Registeren Inloggen
Jan Schoenmakers
Jan Schoenmakers
meer dan een maand geleden

Koopsompolis ASR

meer dan een maand geleden

Mijn koopsompolis bij ASR bleek bij mijn telefonische navraag in december 2019 al in 2014 te zijn afgelopen, maar ik heb hierover nooit bericht ontvangen.
Zij hebben alleen in 2015 een brief gestuurd naar mijn oude adres en deze heeft mij nooit bereikt.
Het bedrag van € 7.206,– hadden ze op een tussenrekening geplaatst werd mij meegedeeld en verder heeft men geen enkele poging meer gedaan om mij te op de hoogte te brengen, terwijl ik al weer bijna 7 jaar op mijn huidige adres woon.
Als ik in de tussentijd was overleden hadden mijn erfgenamen waarschijnlijk nooit geweten dat zij recht hadden op genoemd bedrag!
Op mijn vraag of ik nog recht had op een rentevergoeding over de jaren tussen afloop en heden kreeg ik nul op rekest.
Mijn vraag is of ik toch recht heb op een vergoeding, daar zij 6 jaar lang over het geld hebben beschikt en er rendement mee hebben kunnen maken.
In zijn algemeenheid vraag ik mij af of ASR nog meer geld van derden onder zich heeft zonder pogingen te ondernemen om de gerechtigden daarvan te vinden?
Vriendelijke groeten,
Jan Schoenmakers.