RegisterenInloggen
Gerard67
Gerard67
30 dagen geleden

Bijstand en Noodzakelijke Levens Behoeften

30 dagen geleden

Volop in het nieuws nu en absoluut terecht het volgende schandaal van dit kabinet .
De kinderbijslag vergoeding is nog maar amper neer gedaald of het volgende schandaal volgt erop . Een vrouw die nood gedwongen bijstand geniet moet nu een verschrikkelijk bedrag terug betalen terwijl ze dit niet kan , plus tevens een enorme boete erop betalen verschrikkelijk allemaal . En dit omdat haar Moeder zo nu en dan wat eerste levens behoeften bij haar brengt om enigszins door te kunnen leven . En dit gebeurd hier in Nederland , ik ga me hartgrondig schamen dat ik ook Nederlander ben , dit is niet normaal meer godsamme . Rutte trek alsje blieft aan je stutte , Weg met jouw en je kabinet , doe het volk een plezier en sodemieter alsjeblieft op .

  • Gerard67
   30 dagen geleden

   Naastenliefde word bestraft kan het niet en nooit van me leven geloven .
   Wat vinden de andere lezers ervan dit kan toch zeker niet ???

   30 dagen geleden

   Geef een reactie

  • justme58
   30 dagen geleden

   Dit is echt schandalig. Ook al zou het juridisch kloppen dan nog vind ik dat dit niet kan. Wie weet dat nu? Dat je bij een uitkering moet melden dat je moeder weleens je boodschappen betaald. Moeten de mensen die wekelijks naar de voedselbank gaan straks ook allemaal geld terug gaan geven? Want dat lijkt me dus hetzelfde.

   30 dagen geleden

   Geef een reactie

   • Dagmar27
    30 dagen geleden

    “Moeten de mensen die wekelijks naar de voedselbank gaan straks ook allemaal geld terug gaan geven?”
    Dat lijkt mij dus i.d.d. hetzelfde: wekelijks een pakket boodschappen.

    Heel wat producten bij de Voedselbank zijn nl.giften (net zoals de tas met boodschappen die moeder aan dichter geeft) : van ondernemers maar ook van belastingbetalende burgers die naar vermogen deelnemen aan één van de vele inzamelingsacties in o.m. verschillende supermarkten,

    Maar voor zover ik heb kunnen opmaken uit de berichtgeving had deze bijstandsgerechtigde weliswaar hoge vaste lasten maar geen bult met schuld.

    Hoe-dan-ook: als deze bijstandsgerechtigde geldelijke waarde van de gift van haar moeder i.d.d. terug moet betalen dan ook eenieder die gebruik moet maken van de Voedselbank, korten op de inkomsten t.w.v. het voedselpakket.

    Ik vind het een schande:
    1.dat er in Nederland überhaupt Voedselbanken nodig zijn
    2.iemand betaalt haar hoge vaste lasten (maakt dus geen -extra-schulden) en kan hierdoor geen eten kopen; een weldoener geeft haar etenswaren en de Gemeente kort haar op de uitkering én eist de waarde van de etenswaren terug evt.te verhogen met een boete.
    3.een ander zit diep in de schulden, wordt toegelaten tot de Voedselbank zónder korting op zijn inkomsten en wordt evt.via WSNP (=drie jaar op een houtje bijten en dan is-ie schuldenvrij) geholpen om van de schulden af te komen.

    Ik snap het niet…

    30 dagen geleden

    Geef een reactie

   • Dagmar27
    29 dagen geleden

    Ter info;
    In principe is gebruik van de Voedselbank 3 jaar mogelijk: dit is de termijn van schuldhulpsanering.
    25 procent is binnen 3 maanden weg, 52 procent binnen een jaar.
    Na 3 jaar beoordeelt het lokale bestuur de individuele situatie.

