RegisterenInloggen
Rajesh
Rajesh
meer dan een maand geleden

Discriminatie door extern adviesbureau bij aanvraag woonurgentieverklaring

meer dan een maand geleden

In verband met een onhoudbare thuissituatie uit hoofde van mijn seksuele geaardheid,
genderidentiteit en levenslange mishandelingen door mijn ouders, heb ik een woonurgentieaanvraag
ingediend bij Volkshuisvesting Arnhem. Deze woningcorporatie vond dat ik kans maakte op
urgentie, zowel op grond van mijn beschreven woonnoodsituatie, alsook vanwege mijn bezwaren
tegen kamerbewoning. Want afgezien van mijn psychische en sociaal-economische kwetsbaarheid,
ben ik als LHBTQ-persoon enerzijds extra vatbaar voor mishandelingen door vreemden (al
helemaal als ik een huis moet delen met ze), en beleef ik anderzijds aanhoudende herbelevingen van
vroegkinderlijke, seksuele trauma’s en aanrandingen door vreemden, welke herbelevingen mijn
psychosomatisch leed nog verder verergeren. Deze extreme gevoelens van onveiligheid kunnen niet
alleen leiden tot suïcidale handelingen, maar ook tot agressieve uitingen richting medebewoners.
Op de hoogte gebracht van het vorenstaande, verwees Volkshuisvesting Arnhem mij door naar het
externe adviesbureau Leijten & Van Hoek, omdat het mijn zaak zou versterken als ik een rapport liet
opstellen door deze externe partij, aldus Volkshuisvesting. Op 27 mei 2022 had ik een
onderzoeksgesprek met de heer Christ Leijten (van het externe adviesbureau), waarna er op 29 mei
2022 het rapport werd uitgebracht, welk rapport ikzelf pas op 9 juni 2022 in mijn bezit kreeg per emailcorrespondentie.
Welnu, de heer Leijten heeft zich in dit gehele proces vooringenomen en discriminatoir opgesteld.
jegens mij, zowel in zijn algehele optreden tijdens het onderzoeksgesprek, alsook in het daarop door
hem uitgebrachte rapport.
Tijdens het gesprek speelde hij continu de rol van ‘de advocaat van de duivel’, waarbij hij op
laatdunkende wijze vraagtekens plaatste bij de aannemelijkheid dat ouders hun eigen kind zouden
mishandelen. Verder nam hij mijn verhoogde kwetsbaarheid vanwege mijn seksuele geaardheid
allerminst serieus, en deed op een zeker moment zelfs lacherig over mijn geaardheid. Daarnaast
besprak hij amper mijn schriftelijk gedocumenteerde argumenten tegen kamerbewoning, maar
richtte hij zich voornamelijk op bijzaken die hij later in het rapport uitvergrootte dan wel
verdraaide, wat mij, achteraf bezien, voorkomt als een sluwe manier om de echt belangrijke feiten
en nuanceringen te verzwijgen ten nadele van mijn zaak.
Dit alles is op zichzelf al zeer kwalijk, maar nog erger is het feit dat de heer Leijten zich in dezen
schuldig heeft gemaakt aan discriminatie.
Zo schiet hij mij in zijn rapport af op mijn afzien van een huisbezoek, terwijl ik juist
vanwege mijn LHBTQ-achtergrond niet in staat ben om zulke delicate vraagstukken te bespreken in
het bijzijn van mijn vader met wie ik de woning deel.
Verder maakt de heer Leijten zich schuldig aan discriminatie, door totaal geen acht te slaan
op de specifieke LHBTQ-gerelateerde argumenten tegen kamerbewoning, zoals hierboven
geschetst. In plaats daarvan beweert hij ongegrond dat er naar zijn mening geen sprake is van een
harde contra-indicatie voor kamerbewoning. Met geen woord rept hij over mijn bezwaren hiertegen
uit hoofde van mijn seksuele geaardheid, genderidentiteit en herbelevingen van seksuele trauma’s
en aanrandingen in de langdurige aanwezigheid van vreemden.
Deze gang van zaken vind ik dermate onaanvaardbaar dat ik de wanpraktijken van de heer Leijten
aan het licht wil brengen. Het gaat mij hierbij niet om het wel of niet verkrijgen van de
urgentieverklaring, als wel om het aan de kaak stellen van plichtsverzuim en discriminatie jegens
gemarginaliseerde groepen door de heer C. Leijten van adviesbureau Leijten & Van Hoek, want het
kan niet zo zijn dat functionarissen hiermee wegkomen.
Als iemand soortgelijke ervaringen heeft gehad met zulke zogenaamd externe adviesbureau’s naar
aanleiding van woonurgentieaanvraag, dan hoor ik dat uiteraard graag.

  • Trum
   meer dan een maand geleden

   Het is LHBTQ+.
   U sluit groeperingen uit, dus maakt u zicht schuldig aan discriminatie.

   meer dan een maand geleden
  • Trum
   meer dan een maand geleden

   zicht = zich

   meer dan een maand geleden
  • SuperBitch – scherp & hulpvaardig-
   meer dan een maand geleden

   Rajesh,
   Ik lees dit op de site (quotes):
   Bureau Leijten & Van Hoek verzorgt o.m. Huurdersscan en/of Rapportage bij urgentieaanvragen
   bij kandidaat-huurders met mogelijk problemen op een van de levensgebieden.
   Het idee is om een goed beeld te krijgen van deze problemen aan het begin van hun aanmeldingsprocedure. Standaard gaat een van onze mensen, een specialist op het terrein waarvoor een onderzoek wordt verlangd, op huisbezoek bij de persoon die urgentie heeft aangevraagd. We verbinden de actuele woon- of verblijfplaats van de woningzoekende en de gewenste woonsituatie met diverse mogelijke probleemgebeiden: medisch, psychiatrisch, psychosociaal, ergonomisch, gedragsmatig of financieel.
   Waar nodig vragen we toestemming om contact te mogen opnemen met (eerdere) behandelaars of begeleiders.
   Tevens stellen wij een overzicht samen van de aanwezigheid van hulpverlenende instanties (of het ontbreken ervan). Leijten & Van Hoek beschikt over expertise op deze levensgebieden door een ruime ervaring met huurdersscans, woonproblemen en door werkervaring in sectoren van Geestelijke gezondheidszorg en Maatschappelijke Opvang.
   Bureau Leijten & van Hoek zorgt voor een snelle afhandeling van de huurdersscan en/of het urgentieonderzoek.

   U stelt dat u i.v.m. uw beperkingen , trauma’s en geestelijke problemen heeft en dat u dit schriftelijk heeft gedocumenteerd.
   Als deze documentatie is opgesteld door (een) artsen o.i.d. kan Leijten & Van Hoek hier niet zo maar van afwijken.
   Als Leijten & Van Hoek fouten hebben gemaakt dient u hen er op aan te spreken en kan het Juridisch Loket u wellicht hulp bieden.

   Kleine tip: op ieder forum uw hart luchten en Leijten & Van Hoek doet uw zaak geen goed.

   Succes met deze kwestie(en uw gezondheid).

   meer dan een maand geleden
   • Rajesh
    meer dan een maand geleden

    Bedankt voor uw reactie. Ik wil dat iedereen weet dat ze door dit advies bureau niet altijd op een eelijke manier geholpen worden, en ik ben ook benieuwed of andere mensen dit hebben meegemaakt.

    meer dan een maand geleden
   • Monki
    meer dan een maand geleden

    Als een woningbouwcorporatie dit onprofessionele bureau heeft ingeschakeld kan men daar een klacht indienen over Van Leijten.

    Een klacht indienen is niet zo eenvoudig als het lijkt.

    Wat op een website staat is pure marketing en komt vaak niet over met de praktijk!

    Dit zijn listige mannen die integer worden gevonden in netwerken, totdat sommigen leden daarvan wakker worden omdat mensen, die ze heel goed kennen, hun nare ervaring met hen hebben gedeeld, ze weten innerlijk dat het niet verzonnen is! Dat geld ook over de wijkadviseurs van de asociale woonbouwcorporatie te Nijmegen die in netwerken voorkomen waarin politiemedewerkers, vve, hulpverleningsinstanties, veilig thuis enzovoort ook deel van uitmaken. PDaarin hebben ze toch een goede naam! In die netwerken komen vrienden en familieleden voor van de slachtoffers die ze maken en innerlijk weten dat het niet gelogen is omdat ze mij en andere slachtoffers veel beter kennen dan die vriendelijke collega die helemaal niet zo integer is dan het lijkt! En de onbehoorlijke brieven hebben ze gelezen.
    De wereld is kleiner dan je denkt. In mijn familie komt een criminoloog voor die mij wel serieus neemt en weet dat er mede dankzij deze wijkadviseurs een toename is van thuisprostitutie en dealen vanuit een sociale huurwoning en direct omwonenden daar last van hebben en dat niet wordt aangetoond en tegengehouden. Voor een criminoloog is het fijn te weten hoe wijkadviseurs van een woningbouwcorporatie dergelijke woonoverlast ontkennen en weigeren om geluidsopname apparatuur te plaatsen. En dat ze aan psychisch geweld doen. Ook medewerkers van de politie komen in mijn familie voor en kennen deze wijkadviseurs persoonlijk en weten dankzij mij dat ze niet zo integer zijn als het moet lijken! Dat draagt bij aan de schifting.

    Pathologische narcisten en psychopaten werken overal en kunnen het goed met elkaar vinden. Dus ook met antisocialen en asociale huurders die woonoverlast geven en anderen zwart maken.
    Als ze in de hulpverlening werken plaatsten ze bijvoorbeeld expres een kind uit huis terwijl de ouders er prima voor kunnen zorgen! Dat geeft hun een gevoel van macht!
    Ze werken in de psychiatrie en voelen zich prettig om mensen die geen gevaar voor zichzelf en hun omgeving zijn gedwongen te laten opnemen op een gesloten afdeling (IBS) die een bed bezet houden die een ander hard nodig heeft.
    Ze werken bij woningbouwcorporatie pas sociale huur en genieten ervan om een huurder die helemaal geen woonoverlast geeft en wilt verhuizen expres op de verhuurdersverklaring overlastgever te zetten zodat diegene door een andere huurder geweigerd wordt.

    Pathologische narcisten en psychopaten werken overal! Het kunnen hele vriendelijke collega’s zijn. Ondertussen…

    meer dan een maand geleden
   • Monki
    meer dan een maand geleden

    Ik bedoel door een andere potentiële verhuurder geweigerd wordt.

