Registeren Inloggen';
Willem Herman
Willem Herman
meer dan een maand geleden

Dagbesteding

meer dan een maand geleden

De Gemeente Nunspeet wil mij dwingen een WLZ-indicatie aan te vragen voor mijn dementerende vrouw. Anders vervalt haar dagbesteding via de WMO.
Op dit moment is dat de enige “zorg”, die ik als mantelzorger afneem.
Is deze gang van zaken correct?

  • SuperBitch – scherp & hulpvaardig-
   meer dan een maand geleden

   Beste Willem Herman,

   Ik heb e.e.a. eens opgezocht: de kernbegrippen en wijz van financiering geef ik onderstaand weer.

   De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo):
   Voor mensen die ouder zijn dan 18 jaar en een indicatie hebben voor begeleiding individueel en/of begeleiding in een groep.
   De gemeente draagt de kosten, maar mag een eigen bijdrage aan u vragen.
   (Voorheen was die bijdrage afhankelijk van leeftijd en inkomen. De eigen bijdrage is voor iedereen gelijk, namelijk 19 euro per maand (2022)).

   De Wet langdurige zorg (Wlz):
   Voor mensen die een indicatie hebben die valt onder de Wet langdurige zorg, of die een indicatie hebben met Zorgzwaartepakket 4 of hoger (ZZP).
   (Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of uw vrouw hiervoor in aanmerking komt).
   Is een volksverzekering.
   De overheid heeft de zorgkantoren opdracht gegeven om de langdurige zorg te regelen.
   Uw vrouw betaalt een eigen bijdrage Wlz als u ouder dan 18 jaar bent.
   Er is een hoge en een lage bijdrage.
   Het is van een aantal dingen afhankelijk wat u precies betaalt.
   Daarnaast kunnen er ook nog extra kosten zijn: Bijkomende zorgkosten
   Sommige kosten worden vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) betaald.
   Andere kosten uit de Zorgverzekeringswet (Zvw).

   Kijkt u eens in de beschikking WMO m.b.t. de dagbesteding van uw vrouw of hier een maximale duur/tijd/einddatum in is genoemd.
   Het bevreemdt mij namelijk, ik krijg het gevoel dat het over het dragen van de kosten zou kunnen gaan maar om dat hard te maken ontbeert het mij aan specifieke kennis.

   Heeft u een rechtsbijstandsverzekering of een juridisch adviseur; leg deze kwestie daar eens voor.
   Of ga nar het Juridisch Loket met dit probleem.

   Sterkte en succes.

   meer dan een maand geleden
  • EeBee
   meer dan een maand geleden

   Het is een bezuiniging van de gemeente. Zij poogt kennelijk de kosten van de WMO maatwerk dagactiviteiten regeling (betaald door gemeente) voor uw vrouw te beperken en geeft geen indicatie meer voor dagbesteding (in mijn eigen gemeente krijg je daarvoor al veel langer nagenoeg geen indicatie meer, maar andere gemeenten waren/ zijn socialer).
   In plaats daarvan poogt de gemeente de kosten (van WMO zorg en ook de dagbesteding) onder te brengen bij de WLZ (betaald door de rijksoverheid!). Onderdeel van de WLZ zorg is dan een zak geld voor kosten van dagbesteding.
   Echter, dan moet die persoon in aanmerking komen voor WLZ zorg = aan de voorwaarden voor WLZ voldoen. Dat is de vraag! (maar niet onwaarschijnlijk in geval van uw vrouw).
   Inderdaad kan de gang van zaken discutabel zijn. In mijn gemeente kwam het voor dat men mensen naar WLZ doorstuurde (aanvraag indienen!) terwijl daar geen rechtsgrond voor was (de omstandigheden/ kwetsbaargheden/ beperkingen van de persoon kónden dan niet tot WLZ leiden).
   Gevolg: men verliest dagbesteding. Dit gebeurt op best wel grote schaal met bewoners in mijn gemeente o.a. ook kwetsbare groepen als psychiatrisch patienten.
   Vraag/ eis hulp bij bezwaar tegen het afwijzen van WMO zorg en/of de overgang naar de WLZ via Onafhankelijke Clientondersteuning (gratis) in uw gemeente of via de tips van de vorige reageerder.

   meer dan een maand geleden