RegisterenInloggen
Gedupeerde2020
Gedupeerde2020
meer dan een maand geleden

Asbest platen in de schuur

meer dan een maand geleden

Wij huren een woning met een schuur waar het dak bestaat uit asbestplaten. De verhuurder wil er niks aan doen, omdat de platen nog heel zijn. Nu zijn wel al een aantal platen aan de zijkant aan het brokkelen en dus naar ons idee niet meer veilig qua gezondheid. Wat zouden we hier aan kunnen doen behalve alles voor eigen rekening te nemen

  • keesje39
   meer dan een maand geleden

   Misschien helpt het als u de gemeente inseint?

   meer dan een maand geleden

   Geef een reactie

  • Dagmar27
   meer dan een maand geleden

   Gedupeerde2020,

   Er is, met wat zoeken, veel info omtrent uw probleem te vinden.

   Verwijdering asbest in een huurwoning
   In een huurwoning hoeft asbest alleen verwijderd te worden als het een gevaar vormt voor de huurder of de omgeving, zoals het geval is bij onafgedekte losgebonden asbest of asbesthoudende daken. De kosten van de verwijdering zijn in de regel voor de verhuurder. Hier kunnen echter uitzonderingen op bestaan. Zo moet asbest dat zelf door de huurders is aangebracht in de woning ook door de huurders weer verwijderd worden. Ook als de asbesthoudende materialen zijn overgenomen van een vorige huurder. Dit laatste geval moet wel aantoonbaar gemaakt worden door de huurder, hij moet bewijs hebben dat de huurder het heeft overgenomen. Daarbij maakt de wet het verboden om asbest te verkopen of weg te geven, waardoor overname van asbesthoudende spullen eigenlijk niet mogelijk zouden moeten zijn. De zaak wordt vaak echt lastig als de huurder iets overneemt terwijl hij niet weet dat het asbest bevat. In dit geval is er namelijk sprake van dwaling, dat wil zeggen dat de nieuwe huurder van de overname af kan zien, omdat hij tijdens de overname geen volledige of juiste informatie heeft gehad. Hierdoor wordt uiteindelijk toch de verhuurder vaak aansprakelijk voor het verwijderen van het asbest, welke het op zijn beurt soms kan verhalen op de vorige huurders.
   Verwijdering door woningcorporaties
   Terwijl het voor particulieren huurders vaak een vraagteken is, hebben woningcorporaties een veel beter asbestbeleid. De meeste corporaties hebben een asbestinventarisatie gedaan en weten welke woningen asbest bevatten. De corporaties controleren de woningen op asbest en bij renovatie of het vrijkomen van een woning zal eventueel aanwezig asbest gesaneerd worden.
   Op dit moment is er geen verplichting aanwezig om bestaand asbest te verwijderen. Als er op dit moment ergens asbest aanwezig is, is de kans heel groot dat je dit voorlopig mag laten zitten. Echter zijn daken met asbest erin verwerkt vanaf 2024 verboden. Dit zijn voornamelijk daken met golfplaten die gemaakt zijn van asbest.

   Persoonlijk heb ik meegemaakt dat een verhuurder eerst bij verkoop van de (voormalige sociale) huurwoning het asbestdak op de schuur verving. De woningen die nog verhuurd worden hebben allemaal nog het asbestdak (mét slijtagesporen o.m. t.g.v. laagvliegende vliegtuigen) dat in 1989 geplaatst is. En hier weet de Gemeente van (en vindt het geen reden tot ingrijpen).
   Dagmar

   meer dan een maand geleden

   Geef een reactie