RegisterenInloggen
Gerrit Hak
Gerrit Hak
meer dan een maand geleden

Eeuwigdurend graf

meer dan een maand geleden

Ja, onder welke categorie stel je deze vraag. Nazorg dan maar!

Ik heb de volgende vraag, mag een eeuwigdurend graf uit de eind jaren 50, zonder melding geruimd worden? Wat houdt of hield dat eeuwigdurend dan in? En waarom worden Joodse en Islamitische begraafplaatsen wel met rust gelaten en nooit geruimd? Word er onderscheid gemaakt tussen zeg maar even met voor links foute woorden, autochtonen en allochtonen? Ik mag hopen van niet en hoe kunnen wij autochtonen dezelfde eeuwigdurende grafrechten verkrijgen? Kunt u mij daarbij helpen?

  • SuperBitch
   meer dan een maand geleden

   Max Magazine maart 2017 (quote):
   Een grafrecht geeft de rechthebbende het recht om een stukje begraafplaatsgrond te gebruiken. In feite huurt de rechthebbende de grond waarin het graf zich bevindt. Zolang als deze huur­termijn loopt, mag het graf niet geruimd worden. Een grafrecht dat is afgegeven voor onbepaalde tijd, is inderdaad voor altijd. Toch kunnen zich omstandigheden voordoen die maken dat het grafrecht eindigt. De begraafplaats kan in zijn geheel ophouden te bestaan, het graf is langdurig niet onderhouden of de rechthebbende is overleden en er meldt zich geen erfgenaam als nieuwe rechthebbende. U ziet: ook in het begrafenissenrecht is niets écht voor eeuwig.

   M.b.t. de rechten van moslims of joden;
   O.b.v. het geloof worden graven in principe niet geruimd.

   Maar ook Jan met de Pet kan anno 2022 op een Natuur Begraaf Plaats zijn/haar eeuwige rustplaats vinden.

   meer dan een maand geleden

   Geef een reactie