    Is het nu duidelijk hoe gemeen en gewetenloos zogenaamde integere wijkadviseurs kunnen zijn? Iemand die geen woonoverlast geeft expres kruisje overlastgever aanvinken op de verhuurdersverklaring en zwart maken binnen de woningbouwcorporatie. Geen enkele wijkbeheerder, die wel naar me luisterde, mocht nog met mij praten! Ook over hen hebben ze graag macht!

    meer dan een maand geleden
   • Max Pay
    meer dan een maand geleden

    Hallo Monki. U schreef; “Voor een criminoloog is het fijn te weten hoe wijkadviseurs van een woningbouwcorporatie dergelijke woonoverlast ontkennen en weigeren om geluidsopname apparatuur te plaatsen.”.

    Het plaatsen van geluidsopname apparatuur is aan strenge regels gebonden. Hier moet een Officier van justitie of een rechter (en soms de minister) toestemming voor geven. Dat zou een criminoloog toch moeten weten?

    meer dan een maand geleden
   • Monki
    meer dan een maand geleden

    O, ja is dat zo?,

    Volgens een ambtenaar die aan de balie van de gemeente Nijmegen werkt wordt bij gelijksoortige geluidsoverlastmeldingen als ik en vele andere huurders deden in geval van een koopwoning binnen een week geluidsopname apparatuur geplaatst door de Omgevingsdienst Regio Nijmegen.

    Volgens de medewerker van de ODRN waarmee ik heb gesproken hoorde de verhuurder geluidsopname apparatuur te plaatsen.

    En ik het zwart op wit van de wijkagent, die met deze woningbouwcorporatie samenwerkt, vindt dat de woningbouwcorporatie geluidsopname apparatuur hoort te plaatsen.

    Wat u beweerd werd mij door hen niet verteld!

    meer dan een maand geleden
   • Monki
    meer dan een maand geleden

    Het betrof zeer ernstige geluidsoverlast waarvoor geen spionage apparatuur vereist is. Inhoud van gesprekken doen niet ter zaken. Daar hadden we niet zoveel last van. Het betrof ander lawaai.

    meer dan een maand geleden
   • Max Pay
    meer dan een maand geleden

    Hallo Monki, ja… dat is zo. Het gaat in de, door u genoemde gevallen niet om OPNAME apparatuur maar om MEET apparatuur. Dat is zowel technisch- als juridisch iets totaal anders. Opname apparatuur neemt geluid op, meet apparatuur meet het niveau van het geluid. Hoop dat dit iets meer verduidelijkt.

    meer dan een maand geleden
   • Monki
    meer dan een maand geleden

    Alle ambtenaren noemden het geluidsopname apparatuur!
    Het heet volgens u dus meetapparatuur. Zo genuanceerd waren ze klaarblijkelijk niet. Ze gebruikten allen dezelfde term.

    Het ging niet om gesprekken en de decibelmeter van mijn smartphone is niet voldoende om het contactgeluid correct te registreren.
    Na ik begreep van een computerdeskundige heeft dat met de microfoon te maken. Ik had een blueyedi gekocht echter deze voldeed niet om exact de geluidsoverlast op te nemen. Ik heb er niet veel verstand van. Het had speciale meetapparatuur moeten zijn die wettelijk is toegestaan. Daar had de verhuurder geen zin in!

    meer dan een maand geleden
  • Monki
   meer dan een maand geleden

   Wat mij betreft wordt het niet integere bureau van Leijten en van Hoek per direct opgedoekt. Ze gaan slinks te werk en omzeilen de privacy wet.

   Ik geef de voorkeur aan rechtstreeks feedback echter dat mensen die de medewerkers van dit bureau onbeschoft vinden zich ventileren op meerdere websites zal ik niet veroordelen!
   Beide heren hoeven aan geen enkele meerdere verantwoording af te leggen! Er staat geen klachtenregeling op hun website. En stuur je een mail dan wordt ie niet beantwoord. Terwijl de gevolgen van hun amateuristisch onderzoek verstrekkende gevolgen voor huurders en hun familie heeft! Met afschuwelijke gevolgen van dien zoals bijvoorbeeld suïcide.

   Urgentie aanvragen horen m.i. behandeld te worden door de afdeling maatschappelijk werk van de gemeente. En NIET meer door medewerkers van woningbouwcorporaties, die eventueel daarvoor dit onprofessionele bureau inschakelen. Ik weet uit de eerste hand dat er huurders zijn die urgentie krijgen omdat de medewerker van de verhuurder via, via een bekende is. Dat heet corruptie! Of dat deze heren bekenden urgentie verlenen weet ik niet echter zolang medewerkers van woningbouwcorporaties dat mogen doen zal de corruptie volgens mij veelvuldiger voorkomen dan als de afdeling maatschappelijk werk van de gemeente het doet.

   Waarom moet het niet integere bureau van Leijten en van Hoek per direct opgedoekt worden?

   1) Hun werkveld is veel te groot en er is geen controle op hen.
   2) Ze dragen bij aan een woonurgentieverlening en als diezelfde huurder woonoverlast veroorzaakt dan worden hun ingeschakeld door woningbouwcorporaties voor een leefbaarheidsonderzoek waardoor de slager zijn eigen vlees keurt.
   3) De leefbaarheidsonderzoeken zijn waardeloos en ik vraag me af of dat deze heren weten dat wijkadviseurs van woningbouwcorporaties misbruik van hun onderzoek maken om huurders die opkomen voor hun recht op woongenot te onderdrukken.
   4) op slinkse wijze omzeilen ze de privacy wet met hun sluwe vraagstelling waardoor huurders persoonlijke dingen delen die ze liever voor zichzelf hielden en die zowel hen als de woningbouwcorporatie helemaal niets aan gaan.

   Er is in Nijmegen e.o een woningbouwcorporatie die alleen maar media aandacht krijgt dat ze er voor “kwetsbare” huurders zijn. Dat zijn cliënten van de instanties waarmee deze woningbouwcorporatie en de gemeente samenwerkt. Dat een aanzienlijk deel van deze huurders middels structurele ernstige woonoverlast de levens van direct omwonenden compleet verwoest en of aan woonfraude en of thuisprostitutie doet en of crimineel zijn (o.a. dealen/wiet kweken), daar mag geen media aandacht voor zijn! Deze woningbouwcorporatie krijgt miljoenen subsidie van ons belastinggeld voor allerlei projecten in samenwerking met de instanties en gemeente Nijmegen. Burgers moeten wijsgemaakt worden dat het allemaal succesvol verloopt.
   Huurders die onder structurele ernstige woonoverlast lijden worden middels psychische mishandeling (waarvan men helaas nog geen aangifte kan doen in Nederland en wat overigens schending van mensenrechten is) die alles weg heeft van narcistische mishandeling en middels machtsmisbruik monddood gemaakt door deze woningbouwcorporatie. Al tientallen jaren gebeurd dit!
   Tevens plaatst deze woningbouwcorporatie al jarenlang jongeren tussen senioren die tientallen jaren gesetteld zijn in Nijmegen en als deze jongeren, die voorrang op een sociale huurwoning krijgen, woonoverlast geven is het beleid dat de senioren maar moeten vertrekken naar een dorp. Dit inhumane beleid wordt ondersteund door de heren van Leijten en van Hoek.
   Tijdens hun amateuristische leefbaarheidsonderzoek, waarbij er door hen beweerd wordt dat ze de huurder willen helpen, wordt gevraagd of dat de huurder, die ernstige overlast heeft, niet in een dorp wilt wonen i.p.v. aangeven er alles aan te doen een veilige woning te krijgen in de stad waar ze al jarenlang wonen.
   Er wordt door woningbouwcorporaties gesuggereerd dat hun medewerkers en de medewerkers van dit amateuristische onderzoeksbureau neutraal zijn doch niets is minder waar! Deze heren zijn partijdig en doen er alles aan dat senioren vertrekken naar een dorp. Want de leefsituatie van deze senioren en dat van hun familie DOET ER NIET TOE! Of dat ze bijvoorbeeld een auto kunnen betalen om in een dorp te wonen, (ze zijn gesetteld in Nijmegen) of dat ze door het donker kilometers durven te fietsen doet er niet toe, deze senioren die opkomen voor hun recht op woongenot, moeten maar vertrekken naar een dorp of de moord stikken.
   Dat boeit van Leijten en van Hoek helemaal niets! Als de cliënten van de instanties maar hun grenzeloze gang kunnen gaan (daar verdienen ze hun boterham aan) en er naar de buitenwereld wordt gedaan dat ze zelfstandig kunnen wonen of de woonbegeleiding zo goed verloopt. Saillant detail is dat deze cliënten, ondanks dat velen van hen een bijstandsuitkering hebben, doorgaans wel een auto hebben en er ook geen moeite mee hebben om na middernacht zich op straat te begeven. Om bijvoorbeeld vrijwillig pakketjes drugs af te leveren. Puur voor het geld! Zo kwetsbaar zijn ze niet!
   Er wordt in Nijmegen alles aan gedaan om ernstige structurele woonoverlast, meestal veroorzaakt dus door cliënten van instanties waarmee wordt samengewerkt, niet aan te tonen laat staan tegen te gaan terwijl woningbouwcorporaties wettelijk een inspanningsverplichting hebben om iets tegen woonoverlast te doen! Desbetreffende woningbouwcorporatie wilt alleen maar media aandacht juist “goed” bezig te zijn met al deze doelgroepen. “Wij zijn er voor die mensen”, terwijl andere huurders evenzogoed een klant zijn en kwetsbaar zijn en hun familiegeschiedenis hebben. En die grenzeloze cliënten grenzen nodig hebben! Ze leren elkaar om niet gepakt te worden en gebeurd dat wel om niet uit hun woning gezet te worden.

