Registeren Inloggen
Annie1945
Annie1945
meer dan een maand geleden

Misleidend?

meer dan een maand geleden

De brief:

Stel, u heeft een rekening Rabo InternetSparen met een tegoed van € 150.000.
Hiervan legt u op 1 april 2021 € 50.000 in op een rekening Rabo GroenSparen.
Uw inleg wordt een jaar geblokkeerd.

Op de peildatum 1 januari 2022 is uw tegoed op deze rekeningen nog steeds
€ 150.000. Dit betekent dat u door uw inleg op Rabo GroenSparen (in 2021)
over 2022 een belastingvoordeel krijgt.
De rente op de rekening Rabo GroenSparen is -0,50% op jaarbasis.
De rente op de rekening Rabo InternetSparen is 0,01% (rentewijzigingen voorbehouden). Het heffingsvrij vermogen in box 3 en de extra vrijstelling in box 3 voor ‘groene beleggingen’ zijn nog niet benut.

Aangezien de belastingcijfers voor 2022 nog niet bekend zijn, rekenen we in
onderstaand voorbeeld met de belasting cijfeis van 2021.

We berekenen het voordeel van uw inleg over een periode van 12 maanden.

Met GroenSparen
Rabo GroenSparen (vrijstelling groen) € 50.000
Rabo InternetSparen € 100.000
Heffingvrij vernogen box 3 € 50.000
Grondslag sparen en beleggen box 3 € 50.000
Rente Rabo GroenSparen (-0,50%) € -250
Rente Rabo InternetSparen (0,01%) € 10
Belasting over inkomen uit vermogen (box 3) € -294
Heffingskorting groen (0,7%) € 350
Rendement na 1 jaar € -184

Zonder GroenSparen
Vrijstelling groen € 0
Rabo Interneetsparen € 150.000
Heffingvrij vermogen € 50.000
Grondslag sparen en beleggen box 3 € 100.000
Rente Rabo GroenSparen (-0,50%) € 0
Rente Rabo InternetSparen € 15
Belasting over inkomen uit vermogen (box 3) € -992
Heffingskorting groen (0,7%) € 0
Rendement na 1 jaar € -977

Voordeel van uw inleg in Rabo GroenSparen € 793
Voordeel is in dit kader verwarrend, immers je betaald nog steeds!

Dit is een negatief rendement dat had best wel toegevoegd kunnen worden. Ik mis het min-teken in de brief.

Op 27 januari j.l. kreeg ik een brief van de Rabo Bank. Zij gaan over het gehele saldo -0,50% rekenen. De nieuwe rente is nodig om de groene projecten waar u met uw spaarrekening aan bijdraagt te kunnen blijven financieren. Dat slaat nergens op, immer groensparen is juist bedoeld hiervoor. De rente zelf is trouwens flexibel en kan dus nog meer renteboete gaan kosten. Alleen op de website rabobank.nl/groensparen staat een uitleg waaruit blijkt dat de rente flexibel is. Dat staat niet helder gecommuniceerd in hun brief. Daarbij is het voorbeeld van de IB besparing bespottelijk. Ouderen die geen internet hebben en alleen op de brief afgaan worden misschien misleid door de bank. Daarbij vind ik vooral punt 4 misleidend, want er staat niet dat de rentewijziging voor beide soorten rekeningen geldt. Je moet eerst een cursus begrijpend lezen volgen, om dit te begrijpen!. Ze beweren dat de belasting tarieven 2021 niet bekend zijn, bizar! Die zijn bekend. Zie onderaan.

Meldpunt
Rekening houdend met de Algemene heffingskorting en ouderenkorting zou er slechts rond de € 22,00 verschil zijn tussen wel of niet groen sparen in het mijn doorgerekend. Namelijk 1 AOW-er met spaargeld zoals in het voorbeeld. Hoe de bank aan € 793,= tussen de voorbeelden komt? Dit verschil is m.i. rijk rekenen om mensen over de streep te trekken, waar het m.i. feitelijk amper verschil maakt. Waar de bank met de berekening van uit gaat is niet helder gemaakt. Als meldpunt het snapt, hoor ik dat graag.

Ik heb geen rekening gehouden met een eigen woning of hypotheek. Gewoon alleen voor 1 AOW-er gelet op bovenvermelde bedragen.
Bij de Bank wordt alleen mijn telefonische klacht opgenomen, maar het hoe en wat blijft voor mij onduidelijk. Kunt meldpunt mij zeggen of zo’n bovenstaand voorbeeld hout snijdt?

Hoe moet dat met ouderen die geen internet hebben? De brief wil ik u e-mailen.

https://taxci.nl/read/17355?sublist=184&parent2=5028&submenu=5028

Bert.Richters@outlook.com

  • MartheZ
   meer dan een maand geleden

   Dit betoog klopt niet.
   a. De Rabobank beweert niet dat de belastingtarieven van 2021 niet bekend zijn (= klacht van Bert), maar die van 2022. En als je in 2021 inlegt op de groensparenrekening, hangt je voordeel af van de groensparen vrijstelling en -heffingskorting die gelden op 1 januari 2022. En die bedragen zijn medio 2021 nog niet bekend; dat is wat de Rabobank zegt en bedoelt;
   b. Als er een minteken voor de besparing wordt gezet (zoals Bert wil), lijkt het alsof groen sparen je extra geld gaat kosten. Een negatieve besparing is immers juist een kostenpost. De Rabobank spreekt heel correct over ‘een besparing’, niet over ‘rendement’. Hoe dan ook ben je met groen sparen beter af, onder bepaalde omstandigheden (vrijstelling in box 3 al gebruikt, algemene heffingskorting (grotendeels) en ouderenkorting al gebruikt, en daarna toch nog kapitaal in box 3).
   c. Bert geeft een voorbeeld waarbij de besparing minimaal wordt: een situatie waarin een bejaarde zijn heffingskortingen niet gebruikt voor pensioen en AOW, zodat deze dus helemaal voor box 3 kunnen worden aangewend. Zelfs in dat geval is er nog sprake van een besparing, zij het minimaal. En als je 150.000,- bij de Rabobank stalt zonder gebruik te maken van de groensparen rekening, ben je over 50.000,- ook het negatieve rendement kwijt. Dat geldt momenteel voor vrijwel elke bank. Een andere optie is met 50.000,- uitwijken naar een andere bank, maar dan misbruik je eigenlijk die bank om de heffing te ontlopen. Lijkt me logisch dat de Rabo dat niet adviseert.
   c. Bert meldt dat men een cursus ‘begrijpend lezen’ moet volgen om erachter te komen dat de rentewijziging voor beide rekening geldt. Die opmerking suggereert dat de Rabobank ook over de gewone spaarrekening een negatief rendement gaat berekenen. Maar dat is niet het geval, het geldt alleen voor de ‘groene’ rekening.

   Bert heeft zeker een punt dat het voor bejaarden die naast hun AOW geen inkomen in box 1 hebben, minder aantrekkelijk is om over te stappen op groen sparen dan voor iemand met AOW en een goed pensioen. Jammer dat hij zijn betoog niet gewoon hierop toespitst en er nogal verontwaardigd info aan toevoegt over jokkentjes van de Rabobank m.b.t. belastingtarieven en minnen die voor bedragen moeten worden gezet, want dat is allebei niet correct.

   Met vriendelijke groet,
   Marthe

   meer dan een maand geleden