RegisterenInloggen
Lennard
Lennard
meer dan een maand geleden

Lidmaatschap

meer dan een maand geleden

Vorig jaar nam ik een lidmaatschap bij WW, weight Watchers.
Ik kon uit verschillende abonnementen kiezen. Ik kende WW nog niet dus ik besloot er 1 te nemen van 3 maanden wat betekende 22,95 per maand. Als je een langer abonnement nam dan betaalde je minder per maand.
Nu kwam ik er pas achter dat ik nog steeds betaalde aan WW maar er geen gebruik meer van maakte, ik dacht de drie maanden (vanafMaart 2021) zijn allang om. Ik heb hen een mail gestuurd met de vraag waarom ik nog steeds betaal. Hun antwoord is dat na drie maanden het abonnement gewoon doorloopt als deze niet is opgezegd. Dit blijkt ook ergens te staan in de voorwaarden. Toch vind ik het vreemd, als ik langer lid had willen zijn had ik namelijk een goedkoper lidmaatschap genomen. Nu had ik er geen erg in dat het niet automatisch stopt na 3 maanden. Waarom doen bedrijven dit? Waarom bieden ze verschillende mogelijkheden aan en laten ze het doorlopen als er niet wordt opgezegd. Ik vind dit erg dubbel.
Kan hier iets aan gedaan worden?

  • SuperBitch
   meer dan een maand geleden

   Lennard,
   Uit hun voorwaarden concludeer ik het volgende:
   De eerste 3 maanden betaal je € 22,95 per maand.
   Na het aflopen van je eerste betaalplan (3 maanden) wordt het abonnement omgezet naar een abonnement met het standaard maandtarief tot uw wederopzegging.
   Opzeggen kan na afloop van het eerste betaalplan via e-mail.

   Conclusie: met deze slinkse formulering staat WeightWatchers volledig in hun recht en bent u verplicht te betalen.

   meer dan een maand geleden

   Geef een reactie

  • Debree
   meer dan een maand geleden

   Volgens mij is hier helemaal niks slinks aan. Elk abonnement in Nederland gaat na een aanbieding door tegen de reguliere prijs; tenzij het een maand tevoren is opgezegd OF er duidelijk bij staat dat het na de aanbieding vanzelf stopt.

   meer dan een maand geleden

   Geef een reactie

  • SuperBitch
   meer dan een maand geleden

   Bron:Intelligent legal rebels-Jenny Cheung-11 augustus 2017;
   ……..
   Wanneer het gaat om een contract van bepaalde duur, is het een voordeel voor de onderneming. De onderneming is er immers zeker van dat de consument voor een bepaalde duur verbonden blijft. Het contract tussen de onderneming en de klant stopt na de overeengekomen termijn, tenzij er in het contract een clausule van stilzwijgende verlenging is voorzien.

   Stilzwijgende verlenging

   Een clausule van stilzwijgende (lees: automatische) verlenging komt voor bij contracten van bepaalde duur. Het regime van de stilzwijgende verlenging geeft de onderneming enerzijds het voordeel dat er voor een bepaalde tijd geen opzegmogelijkheid bestaat. Anderzijds kan het contract blijven lopen zonder dat er een nieuwe overeenkomst moet worden gesloten.

   De wetgever heeft het regime van de stilzwijgende verlenging niet verboden, maar heeft wel een aantal beschermingsregels vooropgesteld. Zo is het vereist dat de consument duidelijk moet worden ingelicht over het bestaan van de clausule. Ook moet de consument, na de stilzwijgende verlenging van het contract, de mogelijkheid hebben de overeenkomst te allen tijde te beëindigen, rekening houdend met een opzegtermijn.

   Beschermingsregels: wat houden deze exact in?

   Ten eerste moet de onderneming de consument informeren over het bestaan van een clausule van automatische verlenging. De onderneming doet dit het best in vetgedrukte letters in een kader los van de tekst op de voorzijde van de eerste bladzijde van de overeenkomst. Volgende elementen mogen niet vergeten worden door de onderneming:

   *de gevolgen van de automatische verlenging,
   *de uiterste datum waarop de consument zich tegen de automatische verlenging kan verzetten, en
   *de wijze hoe het verzet moet gebeuren (bijvoorbeeld: bij aangetekende brief).

   Je mag bijvoorbeeld niet bij een contract van 1 jaar zeggen dat de uiterste datum van verzet tegen de automatische verlenging al na 3 maanden is.

   Ten tweede kan de consument, na de automatische verlenging, op elk ogenblik het contract opzeggen zonder enige kosten te betalen. Let wel op dat de opzegtermijn niet langer mag zijn dan twee maanden.
   ……..
   In principe kan een consument een abonnement op elk ogenblik beëindigen.
   De consument die een abonnement voor bepaalde duur stopzet tijdens de eerste periode, zal wel een beëindigingsvergoeding moeten ophoesten.
   Het is daarnaast perfect mogelijk een abonnement automatisch te verlengen, maar wel op voorwaarde dat de consument hierover duidelijk wordt ingelicht.

   Je kijkt als abonnee dus best na of je een contract hebt voor bepaalde of onbepaalde duur, en zeker of er een clausule van automatisch verlenging in opgenomen is.

   ******
   Ergo: het wegstoppen danwel niet duidelijk aangeven van de voorwaarden bij het aanbieden van een abonnement is “slinks” en kan zelfs onwettig zijn.

   meer dan een maand geleden

   Geef een reactie