   Het kan allemaal anders hoor! Het geld dat woningbouwcorporaties uitgeven aan dit amateuristische niet integere onderzoeksbureau met hun onvolledige en ongenuanceerde leefbaarheidsonderzoeken (die pas na rechtszaken inzichtelijk worden gemaakt voor de huurder die zwart gemaakt wordt), waaruit medewerkers van woningbouwcorporaties kromme conclusies trekken kan beter besteed worden aan erkende recherchebureaus! Daar werken meestal voormalig rechercheurs van politie Nederland die gespecialiseerd zijn in het binnen de wet aantonen van woonfraude, thuisprostitutie en dealen en door talloze woningbouwcorporaties in Nederland worden ingeschakeld. In tegenstelling tot de medewerkers van woningbouwcorporaties en deze niet integere heren zijn die rechercheurs WEL gemotiveerd om ernstige woonoverlast aan te tonen. Ze vallen met hun professionele onderzoek geen huurders lastig die gezien de ligging van hun woning geen overlast hebben. Er hoeft in Nijmegen maar een paar keer een thuisprostituee of dealer uit de woning gezet te worden dankzij dergelijke recherchebureaus en anderen uit hun milieu denken wel een keer na om zwart geld te gaan verdienen. Daar heeft van Leijten en van Hoek en desbetreffende woningbouwcorporatie en de gemeente Nijmegen de ballen niet voor!
   Bovendien geeft dat rechtszaken terwijl het toepassen van psychisch geweld door deze woningbouwcorporatie bij huurders die opkomen voor hun recht op woongenot al jarenlang succesvol genoeg blijkt te zijn om hun dusdanig monddood te maken ze geen rechtszaak beginnen. Dus de woonlastmelder moet onderdrukt worden en monddood gemaakt. Dan komt er geen enkele rechtszaak. Deze heren werken daar aan mee, Huurders mogen niet opkomen voor hun recht op woongenot. Al zouden ze het willen en durven, ze kunnen niet een rechtszaak beginnen omdat ze tgv psychisch geweld uitgevoerd door de wijkadviseur murw gemaakt! Zo traumatisch is het psychische geweld van deze woningbouwcorporatie. Deze huurders lijden namelijk onder ernstige woonoverlast (die wordt ontkend of gebagatelliseerd) en dan worden ze tevens psychisch mishandeld door de verhuurder(weigeren woonoverlast aan te tonen, ernstige woonoverlast ontkennen of bagatelliseren, gashlighting, dreigen met woonuitzetting want woonoverlast melders zijn een last voor deze asociale verhuurder). Dan nog het machtsmisbruik door de verhuurder. Bijvoorbeeld: Expres woonoverlastgever op de verhuurdersverklaring zetten terwijl er nog nooit een woonoverlastmelding over hen is gedaan en nooit kenbaar gemaakt is aan desbetreffende huurder wat de vermeende woonoverlast dan inhoud. Desondanks expres woonoverlastgever er op zetten, zwaaiend met het amateuristische leefbaarheidsonderzoekrapport van deze heren in de hand. Dat heeft gelijkenis met toeslagen affaire! Vanuit het niets een vinkje achter overlastgever zetten omdat een huurder die opkomt voor zijn recht op woongenot een bedreiging voor de woningbouwcorporatie begint te worden. Terwijl er nog nooit een woonoverlastmelding is gedaan en kenbaar is gemaakt wat de verzonnen overlast inhoudt. Enkel glasharde leugens van asocialen die tijdens het leefbaarheidsonderzoek tegen deze heren vertelt werden gebruiken. Gewetenloos is dat!
   Van een dergelijk onderzoeksbureau zou men mogen verwachten dat als er in een flat asocialen zijn waarover overlast is gemeld, ze weten dat deze huurders doelbewust de melders zwart maken naar deze heren toe. Dit mechanisme hoort benoemd te worden in het leefbaarheidsonderzoek! Dat er een straatcultuur kan zijn van huurders die elkaar dekken. Dat er huurders zijn die glasharde leugens vertellen over een andere huurder tegen deze heren willen ze niet weten. Er wordt niet aan waarheidsbevinding gedaan, niet aan hoor en wederhoor. Er is maar uurtje per huurder en dat is voor huurders die heel veel hebben meegemaakt, er jaren wonen en het gesprek tgv gebrek aan nachtrust amper aan kunnen niet genoeg.
   Het leefbaarheidsonderzoek van van Leijten en van Hoek wordt hoofdzakelijk gebruikt door de wijkadviseur om middels Cherrypicking huurders die opkomen voor hun recht op woongenot te onderdrukken. Niet de asociale, nee, de huurders die opkomen voor hun recht op woongenot worden door deze woningbouwcorporatie lastig gevonden. Dus alles wat ze tegen diegene kunnen gebruiken uit het leefbaarheidsonderzoek wordt gebruikt en of dat het waar is doet niet ter zake. Deze huurders, die lijden, wordt al tientallen jaren met succes de mond gesnoerd waardoor de toezichthouder op deze woningbouwcorporatie ook van niets weet.

   Laat ik het daar over hebben, dat amateuristische leefbaarheidsonderzoek van deze heren waarnaar ik onderzoek heb gedaan.

   Door zowel de verhuurder als dit onderzoeksbureau wordt er gesuggereerd dat ze op bezoek komen ivm met de woonoverlast die er op dat moment speelt. Er wordt gedaan alsof ze neutraal zijn echter ze worden betaald door de woningbouwcorporatie en daardoor zijn ze NIET neutraal, ze verdienen er hun boterham mee en zijn partijdig.
   Als ze op bezoek komen dan hebben ze maar een uurtje. Ook voor huurders die al tientallen jaren er wonen, heel veel hebben meegemaakt en helemaal niet in een uur alles wat er speelt kunnen vertellen of overspannen zijn tgv woonoverlast en het gesprek amper aan kunnen! Het moet al helemaal niet te complex zijn voor deze heren! Ze hebben maar een uurtje.
   Je zou denken dat ze dat uurtje nuttig besteden echter er worden talloze niet relevante vragen gesteld! Het gaat helemaal niet over de woonoverlast die er op dat moment is en waar de huurder aan onderdoor gaat.
   Ze doen alsof de huurder die woonoverlast meld een crimineel is waarover ze een reclasseringsrapport moeten schrijven en de concrete woonoverlast komt amper/niet aan bod. Op listige wijze wordt de Privacywet omzeild door deze sluwe heren.
   Ze overvallen huurders met talloze vragen over andere huurders waarbij velen zich ongemakkelijk voelen. Op de asocialen na die deze kans pakken om degene die over hen overlast heeft gemeld zwart te maken.
   Er wordt geen contact gemaakt, het is puur rationeel en ze zitten met hun kladblok aan tafel en komen letterlijk en figuurlijk in je privé. Want er worden talloze onbeschofte vragen gesteld, in opdracht van de woningbouwcorporatie, over privé wat NIET relevant is en vroeg of laat tegen de huurder gebruikt wordt! Als bijvoorbeeld een huurder geen nachtrust meer heeft omdat een andere huurder die maandenlang verpest dan doet het er helemaal niet toe wat het medisch dossier is van degene die last heeft want huurders die niets mankeren gaan er ook aan onder door! Degelijk lawaai kan gewoon niet en hoort middels plaatsing geluidsopname apparatuur aangetoond te worden. Simpel! Doch zoals eerder vermeld, de woningbouwcorporatie wilt niet aan tonen dat er structureel woonoverlast is. En met de rapportages van dit bureau kunnen ze spelen en naar de rechter doen alsof ze zich aan hun inspanningsverplichting hebben voldaan! Overigens is het een vorm van DISCRIMINATIE omdat er in Nijmegen achtermekaar geluidsopname apparatuur wordt geplaatst door de ODRN bij burgers in een koopwoning bij gelijksoortige geluidsoverlast meldingen en deze woningbouwcorporatie weigert het personeel dat te plaatsen. Ze schakelen wel na maanden dit amateuristische bureau in want met hun rapporten kunnen spelen en huurders die opkomen voor hun woongenot onderdrukken. Want asocialen maken hun bij het leerbaarheidsonderzoek zwart. Dat komt de verhuurder goed uit!
   De heren van dit niet integere eisen van huurders die aangeven dat ze er helemaal doorheen zitten o.a. wegens maandenlang nachtrustgebrek dat ze de rust zelve zijn en hun verhaal kunnen doen. Dat is irreëel. Er worden onnodig trauma s opgerakeld en als de huurder nog kwetsbaarder is gaat ie vissen naar privé. Dit wordt hoofdzakelijk gedaan bij huurders die overlast hebben gemeld en door de overlast kwetsbaar zijn of overspannen. Over de woonoverlast wordt niet gesproken! Bizar!
   Er is geen empathie voor huurders die woonoverlast melden. Net als de wijkadviseurs is er alleen maar empathie voor huurders die bij de instanties lopen waarmee de verhuurder en de gemeente samenwerkt. In de gestoorde beleving van deze mensen zijn hun kwetsbaar en andere burgers niet!
   Het is nagenoeg onmogelijk om een klacht in te dienen bij desbetreffende woningbouwcorporatie over de wijkadviseurs en dit niet integere onderzoeksbureau. Bij het bureau zelf kan het niet.

