RegisterenInloggen
janvwburg
janvwburg
meer dan een maand geleden

inkomstenbelasting 2020

meer dan een maand geleden

Ik heb in 2020 van het ABP pensioenfonds een nabetaling gekregen van een brutobedrag groot € 13.681,24 gekregen (netto € 10.274,39). Dit i.v.m. de regeling: Samenvallende Diensttijd. Daardoor heb ik meer belasting moeten betalen over 2020.

Aangezien al verscheidene jaren al zorgtoeslag ontvang, is de zorgtoeslag over 2020 terug gevorderd, een bedrag van € 823,00. Dat bedrag heb ik inmiddels terugbetaald.
Deze zorgtoeslag zou ik volgens U kunnen vorderen bij het ABP.

Kunt U mij zeggen hoe ik dit moet doen, of is het nog te vroeg om actie te ondernemen?

Ik heb groot respect voor de medewerkers van Meldpunt Max, die deze regeling voor mekaar hebben gekregen. Mijn hartelijke dank hiervoor.

Met vriendelijke groet J.W.van Waardenburg.

Privégegevens verwijderd door de redactie in verband met bescherming privacy 

  • ABP pensioen
   meer dan een maand geleden

   Beste, vandaag 25 oktober 2021 deze mail ontvangen van MAX ombudsman betreffende vergoeding schade nabetaling samenvallende diensttijd, misschien heeft met deze info wat meer inzicht in de financiele schades die zijn ontstaan na betreffende de nabetaling via het ABP. Succes

   Beste allemaal,
   Eind april 2021 verzocht ik ABP om een vergoeding aan te bieden aan iedereen die schade lijdt door de nabetaling van de aanvulling samenvallende diensttijd. Die schade zit met name in lagere toeslagen en hogere belastingaanslagen. Ik drong aan op een schaderegeling die snel, eenvoudig en ruimhartig is. Zie mijn brief hierover in de bijlage. ABP zegde toe zo’n schaderegeling te gaan maken. De verwachting van ABP was dat dit tot na de zomer zou duren.
   Na de zomer gaf ABP aan meer tijd nodig te hebben, namelijk tot de tweede helft van oktober. Recent lichtte ABP ons in dat ook de tweede helft van oktober niet gehaald wordt. Op mijn verzoek heeft ABP een verklaring opgesteld waarin ze uitleggen waarom het wéér langer duurt. Deze verklaring vindt u in de bijlage.
   Over die verklaring wil ik drie dingen opmerken:
   De schaderegeling zal gaan gelden voor iedereen die over de nabetaling ook wettelijke rente heeft ontvangen. Dat geldt in ieder geval voor de tienduizenden mensen die een nabetaling van de aanvulling samenvallende diensttijd hebben ontvangen, ten bedrage van enkele honderden miljoenen euro’s totaal. Maar daarnaast heeft ABP ook nog 16.000 nabetalingen van invaliditeitspensioen verricht. Een deel van deze groep ontvangt eveneens wettelijke rente, omdat ABP ook in hun situatie zelf steken heeft laten vallen. Deze groep valt straks ook onder de werking van de schaderegeling.
   De vertraging ontstaat onder meer doordat er overleg nodig is met andere partijen. Eén van die partijen is de Belastingdienst. Ik ben niet bij dat overleg betrokken. Maar ik weet wel dat het belangrijk is. Dat overleg moet er namelijk toe leiden dat u er 100% zeker van kan zijn dat de schadevergoeding netto zal zijn. Dat u daar dus geen belasting over hoeft te betalen. Ik zie dit als een absolute minimumvoorwaarde voor een goede schaderegeling. Hoe ongeduldig ik zelf ook ben, net als ongetwijfeld velen van u, adviseer ik daarom dit overleg voor nu nog zijn beloop te laten hebben. Want zonder zekerheid over wat de Belastingdienst zal doen, is de schaderegeling wat mij betreft onacceptabel.
   In de laatste zin van de verklaring van ABP wordt gesteld dat ik meekijk met de schaderegeling in wording. Dat is mij inderdaad toegezegd door ABP. Maar tot nu toe heb ik nog geen letter op papier gezien. Dat baart mij zorgen. Ook al omdat ABP in de verklaring geen harde datum meer noemt waarop een begin kan worden gemaakt met de schadevergoedingen. We beraden ons daarom op manieren om de druk op de ketel te houden. De druk die we kunnen zetten, zal mede afhangen van de druk die ú ervaart door het steeds maar uitblijven van een schadevergoeding. Daarom: mocht u in de problemen komen of al zijn gekomen doordat de schadevergoeding uitblijft, laat dat dan kort weten in antwoord op deze mail.

   Zodra er ontwikkelingen zijn, hoort u weer van mij.

   Met vriendelijke groet,

   Rogier de Haan

   MAX Ombudsman

   meer dan een maand geleden
  • Rogier de Haan
   meer dan een maand geleden

   Geachte heer Van Waardenburg,
   Vanavond 3 december in Meldpunt (NPO2, 19.20 uur) kunt u de laatste ontwikkelingen zien omtrent de schaderegeling voor nabetaalden. En op http://www.maxmeldpunt.nl vindt u ook meer informatie hierover.
   Met vriendelijke groet,
   Rogier de Haan
   MAX Ombudsman

   meer dan een maand geleden