 1% van die 80 is
   dus 1,25 % . Het voordeel wat je er dan uit haalt is 10% na een eventueele wetswijziging komt dat neer op 12,5 % over die 10 jaar , maar dan ben je er nog niet want die wets wijziging gaat pas over 5 jaar genomen echt pas in , ambtelijke molens malen langzaam . Dus in feite het maximale voordeel te behalen is dus maar eigenlijk 5 jaar is omgerekent 6,25% . is het verstandig om ons zelf nog druk te maken om dat te bewerksteligen vraag ik me af . Dat is de vraag die je zelf moet beantworden gezien de gezondheid .

   22 dagen geleden

   Geef een reactie

  • Gerard67
   22 dagen geleden

   Heb helaas een paar domme foutjes gemaakt maar het eind die 6,25% klopt wel en is bij benadering de stand van zaken op onze leeftijd .

   22 dagen geleden

   Geef een reactie

  • jayjay49
   22 dagen geleden

   🙂 🙂 🙂 Dank Gerard67, …….. ik weet dat ik koppig ben en vaker in mijn leven rechtlijnig zaken heb nagestreefd/benaderd! 🙁 Ik heb er niet van geleerd blijkbaar! 🙂 Het profijt zal ik er mogelijk niet meer optimaal van hebben, maar als ik deze – in mijn ogen – onrechtvaardigheid uit het ‘systeem’ kan helpen verwijderen, dan geeft dat al enige voldoening, ondanks dat ik nu al meer dan 9 maanden op zoek ben naar een beetje support voor mijn ‘strijd’.
   Ook van jou waardeer ik het zeer dat je toch de moeite hebt genomen om je in te leven in mijn situatie. Van empathie kan je weliswaar niet leven :(, maar elke steun is meegenomen.
   Vandaag bel ikzelf weer met Dhr.Slootweg, hopende dat ik een stap verder kom en er minimaal informeel een medestander bijkrijg. Mogelijk moet ik alle AOW-specialisten van de verschillende partijen tacklen? Wie weet eindig ik zelfs nog in Brussel bij gebrek aan respons van dat ‘rare stelletje” in de Tweede Kamer, die zich “Volks”vertegenwoordigers noemen…… en die lachen om een verschil van 2000 Euro op jaarbasis.
   Nogmaals dank voor al je inspanningen. Ik ben er wijzer van geworden, hoewel ik niet weet of ik er verstandiger door ben! 🙂 IK strijd nog even door……. op m’n eentje, want blijkbaar kon ik ook ‘MAX’ niet mobiliseren met mijn argumenten en daarop had ik, heel naief, toch even gehoopt, maar ze blijken niet van veel meerwaarde voor Nederlandse Senioren. Hoewel met de laatste opmerking beledig ik waarschijnlijk Dagmar27! 🙁 Het zij zo!! 🙂
   ……..ik denk dat hiermee onze forumdiscussie eindigt!
   Sawasdee Krab en Chokdee 🙂

   22 dagen geleden

   Geef een reactie