RegisterenInloggen
  • This topic is empty.
Gedupeerde Energieleverancier
Gedupeerde Energieleverancier
5 dagen geleden

Energieleverancier en kostenopslag acceptgiro

5 dagen geleden

@Rogier de Haan: machteloos tegenover grote energieleverancier.
Sinds 2006 klant energieleverancier, in 2020 opeens acceptgiro en kostenopslag toepassing terwijl er automatische bankopdracht sinds 2006 is toegepast zonder ooit bezwaar. Er is geen betalingsachterstand aangaande het afgenomen product – maandbedrag. Betaalvereniging Nederland verklaart dat het financieelsysteem naam-bankrekeningnummer-klantnummer in omschrijving herkent. Dus naast automatische incasso (wezenlijk wettelijk anders dan acceptgiro) en acceptgiro bestaat dus overschrijving door vastlegging bankopdracht. Recht van verzet aanschrijving tegen kostenopslag met beredenering zoals rechterlijke uitspraak 2016: ECLI:NL:RBDHA:2016:14101. Energieleverancier in april 2021 overgegaan tot dreiging afsluiting en inmiddels ontbinding contract en ook laster richting netbeheerder. Onevenredige machtsverhouding met machtsmiddel en wangebruik ervan met buitenproportionele gevolgens voor burger, afsluiting is uitsluiting moderne wereld. Via Juridisch loket melding inhoud geschil, inloopspreekuur (ivm corona email/telefonisch) advocaat. Werkwijze advocaat: telefoongesprek daarbij gegevens opvraag zoals jaarinkomen 2019 en aanvraag bij raad voor rechtsbijstand, maakt 3x standaard e-mail richting energieleverancier waarop energieleverancier niet reageert, advocaat wordt advocaat van de duivel richting eigen klant, serveert de zaak af naar de geschillencommissie wat de advocaat in beginsel al naar had kunnen verwijzen dat onkosten had geschilt. Ander energieleverancier is benaderd echter de overstap zal informatie aan hen verstrekken wat een afwijzing aanvraag tot gevolg kan hebben. Door de advocaat die ook in eigen gewin handelt, blijf ik met de ellende zitten en extra onkosten/oplopende kosten tussentijds met vooruitzicht/mogelijk oploop naar deurwaarder etc. als ik niet doe/betaal wat energieleverancier eist. Energieleverancier geeft zelf geen verklaring waarom ze wel/niet aan de verwijzing naar rechterlijke uitspaak hoeven te voldoen. De rechtstaat lijkt een utopie, met blijvende rechteloze behandeling ook van binnenuit rechtsysteem. Wat adviseert u?