   meer dan een maand geleden
  • Monki
   meer dan een maand geleden

   Nu komt het meest bizarre . De huurders die opkomen voor hun recht op woongenot houden zich doorgaans precies aan alle richtlijnen over woonoverlast die op de website staan van desbetreffende woningbouwcorporatie . Bijvoorbeeld de overlastgever fatsoenlijk aanspreken, een oplossing bedenken, andere omwonenden vragen of dat ze ook last hebben e.d). Omdat asocialen de richtlijnen niet kennen of er moeite mee hebben (ze hebben geen grenzen en willen die niet krijgen) wordt het de huurders die uiteindelijk de woonoverlast gaan melden, kwalijk genomen door de woningbouwcorporatie dat ze zich aan hun eigen richtlijnen houden! Bizar! Want ja, de zielige overlastveroorzakers lijden onder de melding. In plaats van dat er uitgelegd wordt aan hen dat het zo hoort en ze er iets van kunnen leren! Het gaat zo ver bij deze asociale woningbouwcorporatie dat een woonoverlastmelding als het hen uitkomt onder woonoverlast valt. Zij vinden het lastig als een huurder overlast meld en willen er snel en gemakkelijk van af.
   En ondanks dat het een feit is dat helaas het aantal asociale huurders die woonoverlast geven bij sociale huur toeneemt, wordt het huurders die er al jarenlang wonen en over meerdere huurders overlast hebben gemeld erg vervelend gevonden. Er moet dan met hen iets aan de hand zijn. Onzin. Het is een FEIT dat er nou eenmaal bij sociale huur meer woonoverlast is. Dat vind ik niet gek want er wordt jarenlang amper opgetreden!
   Alles wat de overlastmelder zegt of doet wordt doelbewust verkeerd uitgelegd en geïnterpreteerd en verdraaid door de wijkadviseur. De melder kan niets goed doen en wordt expres in het verkeerde hokje geduwd. Er wordt aan karaktermoord gedaan! De wijkadviseur heeft vooroordelen over de woonoverlastmelder, oordeelt en veroordeeld. Saillant is dat de wijkadviseur alleen maar in gesprek gaat met degene waarover is gemeld en GEEN kennis wilt maken met degene die de woonoverlast heeft gemeld. Er worden wel onbehoorlijke brieven geschreven door de wijkadviseur naar de woonoverlastmelder. Het favoriete motto van de narcistische woningbouwcorporatie is: “Leven en laten Leven” . Dat zou passend zijn als de overlast normale leefgeluiden zouden zijn. Dat was het niet! Dat is het favoriete motto dat al jaren door deze Nijmeegse asociale woningbouwcorporatie wordt verstuurd aan huurders die ernstige structurele woonoverlast hebben. Ook als de wijkadviseur uit het woonoverlastlogboek weet dat diegene net uit het ziekenhuis komt, of weduwe is of kanker heeft gehad of zo. “Leven en laten leven” is het favoriete motto bij ernstige structurele woonoverlast die door hen glashard wordt ontkend. De normen en waarden van de wijkadviseur zijn ver te zoeken! Want deze woningbouwcorporatie neemt hun wettelijke verplichte inspanningsverplichting structureel niet serieus en kan niet toegeven. Het is zelfs voorgekomen dat de inhoud van de logboeken van meerdere direct omwonenden glashard wordt ontkend door deze woningbouwcorporatie. Gewetenloos!
   Het is mensonterend hoe deze woningbouwcorporatie jarenlang huurders behandeld die lijden onder ernstige woonoverlast. Al jarenlang zijn er gemeenteraadsleden ervan op de hoogte. Er veranderd niets! De slachtoffers van ernstige structurele woonoverlast krijgen in Nijmegen geen stem. Ik hoop dat er een meldpunt gaat komen! En dat burgers aangifte kunnen gaan doen van het psychische geweld (Victim blaming, gashlighting, de boel omdraaien of verdraaien, glasharde leugens in brieven schrijven, dreigen) dat toegepast wordt door wijkadviseurs. De woonoverlast veroorzakers horen hard aangepakt te worden. De wijkadviseurs zijn juist bikkelhard tegen de slachtoffers van ernstige structurele woonoverlast. Feitelijk hebben ze dezelfde afschuwelijke trekken als de woonoverlastveroorzakers. Die liegen ook, draaien ook,. De persoonlijk persoonlijkheidsstructuur van de woonoverlastveroorzaker en de wijkadviseur heeft nog al veel overeenkomsten.
   Deskundigen lezen de onbehoorlijke brieven van deze wijkadviseurs en vinden net als ik dat alleen maar mensen die geen geweten hebben die functie zo kunnen uitvoeren!
   Het bureau Leijten en van Hoek interesseert dit allemaal geen bal. Ze werken samen met deze wijkadviseurs, doen in opdracht van hen hun amateuristische onderzoeken, waaruit vervolgens de wijkadviseurs de conclusie trekken waarmee ze onder hun wettelijk inspanningsverplichting om woonoverlast tegen te gaan proberen uit te komen. Allen liggen er echt niet van wakker, hoe verwoestend het effect van ernstige structurele woonoverlast is op leven van een huurder en indirect op zijn familie.(werk, financiën, relaties, familie e.d.). Deze mensen willen helemaal niet weten hoe verwoestend woonoverlast is! En ook niet hoe traumatisch het psychisch geweld is wat door wijkadviseurs wordt toegepast.

   Het psychische geweld wat toegepast wordt door de wijkadviseur bij huurders die opkomen voor hun recht op woongenot is zeer traumatisch om te moeten meemaken. En valt onder narcistische mishandeling.
   Vindt maar eens een advocaat die er echt voor gaat om voor je recht op te komen.

   Mochten mensen die hiermee in Nijmegen te maken krijgen dit lezen dan adviseer ik ze om naar het juridisch loket te gaan en het maatschappelijk werk. Dan tref je misschien een maatschappelijk werkende die de onbehoorlijke brieven die wijkadviseurs versturen aan huurders kennen. En ook kotsmisselijk wordt van het ongepaste favoriete motto van deze asociale verhuurder. Er kunnen niet genoeg signalen afgegeven worden bij maatschappelijk werk over deze asociale woningbouwcorporatie. De onbehoorlijke brieven die aan huurders worden gestuurd, de onwelwillendheid om woonoverlast tegen te gaan en aan te tonen is daar bekend.

   meer dan een maand geleden
  • Monki
   meer dan een maand geleden

   Ik heb een gesprek gehad met Paul van Hoek en aardig wat huurders gesproken die ook een leefbaarheidsonderzoek hebben gehad wat uitgevoerd werd door dit amateuristische onderzoeksbureau en waarvan sommigen al jarenlang t.g.v ernstige structurele woonoverlast OVERLEVEN in plaats van leven in hun woning! Vandaar dat het favoriete motto van desbetreffende woningbouwcorporatie “Leven en laten leven”, zo hard binnenkort hij huurders die lijden onder ernstige structurele woonoverlast en dat durven te melden. Want asocialen mogen doen waar ze zin in hebben en LEVEN. Degene die last van hun hebben die moeten zich aanpassen aan hen, hun huis bijvoorbeeld uitvluchten voor hen, elders een slaapplek zoeken, ze kunnen niet meer functioneren op hun werk omdat ze gezondheidsschade krijgen t.g.v. de woonoverlast en ze raken compleet uitgeput door ernstige structurele woonoverlast, oude verwerkte trauma s worden getriggerd en komen onnodig omhoog, en als de woonoverlast maar lang genoeg duurt kunnen ze zelfs het contact met zichzelf verliezen.
   Een paar uurtjes per nacht kunnen slapen maandenlang omdat iedere nacht met kabaal gehoerd en gesnoerd moet worden en tevens gedeald in de directe omgeving maakt ieder mens gek!

   Deze huurders, de daadwerkelijke slachtoffers, mogen NIET LEVEN in hun huis, ze moeten OVERLEVEN en de asocialen mogen LEVEN. En naast woonoverlast geven ook hun directe omgeving vervuilen. Geen enkele regel of wet geld voor hen!

   Een woning hoort een plek te zijn waar men zich veilig voelt en kan ontspannen bij thuiskomst en kan slapen. Dat is essentieel voor andere leefgebieden die er naast een dak boven je hoofd er zijn. Die plek is vele huurders door deze woningbouwcorporatie NIET gegund. Eigenlijk zijn ze THUISLOOS.

   De normen en waarden van de wijkadviseurs van desbetreffende woningbouwcorporatie zijn VER te zoeken net als die van de asocialen die door hen worden ondersteunt (soort zoekt soort). Ik heb bijvoorbeeld schriftelijke reacties van een asociale huurder door meerdere professionele deskundigen laten lezen en ze vonden, net als ik, het hondsbrutaal, gemeen en asociaal. Echter de wijkadviseurs van desbetreffende woningbouwcorporatie vond het normale gezonde communicatie! Bizar!
   En na 22.00 u mag er iedere nacht net zoveel lawaai gemaakt worden tot 06.00 u door de asocialen als de asocialen willen van de wijkadviseurs. Daar moesten direct omwonenden die woonoverlast melden respect voor hebben, het omgekeerde lawaaierige nachtritme waarbij er talloze bezoekers ontvangen werden.

   Dat de LIGGING van de woning een grote rol speelt in het ervaren van woonoverlast evenals bouwconstructie wilt deze woningbouwcorporatie niet weten. Onder of boven iemand wonen is anders dan er naast met een massieve draagmuur i.p.v. betonnen plaatje! Bizar dat zo iets ESSENTIEELS als de ligging van de woning/het appartement niet meetelt.

   Er is maar 1 burgemeester in dit land die zag dat het omgekeerd is en dat is burgemeester van der Laan, Hij vond dat het in zijn stad tijd werd dat de daadwerkelijke slachtoffers van treiterij en woonoverlast ondersteund horen te worden! In plaats van de dader. Dat er een einde gemaakt moet worden aan de omgekeerde wereld. Dat de samenleving er niet mee gebaat is dat sociale burgers moeten verhuizen of overleven voor asocialen. Het draagt bij aan het vervagen aan normen en waarden en verregaande verloedering van wijken. (Zie: Treiteraanpak: voorbeeld van werkend beleid). Die burgemeester is dood!

   Het lijkt alsof rationele Paul van Hoek innerlijke rust heeft. Dat is een misvatting. Hij is niet in staat om vanuit centrering contact te maken met huurders die in overarousal zitten omdat ze bijvoorbeeld maandenlang geen nachtrust hebben, zich niet veilig meer voelen in hun huis, overprikkeld of gefrustreerd zijn en niet meer in staat zijn om op een normale manier te praten over de jarenlange woonoverlast veroorzaakt door meerdere huurders en waarvan de gevolgen tot hun dood doorwerken zoals bijvoorbeeld niet meer kunnen werken t.g.v. woonoverlast waardoor minder pensioenopbouw ).
   En de woonoverlast veroorzakers zijn of werden niet voor niets cliënt bij instanties zoals de reclassering, Veilig Thuis, RIBW, Pluryn, e.d). En krijgen voorkeursbehandelingen. En wordt er gedaan alsof er met de woonoverlastmelder iets aan de hand is!
   Plaats de woonoverlastveroorzakers, die cliënten bij elkaar in een wijk zodat andere er geen last van hebben en kunnen blijven leven en werken. Bouw een soort rood dorp voor hen met toezicht! Dan wordt gelijk duidelijk welke medewerkers van de woningbouwcorporatie en ambtenaren (betaalde) seks met hen hebben of, net als de andere talloze nachtelijke bezoekers, een plastic zak met inhoud komen scoren. Ja, het riekt naar corruptie, onderwereld.

