Registeren Inloggen
Jesper Sporken
Jesper Sporken
meer dan een maand geleden

Isolatie woning

meer dan een maand geleden

Beste MAX,

ruim anderhalf jaar geleden had ik bezoek van een adviseur van Isoprofs. Ik wenste mijn huis te isoleren met spouwmuurisolatie. De adviseur van Isoprofs heeft foto’s van mijn huis (wit huis) gemaakt en adviseerde om ook de vloer te isoleren. Zo zou ik namelijk subsidie ontvangen en de vloer er ‘goedkoop’ bij krijgen. Nadat de afgesproken leverdatum (december) ruimschoots niet gehaald is, kwam men in maart de vloer isoleren. Een tijd later kwam men de spouwmuur isoleren. Omdat ik in een wit huis woon (heeft de adviseur gezien, zelfs foto’s gemaakt) kon men de isolatie niet plaatsen. Dit zou namelijk tot scheuren leiden.

Ik heb Isoprofs in maart gebeld en gevraagd wat wij met de prijs gingen doen. En aangegeven dat ik niet te spreken was over de gang van zaken. Hierna heb ik tot november (!) niks gehoord van hen. In november belde men dat ze de vloer kwamen isoleren. Ik gaf aan dat dit al gebeurd was. Einde gesprek. Hierna kreeg ik in december ineens de volledige factuur van de vloer. Zonder tussentijdse communicatie. Ik schrok mij werkelijk een hoedje. Hoe kan een bedrijf zó met consumenten omgaan?

Als de adviseur had gezegd dat ik de muur niet kon isoleren, had ik überhaupt geen overeenkomst gesloten met Isoprofs. Op basis van zijn advies heb ik alsnog de vloer en de muur in het contract laten opnemen. Op basis van een onjuist advies (dwaling) heb ik deze keuze gemaakt.

De prijs van de vloer is cira 2.700 euro. Isoprofs wilt slechts hetgeen ik mis loop aan subsidie (telefonisch 300, na dreigen ineens 600) euro vergoeden. Ik als consument wil van de verbintenis af. Ik had, zoals gezegd, nóóit voor vloerisolatie gekozen als ik juist was geïnformeerd.

Daarbij heeft Isoprofs in zijn gang van zaken 14 keer een afspraak met mij verbroken. Ik heb tevens enkele telefoontjes opgenomen. Isoprofs geeft hierin toe dat de adviseur een fout heeft gemaakt. Maar wilt toch dat ik betaal. Nu ik weiger om de 600 euro ‘korting’ aan te nemen, heb ik een factuur van het volledige bedrag in de brievenbus ontvangen. Met de daarbij horende incasso dreigementen…

Ik voel me als consument totaal niet serieus genomen. Hoe kan een bedrijf zó handelen?

Graag licht ik e.e.a. telefonisch danwel in uw studio toe.

Groet
Jesper Sporken
06 21 46 8911

  • Debree
   meer dan een maand geleden

   U zit nu op het forum. Misschien kunt u uw reactie beter aan de redactie melden? Zie hieronder:
   Vragen?

   Heeft u een vraag over het MAXmeldpunt-forum? U kunt de Meldpunt internetredactie bereiken door een mailtje te sturen naar:

   meldpuntonline@omroepmax.nl

   Wilt u melding maken van een consumentenprobleem en kan dit niet op het forum? Stuur dan een mailtje naar:

   meldpunt@omroepmax.nl

   meer dan een maand geleden