RegisterenInloggen
Cornelie Meij
Cornelie Meij
20 dagen geleden

Informatie aan spaarbank over je ‘vermogen’

20 dagen geleden

Ik kreeg een vraag van de spaarbank NIBC over het spaargeld. Ze willen weten waar dit geld vandaan komt, wat er verdiend wordt, hoogte pensioen, zijn er erfenissen, andere gelden, etc. etc.
Bij navraag werd mij gezegd dat ze daartoe verplicht zijn. Ik ben sinds 2008 bij deze bank en heb nog nooit zo’n vraag gehad. Dat ze vragen hoe ik aan het spaargeld op hun bank kom is tot daar aan toe, maar dat ik volledige openheid van zaken moet geven over andere financiële zaken, gaat me te ver.
Is er een bepaalde hoogte van het spaarbedrag, waarop banken ‘aanslaan’? Kan iemand mij informeren?

  • Dagmar27
   20 dagen geleden

   Dit is een uitvloeisel van de Wwft.
   De Wwft-aanpak van banken

   Banken hebben hun controles aangescherpt om te voorkomen dat criminelen via hun rekeningen geld witwassen. Deze zogenoemde “poortwachtersfunctie” kennen alle financiële instellingen in het kader van de Wwft al langer, maar nu de politiek meer prioriteit geeft aan “het voorkomen (althans beperken) van vermenging van de boven- en onderwereld”, wordt van banken ook verwacht dat zij scherpe(re) controles gaan uitvoeren.

   Hier (forum) vindt u allerlei info over de legitimatieplicht i.h.k.v. Wwft.

   Niet leuk, wel rechtmatig….

   20 dagen geleden

   Geef een reactie

  • Dagmar27
   20 dagen geleden

   Extra info afkomstig van de site van NIBC((QUOTE);
   NIBC Direct is scherp op verdachte transacties. Wij houden dagelijks stortingen op spaarrekeningen of aflossingen van hypotheken in de gaten. Valt ons iets op? Dan vragen wij de klant waar het geld vandaan komt en kunnen wij om documenten vragen waar dat uit blijkt.
   Wanneer hoor jij van ons?
   Doe je een storting of aflossing die hoger is dan we van jou gewend zijn? Dan ontvang je van ons een formulier. Hierop vul je in wat de herkomst is van het geld.  Doe je dat niet, dan volgt een reminder.
   Ben ik verplicht om NIBC Direct informatie te geven?
   Ja. In de Algemene Bankvoorwaarden staat dat je verplicht bent om informatie te geven als NIBC Direct daar om vraagt.
   Waarom doet NIBC Direct dit?
   NIBC Direct heeft een wettelijke plicht om bij haar klanten na te gaan wat de herkomst is van het geld dat ze bij NIBC Direct onderbrengen. Je moet, als klant, er op kunnen vertrouwen dat NIBC Direct zich aan de wet houdt.
   UNQUOTE

   Wsch heeft u een storting of aflossing gedaan die hoger is dan NIBC van u gewend is en is NIBC hierop aangeslagen (zie ook de Algemene Voorwaarden van NIBC die recentelijk -2019/2020- zijn aangepast n.a.v. o.m. de Wwft).

   Bij andere banken gebeurt dit ook; de goeden lijden onder de kwaden (de goede mensen ondervinden nadeel van de maatregelen die genomen moeten worden tegen de mensen die zich slecht gedragen).

   20 dagen geleden

   Geef een reactie

  • Cornelie Meij
   20 dagen geleden

   Dankuwel!
   Het voelt heel onplezierig, maar we zullen er niet onder uit kunnen…

   20 dagen geleden

   Geef een reactie

   • Dagmar27
    20 dagen geleden

    Inderdaad: wat mort moet.
    Als u verder tevreden bent over deze bank, “tandenknarsend” bewijzen overleggen en door……met leven.
    Onthoud wel dat Wwft heel veel rare “eisen” kán stellen aan klanten; de her-identificatie is al gestart net als het achterhalen van ‘ongewone’ transacties……..

    20 dagen geleden

    Geef een reactie

   • Dagmar27
    20 dagen geleden

    Inderdaad: wat moet moet.
    Als u verder tevreden bent over deze bank, “tandenknarsend” bewijzen overleggen en door……met leven.
    Onthoud wel dat Wwft heel veel rare “eisen” kán stellen aan klanten; de her-identificatie is al gestart net als het achterhalen van ‘ongewone’ transacties……..

    20 dagen geleden

    Geef een reactie

  • Gerard67
   19 dagen geleden

   Wwft , alhoewel het misschien legaal is , criminelen en fraudeurs maken hier ook slim misbruikt van . Dus ik geloof echt niets meer , ook geen berichten out of the blue ineens die nu overal opduiken , wees gewaarschuwd .

   19 dagen geleden

   Geef een reactie

  • Cornelie Meij
   15 dagen geleden

   https://www.trivvy.nl/uploads/5/1/6/0/51608851/kifid_uitspraak_2018-065.pdf

   Dit geeft duidelijk het probleem weer, èn de uitspraak van het Kifid, dat je de bank volledig moet informeren.

   15 dagen geleden

   Geef een reactie

   • Dagmar27
    15 dagen geleden

    Mevrouw Cornelie,
    Klopt wat u stelt míts je een bank- en/of verzekeringsrelatie hebt bij de bank of verzekeringsmaatschappij die om deze info (en/of herlegitimstie) vraagt.
    Ik benadruk dit omdat er momenteel div.mails rond gaan gericht aan mrnsen die al meerdere jaren geen relatie meer hebben met de afzender/financiële instelling.

    15 dagen geleden

    Geef een reactie