   Echter op basis van een gesprek van maar 1 uur per huurder mag Paul van Hoek een rapport schrijven over huurders die hij listig bevraagd terwijl de context is dat de woonoverlastmelders er compleet doorheen zitten tgv van structurele woonoverlast.
   Zijn mening is doorslaggevend en heeft VERSTREKKENDE GEVOLGEN voor deze huurders en hun familie en vrienden. En werkt suïcide in de hand. Er komt een dag dat het genoeg is om je hele leven alleen maar te moeten overleven. Om nooit gehoord en gezien te worden. En vaak je recht niet te kunnen halen of te krijgen. Altijd maar weer onderdrukt te worden. Er komt een dag dat de koek op raakt! Dat het genoeg is geweest. Incasseren kun je leren, op een geven moment houdt het op! Om altijd maar weer onderaan de ladder te moeten staan, er niet toe doet en als een hond behandeld te worden. Het bezoek van Paul van Hoek was voor mij letterlijk om van te kotsen!

   De huurders die woonoverlast melden worden NIET door Paul van Hoek gezien en gehoord! Dat hadden huurders die zich niet serieus genomen voelen door de wijkadviseurs van desbetreffende asociale woningbouwcorporatie nou juist zo gehoopt! Dat er eindelijk iemand naar hen zou luisteren, hen wel serieus zou nemen over alles wat ze in hun woning (naast privé) hebben meegemaakt. En wat de afschuwelijke gevolgen daarvan tot hun dood zijn op andere leefgebieden.

   Echter Paul van Hoek is er niet voor hen en kan NIET werkelijk luisteren! Hij zal ook niet, zodra hij merkt dat een huurder het gesprek niet aankan, voor een andere setting kiezen door bijvoorbeeld te gaan wandelen met de huurder. Nee, het moet snel en op zijn enige manier door aan tafel met zijn pen en kladblok, waarbij hij tactisch niet tegenover de huurder gaat zitten doch een stoel verderop, en met bevragen begint waarbij talloze gesprekstechnieken worden gebruikt om maar Informatie los te peuteren die door de woningbouwcorporatie TEGEN desbetreffende huurder kan worden gebruikt! De informatie die nou juist in beeld brengt waarom desbetreffende huurder over meerdere huurders melding deed, hoe ernstig de woonoverlast is, en het lijden van de overlastmelders en bepaalde relevante chronische ziekten, komt NIET aanbod. Wat gunstig zou kunnen zijn om op te komen voor het recht op woongenot mag niet belicht worden! Ook niet door Paul van Hoek. Er worden alleen maar vragen gesteld door hem waarmee de wijkadviseur ervoor kan zorgen dat desbetreffende huurder, die woonoverlast meld, niet kan opkomen voor zijn recht op woongenot. Dat is zijn opdracht!

   Zijn opdracht is dus ervoor te zorgen dat woonoverlast melders NIET voor hun recht op woongenot kunnen opkomen! En er voor te zorgen dat ze vertrekken naar een dorp.

   Daarom bevraagd hij tevens de huurders waarover woonoverlast is gemeld over de woonoverlastmelders zodat wat deze woonoverlastveroorzakers vertellen (glasharde leugens) TEGEN de huurder gebruikt kan worden door de wijkadviseur (die zijn amateuristische onderzoeksrapport krijgt), en opkomt voor zijn recht op woongenot. Dat zijn glasharde leugens zoals bijvoorbeeld expres vertellen dat de huurder die woonoverlast meld heel vaak aanbelt om over woonoverlast te praten terwijl het incidenteel was en exact volgens de regels van de woningbouwcorporatie. En dus normaal gezond gedrag!
   Er is daarbij geen sprake van hoor en wederhoor! Dus er wordt niet nagevraagd aan de huurder of dat wat andere huurders beweren eigenlijk wel waar is. Of dat allemaal niet wat genuanceerder ligt. De informatie die TEGEN de huurder die opkomt voor zijn recht op woongenot gebruikt kan worden is de waarheid. Onethisch!

   Informatie die voor huurders die woonoverlast melden gunstig is om voor zijn recht op te komen daar wordt door Paul van Hoek NIET naar gevraagd! Alles is er op gericht om ernstige woonoverlast NIET aan te tonen en middels psychisch geweld m.b.v. de onderzoeksrapporten van deze heren er alles aan te doen dat een woonoverlastmelder niet kan opkomen voor zijn recht op woongenot. Dat er geen rechtszaak komt en deze huurders nog verder er aan onderdoor gaan. Niet meer en niet minder!

   Dus opdoeken dit amateuristische gewetenloze onderzoeksbureau Leijten en van Hoek.

   Enkel het PERSPECTIEF van de woonoverlastveroorzaker wordt aangenomen door zowel de wijkadviseurs als bureau van Leijten en van Hoek! Dat zijn zielige kwetsbare huurders. Wat een onzin!

   Tussen de woonoverlastmelders zitten huurders bij die een bewogen leven hebben en die op zeer complexe meervoudige wijze niet westers zijn getraumatiseerd. Waarvan alleen maar hun huisarts en degene die hen heeft behandeld alles weet. (En ook zo hoort te blijven). En die niet bij de instanties van de gemeente cliënt zijn, niet labiel zijn en prima kunnen werken (mits ze nachtrust hebben en niet met triggers zoals intimidatie van andere huurders te maken krijgen, structurele nachtrustverstoringen, of criminaliteit in hun directe omgeving) en waarvoor het helemaal niet goed is om hun heftige complexe verleden te moeten oprakelen tegen over een wildvreemde vent die in je huis komt met een kladblok en je het hemd van je lijf vraagt in opdracht van een asociale woningbouwcorporatie. Het is voor deze huurders NIET goed om alles weer te moeten oprakelen in de hoop serieus genomen te worden! Daar komt bij dat het zo veel ellende en complex is dat na zelfs 10 gesprekken Paul van Hoek nog lang niet alles weet! Het gaat tevens hem en de woningbouwcorporatie helemaal niets aan! En het is niet relevant! En hij wilt het ook helemaal niet weten want enkel het perspectief van de huurder die daadwerkelijk woonoverlast veroorzaakt wordt door hem aangenomen. En hij laat zich net zo vaak manipuleren door de daadwerkelijke woonoverlastveroorzaker als hun willen!

   Ik zal een voorbeeld geven van een burger die net zo kwetsbaar is als de cliënten van de instanties waarmee deze asociale woningbouwcorporatie tonnen subsidie voor krijgt van ons belastinggeld.

   Het betreft een generatiegenoot van Paul van Hoek die net als hij praktijdondersteuner in een huisartsenpraktijk is. Echter i.t.t. hem al minstens 30 jaar lang. Zij is in een ouderwets gezin opgegroeid en is incestslachtoffer. Kortom ervaringsdeskundige op bepaalde gebieden. Zij heeft haar trauma s verwerkt en functioneert bovengemiddeld goed. Ze heeft bij patiënten die ze spreekt een en ander veel eerder door dan haar collega’s ala Paul van Hoek. Dingen die anderen helemaal niet doorzien.
   Die dame functioneert prima echter als zij ook met structurele woonoverlast te maken krijgt en haar nachtrust verstoord wordt, ze met intimidatie te maken krijgt in haar directe omgeving, omwonenden structureel zonder haar toestemming op haar erf komen. Er talloze dealers hun voorraad komen halen vlakbij haar huis en dat maar lang genoeg duurt dan kan deze stabiele sterke persoonlijkheid een terugval krijgen en haar allang verwerkte trauma’s allemaal omhoog komen!
   Zelfs als iemand geen heftig verleden heeft en tokkies naast zich krijgt te wonen kan het leven verwoest worden tgv structurele ernstige woonoverlast. Zoals bij een ambtenaar van de gemeente Nijmegen is gebeurd. Ze kon door de woonoverlast veroorzaakt door de tokkies die naast haar kwamen wonen niet meer goed functioneren op haar werk en is van ellende vervroegd met pensioen is gegaan. Dat is geen vrije keuze!

   Iedere burger in dit land is kwetsbaar! Is dat nu duidelijk?

   Grote onzin dat in Nijmegen alleen maar cliënten van de instanties waarmee de woningbouwcorporatie sociale huur en de gemeente samenwerkt. Er zijn talloze burgers die door slechte ervaringen niets met deze instanties te maken willen hebben! Ze lopen onbehandeld rond of zoeken hulp bij professionals die een particuliere (groeps)praktijk hebben op het gebied van generalistische basis GGZ of specialistische GGZ of alternatieve hulpverlening.
   Een aanzienlijk deel van deze hulpverleners hebben bij de instanties gewerkt en zagen dat het er vaak een puinhoop was en kozen om ethische redenen om voor zichzelf een praktijk te te beginnen eventueel samen met andere collega hulpverleners.
   En ze zouden het gewetenloze beleid van desbetreffende woningbouwcorporatie in de functie van wijkadviseur of beleidsadviseur leefbaarheid ook niet kunnen en willen uitvoeren!

   Als een huurder zijn directe omgeving iedere nacht terroriseert dan kan dat simpel aangetoond worden door het plaatsen van geluidsopname apparatuur door de verhuurder zoals dat in Nijmegen gebruikelijk is bij burgers die een koopwoning hebben. Dat hoorde deze woningbouwcorporatie te doen! Het verzuimen daarvan wordt zoals het narcisten betaamd niet toegegeven.

   Geld verspillen aan dit onderzoeksbureau, dat overigens alle huurders met hun huur betalen, wordt bewust gedaan omdat ze weten dat de zwartmakerij (glasharde leugens vertellen aan Paul van Hoek) over huurders die opkomen voor hun recht op woongenot kunnen gebruiken om woonoverlastmelders te onderdrukken.

   Door alle betrokkenen wordt alleen maar de kant van het verhaal van de degene die daadwerkelijk ernstig woonoverlast geeft en waarover woonoverlast is gemeld, soms zelfs door meerdere huurders, interessant gevonden.
   De kant van het verhaal van de huurders die de woonoverlast durven te melden is niet interessant.

   Door het inschakelen van het niet integere bureau van Leijten en van Hoek wordt gesuggereerd dat de kant van het verhaal van de woonoverlastmelder wel belangrijk gevonden wordt! Ze komen maar een uur op bezoek bij hen. Dat deze heren middels sluwe gesprekstechnieken (die een gemiddeld rechercheur Politie Nederland niet eens beheerst) in feite deze huurders ook geen stem geven moet onbekend blijven.
   Deze heren informeren zoals eerder aangegeven enkel naar zaken die de woningbouwcorporatie TEGEN de woonoverlastmelder kunnen gebruiken.

