RegisterenInloggen
Gcheath
Gcheath
23 dagen geleden

AOW uitkering

23 dagen geleden

hoe weet ik als mijn AOW uitkering klopt

  • Gcheath
   23 dagen geleden

   ik krijg namelijk een te weinig AOW uitkering. Ben gescheiden van tafel en bed, maar wordt gezien als samen wonen of gehuwd. Wij wonen namelijk ruim 30 jaar apart. Wij hebben elk een aparte woning, en doen alles apart.

   23 dagen geleden

   Geef een reactie

  • Dagmar27
   22 dagen geleden

   Best Gcheat,

   Deze situatie is onlangs nog belicht in de uitzending van Meldpunt: duurzaam gescheiden leven (=gescheiden van tafel en bed) kán a.d.h.v. (verouderde) SVB-beleidregels (o.m. SB 1002) toch leiden tot gehuwden AOW omdat u (a.d.h.v. SVB-beleidsregels) tóch aangemerkt wordt als gehuwd.

   Voor verkrijgen van de alleenstaanden AOW na een huwelijk is het van belang dat de ex-gehuwden duurzaam gescheiden leven.
   Bij de beoordeling of de ex-partners duurzaam gescheiden leven spelen alle feiten en omstandigheden mee.
   Het hebben van twee woningen voor ex-gehuwden geen garantie is dat zij voor de AOW worden aangemerkt als duurzaam gescheiden levend.
   De uitspraken van de Centrale Raad van beroep van 2014 én 2019 voegen daaraan toe dat scheiding van tafel en bed evenmin een garantie geeft op het predicaat ‘duurzaam gescheiden leven’.
   Op zich niet onlogisch: ook na scheiding van tafel en bed kan men immers feitelijk nog wel samenwonen.

   Zie ook:
   Centrale Raad van Beroep,18 november 2014-ECLI:NL:CRVB:2014:3769
   Centrale Raad van Beroep, 2 mei 2019-ECLI:NL:CRVB:2016:1774

   Een “echte” ontbinding van uw huwelijkse staat is derhalve de enige garantie (op dit moment tenminste) op een ongehuwden AOW (mits u niet samenwoont of huwt met een nieuwe partner).

   Allemaal heel pijnlijk, u zult sedert 30 jaar nl.uw persoonlijke redenen hebben gehad om geen echtscheiding aan te vragen en/of te laten bekrachtigen.

   Wellicht dat de MAX-ombudsman e.e.a. nog oppikt en aanhangig maakt.

   22 dagen geleden

   Geef een reactie

  • DickVanDijk
   18 dagen geleden

   Mijn partner en ik zijn geregistreerd partner . Wij leven echter apart en hebben ieder ons eigen koophuis en ons eigen huishouden. Bij het ingaan van mijn AOW is dit gemeld aan de SVB. Dit was geen probleem om een alleenstaandentoeslag te ontvangen. In 2018 kwamen er twee heren bij mij aan de deur, die mij verzekerden, dat ik geen recht had op de bewuste toeslag omdat wij geregistreerd partner waren.
   Dit was dus de reden, waarom ik de betreffende toeslag niet meer zou ontvangen.
   Ondanks dit feit werd er een uitgebreid onderzoek ingestald door beide heren.
   Zo werd er een onderzoek ingesteld naar mijn ex partners en de overleden man van mijn partner.
   Er werd een onderzoek ingesteld naar onze kinderen
   Er werd een onderzoek ingesteld naar de onze auto’s.
   Er werd een onderzoek ingesteld naar onze meterstanden en Brabant Water.
   De heren liepen met een foto in hun dossier van een mij en mijn partner rijden een party in De Bosch
   Deze foto is van mijn Facebook site afgenomen.
   Ik heb een gesprek gevoerd bij de SVB in Breda, waar mij duidelijk te verstaan gegeven, dat wij maar moesten scheiden als ik de toeslag zou willen krijgen.
   Ik vraag mij in alle genoede af in wat voor een land ik leef. Kennelijk is de feitelijke situatie niet belangrijk, maar een papiertje.
   Voorts vraag ik mij af hoe het met de privacy is gesteld in dit land.
   Bovendien heb ik het gevoel, dat de medewerkers van de SVB kunstmatig de werkzaamheden in stand houden, terwijl met vanachter hun bureau uit de beslissing hadden kunnen nemen zoals die genomen is.
   Graag uw reactie

   18 dagen geleden

   Geef een reactie

   • Dagmar27
    18 dagen geleden

    Meneer van Dijk,

    Ligt de ingangsdatum van uw AOW uitkering vóór het bezoek van de heren van de SVB cq.verlaging van uw uitkering AOW? Ligt de ingangsdatum van de AOW uitkering van uw geregistreerd partner vóór het bezoek van de heren van de SVB cq.verlaging van uw uitkering AOW en is de AOW uitkering van uw geregistreerd partner (op dezelfde datum) ook verlaagd?
    Dan kán* er sprake zijn van een zgn.fraude-onderzoek.
    LET WEL:”kán er sprake zijn” níet “ís er sprake”.

    Het SVB kan onderzoek doen naar u en uw situatie als er SVB fraude wordt vermoed.
    Er wordt dan informatie opgevraagd bij uw bank, maar ook bij andere overheidsorganen zoals de Belastingdienst.
    Ook kan uw social media zoals Facebook worden bekeken en uw buren worden ondervraagd.
    Een dergelijk onderzoek is kortom heel ingrijpend. 

    Als u wordt verdacht van SVB fraude dan kan de SVB bepalen dat u moet terugbetalen wat u teveel zou hebben ontvangen.
    Als het totaal bedrag hoger is dan 50.000 euro dan kan er aangifte tegen u worden gedaan bij het Openbaar Ministerie.
    Er zal worden onderzocht of u de feiten welbewust verkeerd heeft gepresenteerd om zo een hogere uitkering of pensioen te ontvangen. 

    U schrijft in uw reactie dat u “op gesprek” bent geweest bij de SVB te Breda.
    Als er een verdenking van fraude (zie alinea 2 resp.3 van deze reactie) volgt uit het onderzoek, kunt u worden opgeroepen voor een verhoor.

    Ik adviseer u om uw rechtsbijstandsverzekering danwel een jurist of advocaat z.s.m. om jurische hulp te vragen.

    Uw opmerkingen (=quote);”Voorts vraag ik mij af hoe het met de privacy is gesteld in dit land.
    Bovendien heb ik het gevoel, dat de medewerkers van de SVB kunstmatig de werkzaamheden in stand houden, terwijl met vanachter hun bureau uit de beslissing hadden kunnen nemen zoals die genomen is” kan ik u, uit hoofde van mijn professie, antwoorden dat er binnen de wettelijke kaders behoort te worden gehandeld en fraude-onderzoeken niet simpelweg achter een bureau worden beoordeeld. Deze onderzoeken worden uitgevoerd (o.l.v.) bevoegd opsporingsabtenaren, veelal met een Politie-achtergrond.

    Niet leuk als een fraude-onderzoek een, naar later blijkt, onschuldige uitkeringsgerechtigde treft maar helaas gaat hier het oer-Nederlandse spreekwoord ” de goeden lijden onder de kwaden”.

    18 dagen geleden

    Geef een reactie