    De Voedselbank streeft er naar elke week 20 à 25 gezonde producten uit te delen aan een huishouden van 2 personen: een alleenstaande krijgt 10 à 15 gezonde producten.
    Grotere huishoudens krijgen meer.

    Het kost gemiddeld 5,00 euro per pakket – per week om alleen de uitgifte te realiseren.
    Tel daar de Nibud normen bij op (producten zitten vaak in het pakket van de Voedselbank):
    Nibud stelt dat de kosten p.d. voor een vrouw (51-69 jaar) € 6,59 bedragen= +€ 46,13 p.w.
    Nibud stelt dat een alleenstaande 3 x p.w. wast, wasmiddel kost € 0,18 p.wasbeurt= +€ 0,54 p.w.
    Totaalwaarde pakket o.b.v. Nibud-normen incl.uitgiftekosten € 51,67 p.w.
    Per jaar is dit € 2.686,84 (en in de totale 3 jaar maar liefst € 8.060,52!!!!!!!!).
    Hoeft niet gemeld te worden, geen korting op de uitkering/het inkomen: gewoon extra……
    Maar ………….als mama het geeft is het “inkomen” …………dús: korting op de uitkering.

    Kosten worden vergoed uit o.m. de Gemeentekas (=gevuld door belastingbetalers) + ondernemers (die dit doorberekenen in de consumentenprijzen) + burger/belastingbetaling (=via belasting en tijdens “schooi”-/inzamelingacties bijv.in supermarkten).

    29 dagen geleden

    Geef een reactie

  • Dwarsligger
   30 dagen geleden

   Bijstand is toch bedoeld om o.a. boodschappen van te betalen? Mevrouw uit Wijdemeren heeft hoge vaste lasten, daar moet zij iets aan doen!

   30 dagen geleden

   Geef een reactie

   • Dagmar27
    30 dagen geleden

    Dwarsligger,
    Iemand heeft recht op algemene bijstand als hij/zij voldoet aan de volgende voorwaarden:
    *hij/zij is Nederlander of woont rechtmatig in Nederland;
    *hij/ziju bent 18 jaar of ouder;
    *hij/zij heeft niet genoeg inkomen of eigen vermogen om in zijn/haar levensonderhoud te voorzien;
    *hij/zij kan geen beroep doen op een andere voorziening of uitkering, waarmee hij/zij in zijn/haar levensonderhoud* kan voorzien;

    *levensonderhoud:
    Onder levensonderhoud verstaan we het in-stand-houden van het leven en wat nodig is om jezelf in leven te houden. Hierbij wordt gedacht aan het (kunnen) kopen van voedsel, kleding en onderdak en het gebruik maken van deze middelen.

    Voor een alleenstaande is de bijstandsnorm € 1.052,32 excl.vakantoeslag.
    Zorgtoeslag ca. € 104.
    Huurtoeslag is volledig afhankelijk van de huur.
    Een andere woning is niet voor het oprapen, u (noch ik) weet niet wat mevrouws’ overige vaste lasten zijn.

    Maar heeft iemand een “reet met schuld” door eigen onoplettendheid dan is het wsch in uw ogen “anders”.

    Kijk maar eens naar de serie “Waar doen ze het van?”, uitgezonden door de EO.
    De familie heeft een schuld van 75.000 euro, veroorzaakt doordat de hypotheek van hun huis zeven maanden lang niet werd afgeschreven. Het huis is toen verkocht en ze bleven met een flinke restschuld achter.” (=hebben een “reet met schuld” van ca. € 100.000 veroorzaakt door niet betaalde hypotheek en restschuld woning).
    Momenteel moet het gezin (man, vrouw, 3 kinderen en een behoorlijk aantal huisdieren: zeven katten, een konijn en drie vissen)rond zien te komen van 300 euro per maand, 
    Beide ouders roken: kosten 26 euro per week (=een derde van het weekbudget).
    Ze willen wel stoppen, ‘maar zolang wij nog in deze stressvolle situatie zitten, is het ontzettend moeilijk’ (de hulpmiddelen om te stoppen krijgen ze vergoed).
    Ze doen er alles aan om in de schuldsanering te komen. Dit lukt, over drie jaar kunnen ze met een schone lei beginnen. Dan staat er nog een restschuld van zo’n € 85.000 die wordt dan kwijtgescholden (en die betalen u en ik d.m.v. allerlei opslagen op prijzen).