   Daar werkt overigens de Gelderlander ook aan mee! Er is alleen maar media aandacht voor de projecten van deze woningbouwcorporatie in samenwerking met de hulpverleningsinstanties waarmee zij en de gemeente Nijmegen samenwerken! Er is GEEN media aandacht voor de slachtoffers van de structurele woonoverlast die veroorzaakt wordt door een aanzienlijk deel van deze cliënten en de gewetenloze, traumatische wijze waarop deze woningbouwcorporatie woonoverlastmelders behandeld middels psychisch geweld.

   Van alle kanten worden de huurders die opkomen voor hun recht op woongenot monddood gemaakt, ook door de heren van Leijten en van Hoek!

   Het inschakelen van bureau van Leijten en van Hoek door de asociale woningbouwcorporatie die woningen in Nijmegen en Wijchen verhuurd is puur een JURIDISCHE TRUC!

   Het moet anderen laten denken dat ze aan hun wettelijke inspanningsverplichting hebben voldaan om woonoverlast tegen te gaan. De stappen die de wijkadviseurs hoorden te zetten om woonoverlast aan te tonen en daarmee tegen te gaan worden verzwegen.

   En de samenwerking met de wijkagent verloopt lang niet zoals het hoort.

   Van Hoek herkent hoogbegaafdheid niet en noemt snelle denkers/praters associatief omdat zijn IQ veel te laag is om hen te kunnen volgen. Een klassieke fout van mensen die geen kennis hebben van hoogbegaafdheid!

   Hij schrijft zijn amateuristische bevinding wel in zijn rapport en wordt daarmee serieus genomen. Dat is een slechte zaak!

   Hoogbegaafde huurders verhoogd associatief noemen omdat hij te dom is!

   Wat ook een zeer slechte zaak is, is dat dit alles allemaal gebeurd op basis van maar 1 gesprek!

   De vooringenomenheid, vooroordelen en het veroordelen over mij van de wijkadviseurs, beleidsmedewerker leefbaarheid en Paul van Hoek druipt er van af.

   Ze worden niet graag met zichzelf geconfronteerd en staan niet open voor feedback.

   Wetenschappers kennen de onderzoeken die door desbetreffende woningbouwcorporatie worden uitgevoerd of in opdracht door bureau van Leijten en van Hoek. Ik heb daar onderzoek naar gedaan!

   De conclusie is UNANIEM dat de onderzoeken WAARDELOOS zijn!

   En dan zijn er wijkadviseurs die deze waardeloze onderzoeken inlezen en o.a. daar middels Cherrypicking hun kromme conclusie uit trekken. En in hun onbehoorlijke brieven zitten te bluffen dat het allemaal zo goed onderzocht is en niet de daadwerkelijke woonoverlastveroorzaker het probleem is maar degene die het durft te melden.

   Hun schrijfstijl is suggestief waardoor de huurder die opkomt voor zijn recht op woongenot zou kunnen gaan denken dat het leefbaarheidsonderzoek de mening van alle huurders betreft, wat helemaal niet zo is, en dat degene die wel bevraagd zijn door de heren van dit bureau allemaal zich tegen de woonoverlastmelders keren. Vreemde conclusie want zoals ik eerder vermeld heb. Ik heb onderzoek gedaan naar het leefbaarheidonderzoek uitgevoerd door van Leijten en van Hoek en ben OOK huurders gaan bevragen! En velen hadden net als ik ook aangegeven bij van Hoek dat ze vinden dat deze woningbouwcorporatie hun wettelijke verplichte inspanningsverplichting om woonoverlast tegen te gaan niet na komt. En dat de woonoverlastmelder helemaal geen woonoverlast geeft. De wijkadviseur, die aan Cherrypicking doet kiest voor de uitlatingen van enkele huurders die zich tegen van Hoek negatief hebben uitgelaten. Dat zijn juist de mensen waarover ik (en anderen) melding deed. Hun leugens komt de wijkadviseur goed uit.
   Het psychische geweld van haar gaat zo ver dat ze niet alleen een huurder die lijdt onder ernstige woonoverlast wilt wijs maken dat andere huurders moeite met haar hebben. Nee, ze probeerde ook mij wijs te maken dat de hele buurt problemen heeft met degene die woonoverlast durft te melden en van Leijten en van Hoek een buurtonderzoek zouden hebben gedaan. Wat helemaal niet zo is omdat ik na MIJN onderzoek de buurt heb bevraagt en van Hoek had alleen maar de bewoners van twee aangrenzende eengezinswoningen naast het appartementendeel gesproken. Waarvan bewoners van het ene huis dezelfde mening hadden geuit als ik, dat deze woningbouwcorporatie niet aan hun inspanningsverplichting om woonoverlast tegen te gaan voldoet en de wijkbeheerders en wijkadviseurs SLAP optreden naar asocialen toe. De huurders van de andere eengezinswoning, die asociaal zijn, maakten mij zwart en de wijkadviseur die aan Cherrypicking doet neemt wat hen te zeggen hebben mee in haar kromme conclusie die ze trekt uit het amateuristische leefbaarheidsonderzoek uitgevoerd door deze twee onprofessionele heren. Die aan niemand verantwoording hoeven uit te leggen over hun doen en laten en er een scala aan gesprekstechnieken op na houdt om op een onethische wijze huurders te bevragen. Met als opdracht degene onder hen die opkomen voor hun recht op woongenot de mond te snoeren.
   Die huurders zijn een last voor deze asociale woningbouwcorporatie die niets handhaaft. Zelfs de onderhoudsplicht van de voortuin niet. Dat is al een te grote opgave, Laat staan ernstige structurele woonoverlast. Alles moet kunnen zoals iedere nacht gehoer en gesnoer en gedeal.

   Nogmaals: ze hebben een gelijksoortige zieke persoonlijkheidsstructuur als de woonoverlastveroorzaker en kunnen het met hen erg goed vinden!

   Het gaat zo ver dat de wijkadviseur het vervelend vindt dat ik onderzoek doe naar de “onderzoeken” die door hun worden uitgevoerd en waardoor ik wist dat ze de mening van 1 asociaal gezin een buurtonderzoek durven te noemen.
   En ze wilde gaan voorkomen dat ik onderzoek zou gaan doen naar het leefbaarheidsonderzoek uitgevoerd door Leijten en van Hoek. Door mij in haar onbehoorlijke brieven te gaan verbieden om het over woonoverlast te hebben met omwonenden. Dat zou last zijn terwijl velen juist zich graag ventileren onder elkaar over de inhumane wijze waarop deze woningbouwcorporatie woonoverlast behandeld!

   De wijkadviseur die opklom tot beleidsadviseur wilde mij in haar suggestieve onbehoorlijke brieven verbieden om me te uiten! Het recht op meningsuiting ontnemen. Haar voorganger wilde mij het recht om woonoverlast te melden ontnemen. Van de medewerker die inmiddels beleidsadviseur is mag ik met niemand praten over de wijze waarop hun woningbouwcorporatie met woonoverlast meldingen omgaat. En de onderzoeken van deze heren waarover wordt gedaan alsof ze talloze huurders en omwonenden bevraagd hebben natrekken. Dan zou ik er weleens achter komen dan hun onbehoorlijke suggestieve brieven uit bluffen bestaat! En een rechtszaak met gemak kan winnen!

   Ze doen er alles aan dat er geen klacht wordt ingediend! De toezichthouder, http://www.kcwregionijmegen.nl op deze woningbouwcorporatie mag niet weten dat ze malafide woonoverlastprotocollen hanteren. En aan narcistische mishandeling doen! Zoals op bijvoorbeeld basis van leugens/ aannames die verteld zijn tegen van Hoek door asocialen, beweren dat een huurder waarover nog NOOIT een overlastmelding is gedaan en kenbaar is gemaakt door de verhuurder dat er overlast zou zijn en wat die zogenaamde overlast dan inhoud, ineens ala toeslagenaffaire overlastgever op de verhuurdersverklaring zetten. Op basis van een waardeloos leefbaarheidsonderzoek door deze kerels. Die niet benoemen daarin dat huurders zouden kunnen liegen over een andere huurder tegen hen. Nee die leugens komt allen goed van pas!

   Ik leef in een vrij land en ik praat met wie ik wil en waarover ik wil! Ik heb het volste recht om steun te zoeken bij wijkgenoten die allemaal aan mijn kant staan.

   Die weten dat er iemand is op het kantoor van deze woningbouwcorporatie, waar ik niet voor uitgenodigd werd voor een gesprek nadat ik tevergeefs mijn eerste woonoverlast melding deed, die iets tegen mij heeft !

   Talloze wijkbewoners die mij beter kennen dan de wijkadviseurs en beleidsmedewerker en mij een heel lief mens vinden weten dat ik en andere huurders door deze woningbouwcorporatie als een hond worden behandeld.

   En verschillende van hen zijn een kaarsje voor mij gaan branden nadat hen ter ore kwam dat de toenmalige wijkadviseur die aan machtsmisbruik doet expres woonoverlastgever op de verhuurdersverkkaring ging zetten ala toeslagaffaire van de belastingdienst.

   Want er is over mij nog nooit een woonoverlastmelding gedaan en er is nog nooit een wijkbeheerder of wijkadviseur van deze verhuurder mij komen vertellen dat ik woonoverlast zou geven en wat die dan inhoudt. Ondanks dat ik geen woonoverlast geef en mij ook nooit is kenbaar gemaakt door deze verhuurder werd er door de wijkadviseur die inmiddels beleidsadviseur leefbaarheid is bij deze narcistische woningbouwcorporatie expres een kruisje bij overlastgever gezet op de verhuurdersverkkaring. En dat meent ze te kunnen verdedigen middels het amateuristische leefbaarheidsonderzoek dat uitgevoerd werd door van Leijten en van Hoek en waarin de leugens van enkele huurders over mij staat vermeld zonder na te vragen of dat het eigenlijk wel klopt. Huurders die nog nooit een overlastmelding over mij hebben gedaan echter bewust tegen van Hoek hebben gelogen over mij en dat wordt wel serieus genomen. Zonder enige waarheidsbevinding. Dat de meeste huurders geen problemen met me hebben doet er niet toe. Nee de enkele aso die glashard over mij liegt heeft een stem.

   Gewetenloos.

