RegisterenInloggen
Bert level62
Bert level62
meer dan een maand geleden

IOW

meer dan een maand geleden

ik ben in november 2017, een week na mijn zestigste verjaardag, in de WW terechtgekomen.
Dat was toen op basis van een sociaal plan, een bewuste keuze. Na 2 1/2 jaar WW zou ik dan in aanmerking komen voor de IOW.
Afgelopen jaar is besloten de IOW met 4 jaar te verlengen om zodoende ouderen langer de kans te geven van deze regeling gebruik te maken.
Sinds 1 januari j.l. zijn de nieuwe voorwaarden voor de IOW nu van kracht en blijkt dat ik door het verhogen van de leeftijdnorm ineens geen recht meer heb op de IOW.
Er is dus mogelijk een kleine groep oudere werklozen, die voor 1-1-2020 in de WW zaten, die nu juist geen gebruik meer kunnen maken van de IOW.

Het lijkt mij logischer dat de nieuwe leeftijdnorm in zou gaan voor mensen die na 31-12-2019 in de WW terecht zijn gekomen.
Nu zijn de regels met terugwerkende kracht aangepast.
Kan dit zomaar of heeft men dit over het hoofd gezien en moet dit alsnog hersteld worden?