    Ondertussen krijgen/kopen ze:
    -voedselpakket én huisdierenpakket van de Voedselbank (wordt niet gekort)
    -kopen op de lat bij de dierenvoedselbank (wordt betaald van de Kinderbijslag)
    -roken ze
    -verbrassen ze een deel van de Kinderbijslag bij de Mac

    Heel anders natuurlijk …….

    30 dagen geleden

    Geef een reactie

  • Gerard67
   30 dagen geleden

   Bij de beesten af . Die rechter , die gemeentemedewerkers en voltallige regering moeten hun ogen uit hun kop schamen . Wat voor enorme lijken komen er nog meer uit de kast vallen bij VVD o.l.v Rutte . Snap niet dat die klojo niet reageerd hij leest ook de krant neem ik aan . Rutte als het je blijkbaar geen moer intreseerd treed dan in godsnaam af .

   30 dagen geleden

   Geef een reactie

   • Dagmar27
    30 dagen geleden

    De Wet werk en bijstand (WWB) was van 1 januari 2004 tot 1 januari 2015 de Nederlandse wet die de ondersteuning bij arbeidsinschakeling en bijstand regelde voor mensen die weinig of geen ander inkomen (waaronder andere uitkeringen) hebben en ook weinig of geen vermogen.

    De opvolger van de Wet werk en bijstand, de Participatiewet, ging in op 1 januari 2015.De Participatiewet is bedacht door VVD én PvdA. Zes volle jaren heeft het geduurd, voordat de Wet werken naar vermogen, vermomd als Participatiewet, werkelijkheid werd. De wet moet de kansen op regulier werk vergroten voor bijstandsgerechtigden en arbeidsgehandicapten, zowel Wajongers als WSW’ers. 

    Staatssecretaris Klijnsma (PvdA) adviseerde in 2014 Nederlanders een moestuin te nemen als aanvullend inkomen. Haar ‘moestuin-uitspraken’ leverden Klijnsma op sociale media en op internet overigens meteen de nodige kritiek en hoon op.

    Voorspeld werd dat de wet wel degelijk schade zou veroorzaken. Er is niet alleen sprake van verdringingseffecten, van mogelijke stigmatisering en van hoge kosten voor administratie en handhaving. Ook willekeur in de uitvoering (=iedere gemeente heeft behoorlijke vrijheid in de uitvoering en handhaving) heeft tot excessen als deze geleid.

    Inmiddels weten u en ik (en iedereen die enigszins het nieuws volgt) dat deze wet volledig mislukt is.

    De vraag is niet óf maar wannéér de Tweede Kamer begint met een parlementaire enquête naar de Participatiewet (en dan is het maar te hopen dat de betrokken dames en heren niet opeens last hebben van geheugenverlies 😉).

    30 dagen geleden

    Geef een reactie

  • Gerard67
   28 dagen geleden

   Wat ik uitermate kwalijk vind is dat deze onschuldige vrouw nu bewust nog wel verder in de stront geduwd word dan ze al zat met bewuste medewerking van de rechter en gemeente personeel . Dan ben je in mijn ogen gewoon een monster kan er niet anders van maken .

   28 dagen geleden

   Geef een reactie

  • Gerard67
   28 dagen geleden

   Die gemeente eist dus dik 7000,00 terwijl de gemeente er totaal geen recht op heeft die kost het geen ene rooie cent het was geld van haar moeder die hetzelf uit haar mond heeft bespaart . Triest .

   28 dagen geleden

   Geef een reactie