   Dat allemaal omdat ik een bedreiging vorm omdat ik als ervaringsdeskundige talloze (oud) huurders heb gesproken die ook slecht behandeld werden na woonoverlastmelding door deze woningbouwcorporatie en vind dat dit gewetenloos beleid naar buiten gebracht moet worden.
   Dat er media aandacht moet komen over de deze woningbouwcorporatie die jarenlang huurders die opkomen voor hun recht op woongenot middels psychisch geweld murw maken zodat ze geen klacht kunnen indienen laat staan een rechtszaak meer aan kunnen. De malafide woonoverlast protocollen die deze verhuurder tientallen jaren hanteert waarbij de levens van talloze huurders en indirect hun familie verwoest worden mag niet in de openbaarheid gebracht worden!

   Fijn, dat dit hier wordt geplaatst. Het zijn meestal senioren die op hun rust gesteld zijn en dan een jongvolwassene tussen zich krijgen wonen met voorrang.

   Dat de wanhoop van de woonoverlastmeldingen afdruipt zien de wijkadviseurs niet. Er is geen empathie, ze kunnen en willen niet begrijpen wat structureel gebrek aan nachtrust met je doet.

   Er was helemaal geen woonoverlast! Ze gaan mee in het verhaal van de woonoverlastveroorzaker die hen net zo vaak manipuleert als ze wilt. Zelfs naar maandenlang politieonderzoek die weten wat ze deed wordt het lijden van direct omwonenden glashard ontkend en er een zondebok gezocht zodat ze hun verantwoordelijkheid om iets constructiefs te doen met woonoverlastmeldingen van zich af te schuiven!

   Daar is de lompe narcistische mammoet goed in. Een logge woningbouwcorporatie die in de media beweerd er voor kwetsbare huurders te zijn en daaronder vallen alleen maar de cliënten van de instanties waarmee ze samenwerken en de gemeente ook.

   Er is geen media aandacht voor alle slachtoffers van deze woningbouwcorporatie. En de heren van dit bureau hebben geen enkele betrokkenheid bij huurders die lijden onder ernstige woonoverlast melden.

   Weinig tot geen mensenkennis en hun onderzoeken zijn WAARDELOOS

   meer dan een maand geleden
  • Monki
   meer dan een maand geleden

   Dan doe je toch oordoppen in?

   Ook dat is een misvatting. Oordoppen kunnen helpen tegen een beetje lawaai. Het contactgeluid en luchtgeluid dat ik en andere direct omwonenden moesten aanhoren daar zijn geen oordoppen tegen bestand!

   KNO artsen zullen beamen dat geluid niet alleen via de oren binnenkort, ook via de schedel! En daarom hielpen oordoppen niet tegen het structurele lawaai nacht, na nacht.

   Dan neem je toch een pilletje! Wat een onzin dat huurders die nachtrust verstoring hebben slaappillen moeten innemen omdat een antisociaal persoon iedere nacht muziek draait tot 06.00 u, op hoge haken op laminaat loopt en met knallende deuren de ene na de andere bezoeker ontvangt, keihard rommelt in meubels en hen met een plastic zakje met inhoud laat vertrekken.

   In Nijmegen moeten eerlijke fatsoenlijke mensen zich gaan verdoven, in coma naar bed gaan omdat jongvolwassenen tussen rustig levende senioren worden geplaatst en niet wordt aangepakt? En ze zijn zo begaan met haar? Haar leven en dat van haar familie generatie op generatie is belangrijker dan dat van haar slachtoffers?! Omdat zij cliënt is van de instanties waarmee deze asociale woningbouwcorporatie samenwerkt! Over DISCRIMINATIE gesproken!

   “Wij zijn neutraal”, beweren de wijkbeheerders en wijkadviseurs. Nee, jullie zijn NIET neutraal en bovengenoemd onderzoeksbureau is dat ook NIET.

   meer dan een maand geleden
  • Monki
   meer dan een maand geleden

   De betrokkenheid van de wijkadviseurs bij de jongvolwassene die haar directe omgeving terroriseerde was dermate groot dat een van hen letterlijk in haar brief haar had geciteerd, want wat deze uiterst geraffineerde jonge vrouw zegt is de waarheid. Letterlijk schreven ze haar perspectief op!

   Ook Paul van Hoek die haar net als vele anderen vast en zeker ook erg prachtig vindt, werd door haar om haar vinger gewonden. Gebruik maken van haar looks dat hebben zij en haar moeder, net als manipuleren, al als kleutertje geleerd.

   meer dan een maand geleden
  • Monki
   meer dan een maand geleden

   Al jarenlang krijgen in Nijmegen huurders die lijden onder ernstige woonoverlast en totaal niet serieus worden genomen door deze woningbouwcorporatie brieven met het advies dat als het hen niet bevalt ze maar moeten verhuizen! Alsof een verhuizing niets voorstelt.

   -verhuizen is een life event!
   – er is woningnood waardoor men geen andere woning vind
   – verhuizen kost geld
   – verhuizen geeft meestal een hogere huur
   – vanuit ernstige woonoverlast verhuizen is anders dan op je gemak een andere woning zoeken
   – de samenleving is er niet bij gebaat dat sociale huurders blijven verhuizen voor asociale lui die grenzen horen te krijgen. Hun aantal neemt daartoe bij sociale huur

   Het is van de gekke dat huurders die zich keurig aan alle regels houden niet beschermd worden omdat asocialen moeite met regels hebben, het in hun gestoorde beleving overlast is als je hen netjes vraagt om rekening met je te houden. Deze woningbouwcorporatie sluit iedere keer aan bij de gestoorde beleving van asocialen. Die vinden een overlastmelding over hen lastig. Dat laatste mag geen overlast genoemd worden! Een overlastmelding, overlast gaan noemen omdat een asociaal onopgevoed persoon geen grenzen wilt is bizar! De verhuurder gaat er helemaal in mee! Neemt alleen het perspectief aan van degene waarover woonoverlast is gemeld. Hun slachtoffers kunnen het bekijken!
   Ik had zoals op de website van de woningbouwcorporatie staat mensen aangesproken, dat mocht niet van de wijkadviseur. Ik mocht tevens niet met omwonenden over woonoverlast praten terwijl er juist omwonenden zijn die aangaven dat ik welkom ben bij hen en zodra mijn advocaat hen vraagt om schriftelijk aan de verhuurder kenbaar te maken dat ik geen overlastgever ben, en de boel dus wordt omgedraaid, daaraan mee te werken.
   Het komt er op neer dat de wijkadviseur die inmiddels beleidsmedewerker leefbaarheid is geworden in haar suggestieve onbehoorlijke brieven aan Victim blaming doet en voor mij wilt bepalen wat ik zeg of doe. Facist! Als het aan veel wijkgenoten ligt stap ik hiermee naar de TV.

   Het verloop van de functie wijkadviseur is bij deze asociale woningbouwcorporatie erg hoog. Het begon allemaal toen er een nieuwe wijkadviseur kwam die om voor mij duistere redenen iets tegen me heeft. Sinds haar komst werd ik in een totaal verkeerd hokje gestopt, wat mensen die mij wel goed kennen en mijzelf, in het diepst van hun/mijn ziel kwetst. Want alles wat ik zeg of doe wordt verkeerd geïnterpreteerd en uitgelegd, verdraaid of uit de context geplaatst. Het is nooit goed! Van begin af aan had ze iets tegen me en haar opvolger nam het stokje over en is minstens zo erg, doet aan Victim blaming en karaktermoord.

   De eerste wijkadviseur waarmee ik te maken had, heeft een vele betere uitstraling dan hen. Deed weliswaar ook aan de omgekeerde wereld echter zij merkte aan mijn meldingen dat ik wanhopig werd en het zwaar had. En deed daar naar mij toe iets mee!

   Saillant detail is dat de wijkadviseurs van deze asociale woningbouwcorporatie alleen maar kennis willen maken met degene waarover een overlastmelding is gedaan. En niet met degene die heeft gemeld!

   Hun kant van het verhaal willen ze niet eens horen! Als je het voor elkaar krijgt dat ze wel met je kennis willen gaan maken dan hebben ze een vijandige attitude. Het maakt niet uit wat ik zeg, het is nooit goed en wordt totaal verkeerd uitgelegd. Laat staan deniers genomen. En de directeur wordt afgeschermd door hen, die gewetenloze man krijg je niet te spreken.

   meer dan een maand geleden
  • Max Pay
   meer dan een maand geleden

   Hallo Rajesh en Monki. Ik heb er lang over nagedacht of ik wel moet reageren op deze posts. Dit omdat ik (misschien gelukkig) geen ervaring heb met het genoemde bureaus en de problemen.

   We hebben in Nederland woningnood en die is voorlopig ook niet zomaar over. Er zijn enorm veel groeperingen die schreeuwen om voorrang, spoed en urgentie. Denk dan aan studenten, statushouders en groepen met bijzondere behoeften (waar ik U even onder schaar). Wat dacht u van gehandicapten, blinden, doven, echtscheidingen, faillissementen van mensen, grote schulden, verslavingen, psychische aandoeningen enz. Dat bedoel ik NIET negatief en ik heb niets tegen welke groep dan ook! Er zijn dus op dit moment, naast een zeer beperkte crisisopvang, geen woningen / kamers of andere woonruimte beschikbaar. En al heb je nog zoveel urgentie, het is er niet.

   Wat is nu mijn punt? Uw situatie is schrijnend en voor een buitenstaander als ik, te triest voor woorden. Het is een inkijkje in een wereld waar de meesten van de lezers mogelijk geen weet van hadden en dat is goed. Dat gezegd, uw problemen zijn niet op te lossen door mij of iemand uit dit forum. Daarnaast denk ik dat de discussie, zo die zich hier verder ontwikkelt, misschien meer iets is voor een Facebook groep? Hoe dan ook, ik wens u veel sterkte.

   meer dan een maand geleden
  • Monki
   meer dan een maand geleden

   Bedankt voor het lezen! Ik ben erg blij dat ik een dak boven mijn hoofd heb!

   Een goede nachtrust is GEEN bijzondere behoefte doch basaal!

   Vandaar dat er na 22.00 u in talloze gemeentes geen herrie gemaakt mag worden!

