RegisterenInloggen
Elfje2011
Elfje2011
19 dagen geleden

mantelzorgverklaring

19 dagen geleden

Mijn vader van 93 woont momenteel in Lelystad en ik verleen hem al 10 jaar mantelzorg. Zijn grote huis en de afstand valt voor ons steeds zwaarder. Nu kan hij bij ons hier in Tilburg een mantelzorgwoning krijgen in de tuin van mijn dochter. De gemeente Tilburg doet daar niet moeilijk over maar wil wel een verklaring van zijn huisarts dat hij mantelzorg nodig heeft. Vind ik zelf vrij logisch. Zijn huidige huisartsenprakrijk weigert dit ten pertinent. Met als reden: Dat zij dit niet mogen doen. Mijn vraag: hoe zit dit? Ik vind dit erg raar, zij hebben het dossier van mijn vader waarin zij kunnen lezen dat hij hartpatiënt is en prostaatkanker heeft.

  • SuperBitch
   18 dagen geleden

   Dit vond ik op Mantelzorg.nl
   (via link op Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport- Regelhulp>
   Mantelzorg>Over mantelzorg>Mantelzorgverklaring)

   “Word je gevraagd aan te tonen dat je mantelzorger bent en lukt het niet via de huisarts een verklaring te krijgen? Verzamel dan zoveel mogelijk andere informatie en ‘bewijs’. Vraag een wijkverpleegkundige of het lokale Steunpunt Mantelzorg waar je bekend bent om een verklaring waarin staat dat sprake is van een mantelzorgrelatie. Denk ook aan een kopie van de Wmo-, Wlz- of Zvw-indicatie. Heb je een mantelzorgwaardering gekregen? Toon dan het bewijs van ontvangst.

   Je kunt ook opschrijven welke zorgtaken je verricht en hoeveel uur je daaraan gemiddeld per week besteedt. Denk bijvoorbeeld aan koken, boodschappen doen, schoonmaken en vervoer. Dit overzicht wordt soms geaccepteerd als alternatieve mantelzorgverklaring”.

   De Mantelzorglijn is ook telefonisch bereikbaar: 030 – 760 60 55

   18 dagen geleden

   Geef een reactie

  • Debree
   17 dagen geleden

   De vraag is: Waarom zegt de huisartsenpraktijk dat zij dit niet mogen doen? Een typisch staaltje van afwentelen op ‘het systeem’ terwijl de zorg voor uw vader centraal zou moeten staan. Als u niet achter het antwoord komt zou ik de vereniging van huisartsen eens bellen.

   17 dagen geleden

   Geef een reactie

  • SuperBitch
   17 dagen geleden

   Aanvulling op mijn initiële reactie van gisteren:

   Gemeenten kunnen niet vragen om dergelijke (medische) verklaringen door de huisarts in te laten vullen. Conform de richtlijnen van de KNMG geeft een behandelend arts namelijk geen geneeskundige verklaring af over zijn eigen patiënt.

   Wanneer de gemeente in verband met het verstrekken van een voorziening of in verband met urgentie een medische verklaring nodig heeft, kan de gemeente daarvoor terecht bij een door de gemeente gecontracteerde GGD-arts of een medisch adviseur (arts). De GGD-arts of medisch adviseur kan indien nodig, en met toestemming van de patiënt, de huisarts benaderen voor eventuele aanvullende medische informatie. De huisarts mag deze informatie niet verstrekken aan een niet-medicus vanwege het beroepsgeheim.

   De VNG heeft de gemeenten hierop gewezen in hun brief van 2 december 2019 kenmerk TISB/U201901403/ Lbr 19/106 (pagina 6 laatste alinea), welke te lezen is op de website vng.nl.
   Quote;
   “Verzoeken vanuit gemeenten; wat is de rol van de huisarts en wat niet?
   De Landelijke Huisartsen Vereniging heeft de VNG gevraagd om de richtlijn van de KNMG inzake het verstrekken van medische verklaringen door huisartsen onder de aandacht te brengen van gemeenten. Sommige gemeenten vragen inwoners om aan hun huisarts een verklaring te vragen dat ze mantelzorger zijn of om in aanmerking te komen voor een medische urgentie.
   Dit is echter niet conform de richtlijnen van de KNMG waarin staat dat een behandelend arts geen geneeskundige verklaring mag geven over zijn eigen patiënt.
   Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts.
   Wanneer de gemeente in verband met het verstrekken van een voorziening of een urgentie een medische verklaring nodig heeft van de burger, kan deze daarvoor terecht bij een door de gemeente gecontracteerde GGDarts of een medisch adviseur (arts)”.

   17 dagen geleden

   Geef een reactie