Registeren Inloggen
Labrador2018
Labrador2018
meer dan een maand geleden

Levensverzekering OLM ’s Gravenhage

meer dan een maand geleden

Mijn ouders hebben in 1954 een verzekerigsovereenkomst gesloten met de Onderlinge Levensverzekering ’s Gravenhage voor een bedrag van 200,- gulden en een looptijd eindigend in 1979. Ik heb navraag gedaan bij de maatschappij over deze polis, maar krijg als antwoord dat de verzekering niet (meer) in de administratie voorkomt, doordat deze langer dan 20 jaar geleden is vervallen en de administratie niet langer dan 20 jaar gearchiveerd wordt en dus niet meer nagegaan kan worden wat er met deze verzekering gebeurd is. En er kunnen aan deze verzekering geen rechten ontleend worden. Kan dit zomaar? Het gaat nu weliswaar om een klein bedrag, maar in de jaren 50 van de vorige eeuw was dat het niet.