   Wat kan het verwoestende effect van ernstige structurele woonoverlast zijn? Ik ken huurders die gezondheidsschade kregen, waarvan chronische ziekten erger werden, die compleet uitgeput raakten, angstig, overspannen, niet meer konden functioneren op hun werk, geen nieuw arbeidscontract meer kregen, geen mantelzorg meer konden verlenen, in armoede moeten leven. Enzovoorts.
   Wat denk je van werkgevers die ziektegeld moeten doorbetalen! Ook bij werkgevers, die personeel hebben die huurder zijn van deze woningbouwcorporatie en woonoverlast kregen en daarvan ziek werden, heeft deze verhuurder een slechte naam!
   Alles wat u opsomt, echtscheiding, faillissement, schulden, verslavingen, psychisch problemen et cetera is mij al jarenlang bekend. Het is zelfs zo dat het doorgaans een combinatie daarvan is!

   Het hoort niet dat deze mensen een ander ernstig schaden en uit het arbeidsproces doet belanden. En dat deze woonoverlastveroorzakers ook nog eens middels woonfraude of criminaliteit zwart bijverdienen! Daar zijn ze klaarblijkelijk niet te kwetsbaar voor!

   Burgers die graag op een normale manier hun inkomen willen vergaren horen geen last van hen te krijgen!

   Wat dacht je van minder rijke landen?

   Daar worden deze doelgroepen in een hokje gestopt. Onder de deur zit geen spleet doch 10 cm aan ruimte. Daar wordt iedere dag een bordje eten en flesje water onder geschoven. Dat was het. Zo wordt daar omgegaan met mensen die iets mankeren!

   In die landen bestaat er niet eens sociale huur.

   Ik laat mijn goede naam niet besmeuren omwille van een snotaap die jarenlang in instellingen zat en kort nadat ze voorrang kreeg op een sociale huurwoning weloverwogen zwart ging bijverdienen en daarbij haar directe omgeving terroriseert.

   Dat noem ik MISBRUIK maken van de mogelijkheden bemiddeling en urgentie. Niet alleen door potentiële huurders wordt daarvan gretig misbruik gemaakt (ze willen graag een tuin, een extra kamer of zo). Ook medewerkers van woningbouwcorporaties misbruiken die mogelijkheid om bekenden (vriendjespolitiek) voorrang te verlenen op een sociale huurwoning! Dat heet corruptie!

   Iedere sociale huurwoning die verhuurd wordt hoort linksonder bij http://www.entree.nu Algemene Verantwoording wettelijk verplicht vermeld te worden. Daar kan eenieder zien zien of dat een woning via meettijd, indicatie, bemiddeling, loterij of urgentie is verhuurd.

   Naarmate de woningnood toeneemt valt het steeds meer woningzoekenden op bij Algemene Verantwoording dat er vrijgekomen sociale huurwoningen niet in de lijst Algemene Verantwoording staan vermeld na intrek nieuwe huurder! Dat betekent volgens talloze woningzoekenden die dat opvalt, dat die woningen op corrupte wijze zijn verhuurd! Talloze woningzoekenden scrollen wekelijks meermaals bij Algemene Verantwoording om te zien op welke manier bepaalde vrijgekomen sociale huurwoningen werden verhuurd. Er zijn in Nijmegen geen krakersrellen. De oorlog is minstens zo erg doch wordt anders gespeeld. De corruptie gaat naar buiten komen!

   meer dan een maand geleden
   • Monki
    meer dan een maand geleden

    Ik heb het dus over leegstaande sociale huurwoningen die niet via http://www.entree.nu te huur aangeboden werden. Dan zou men ervan uit mogen gaan dat die woningen via bemiddeling verhuurd werden. Die komen namelijk bij http://www.entree.nu te huur te staan. Echter bij Algemene Verantwoording komen ze ook niet te staan wat wettelijk verplicht is!

    Dan krijgen ook nog eens bij juist die sociale huurwoningen toevallig direct omwonenden en burgers die nachts hun hond uit laten vermoedens van (thuis) prostitutie zonder vergunning en dealen?

    Onderwereld zit overal, ze hebben hun mannetjes en vrouwtjes bij sociale woningbouwcorporaties, bij de gemeente en ook bij de politie.
    Ze doen maar wat ze niet laten kunnen, laat onschuldige burgers met rust!

    meer dan een maand geleden
   • Max Pay
    meer dan een maand geleden

    Hallo Monki. Ik heb nogmaals al uw berichten eens goed nagelezen. Even los van de geluidsoverlast problematiek waarover u op dit forum diverse post’s kunt nalezen. Ik haal uit uw berichten dat u eigenlijk zware beschuldigingen uit tegen alle instanties in Nijmegen die iets te maken hebben met het toewijzen van sociale woningen. Deze beschuldigingen zijn ook nog eens zeer ernstig zoals, onder andere, ambtelijke corruptie, bevorderen van prostitutie en drugs handel. Dan lees ik nog machtsmisbruik, incompetentie, discriminatie enzovoort. Ik neem aan dat u daar allemaal keiharde, onweerlegbare en juridisch houdbare bewijzen voor heeft? Een aanklacht wegens smaad ligt zo op de loer. Ook “meningen” kunnen te ver gaan zoals u tegenwoordig regelmatig in het nieuws kunt zien.

    Daarnaast zijn er blijkbaar een aantal kennissen / vrienden en familieleden van u die het allemaal (volgens u) veel beter kunnen. Misschien moeten die dan eens solliciteren bij een van de gewraakte instellingen? Of kunnen die zich aansluiten bij een politieke partij en via die weg hun grote kennis van de problematiek inzetten voor het publiek? Of als vrijwilliger mensen de weg wijzen?

    Ik probeer mij voor te stellen wat ik in uw situatie zou doen en dan is mijn conclusie dat ik alles op alles zou zetten om uit Nijmegen te vertrekken. Als de helft van wat u schrijft over de diverse instanties en omstandigheden waar is dan wil je daar toch helemaal niet wonen? Uw antwoord zal beginnen met “ja maar….” of “u heeft een dak boven uw hoofd dus….”. Prima, mijn dak is ook niet vanzelf aan komen waaien.

    Ten slotte, het “complottheorie gehalte” van uw berichten wordt mij hoog. Om die reden zal ik mij verder van commentaar onthouden.

    meer dan een maand geleden
   • Monki
    meer dan een maand geleden

    Ik doe niet aan complottheorieën en vind u naief! En wat in Nijmegen speelt, gebeurd in heel Nederland!
    Regelmatig wordt er gesjoemeld met sociale huurwoningen.
    Het is een feit dat cliënten uit instellingen die zelfstandig gaan wonen dat meestal niet kunnen. Dat het meermaals fout gaat ! Ga zelf online maar eens zoeken naar gedegen artikelen daarover en ook op de radio zijn daar deskundigen over aan het woord geweest.
    Heb je eigenlijk wel de moeite genomen om het artikel wat ik benoem over Treiteraanpak te lezen? 30 jaar geleden kwam het al op TV! Bij de nationale omroep die door mij geen staatsomroep wordt genoemd!

    Ik heb heel veel informatie uit de eerste hand van de criminelen, urgenten, prostituees, hulpverleners enzovoorts zelf ! En ook van de politie echter wel binnen de wet!

    Als wij hadden gewild was er in de kranten aandacht voor ons. Er zijn vorig jaar in Nijmegen dealersnetwerken opgerold. Dat is een feit! Google maar ff. De leden daarvan wonen in sociale huurwoningen en geven overlast. Het OM. heeft het te druk om allen te vervolgen.
    Als u denkt dat u met een whappie te maken heeft dan moet je dat doen jonge.

    Talloze onderzoeken van o.a. politie Nederland of uitgevoerd door wetenschappers (dus niet van Leijten en van Hoek) in opdracht van de politie staan online.

    Het is NIET mijn taak om dit alles aan te tonen. Daar ligt mogelijk een taak van (onderzoeks) journalisten. Die kunnen dan weer ernstig bedreigd worden…

    Burgers mogen weten dat de politie met een onderzoek is begonnen!

    meer dan een maand geleden
   • Monki
    meer dan een maand geleden

    Velen leven net als ik met open oog! We bemoeien ons er niet mee zolang we er geen last van hebben en ons gezin met rust gelaten wordt!

    Lees het artikel in de krant over Liesje, ze was slachten een groepsverkrachting en werd topcrimineel. Slachtoffers kunnen daders worden en schaden anderen.

    meer dan een maand geleden
   • Monki
    meer dan een maand geleden

    Oké misschien ben ik momenteel iets te beschuldigend. Veel burgers constateren dat leegstaande sociale huurwoningen die NIET via http://www.entree.nu te huur werden aangeboden werden verhuurd ZONDER dat ze bij Algemene Verantwoording vermeld werden terwijl dat wettelijk verplicht is!
    Dat constateren burgers. En wij trekken dan onze conclusie, 1+1=2.
    Het is niet onze taak om dat te bewijzen! En we mogen het daar onder elkaar over hebben.

    meer dan een maand geleden
   • Monki
    meer dan een maand geleden

    Correctie, leegstaande sociale huurwoningen die middels bemiddeling worden verhuurd staan NIET te huur aangeboden op http://www.entree.nu echter horen WEL bij Algemene Verantwoording te staan. Dat gebeurd bij sommige woningen die niet te huur aangeboden worden en verhuurd worden niet. Constateren velen!

    meer dan een maand geleden
   • Max Pay
    meer dan een maand geleden

    (ondanks mijn belofte) Hallo Monki, dat zeg ik, steeds meer complottheorieën komen naar voren. Tuurlijk ben ik naïef, tuurlijk heb ik de ogen niet open. Tuurlijk zijn er velen als u. Ik wil niet leven in uw complotwereld. Het is een symptoom van de bezuinigingen op de psychologische / psychische hulpverlening aangewakkerd door social media Trump onzin. Ik vind het jammer dat u Rajesh post gebruikt om die wilde theorieën en beschuldigingen te ventileren. maar nu kap ik hier echt mee.

    meer dan een maand geleden
   • Monki
    meer dan een maand geleden

    Ik leef niet in een complotwereld, tegendeel. Je interpreteert mijn post maar hoe je het wilt.
    Niet alleen de bezuinigingen in de GGZ spelen mee bij woonoverlast. Het is veel meeromvattend. Ik ga dat allemaal niet opsommen daar je het toch verkeerd interpreteert en juist zelf niet de gangbare bronnen aanboort mbt woonoverlast. Het jarenlange feit dat slachtoffers moeten verhuizen voor daders.

    Ik hoop voor Rajesh dat hij nu weet dat hij niet de enige is die slechte ervaringen hebben met het onderzoeksbureau van Leijten en van Hoek. Dapper dat hij zich durft te uiten daarover!

    meer dan een maand geleden